Főiskolák

Az 1960-as évek elejére kiderült, hogy az ország nem rendelkezik elegendő számú középfokú és felsőfokú végzettségű szakemberrel. Az oktatási reformot 1962-től fokozatosan bevezették azzal a céllal, hogy magasabb színvonalra emelje a szakmunkás- és technikusképzést. A technikumokat fokozatosan megszüntették, vagy felsőfokú technikumokká alakították át. 1967-ig már az ország minden mezőgazdasági és ipari centrumában működött felsőfokú technikum. Viszonylag hamar kiderült, hogy a felsőfokú technikumi rendszer nem tudja kielégíteni az ipar szakemberigényeit. A technikusképzés (továbbképzés formájában) a szakközépiskolák feladata lett és megkezdődött a felsőfokú technikumok főiskolákká szervezése.

A kazincbarcikai Felsőfokú Vegyipari Technikum átszervezésével hozták létre a {IV-286.} Vegyipari Automatizálási Főiskolát, amelyet 1980-as években fokozatosan beolvasztották a Miskolci Egyetem szervezetébe.

Kecskeméten 1964-ben hozták létre a Felsőfokú Gépipari Technikumot, itt kezdetben gyártástechnológia szakon, majd 1966-tól gépipari automatizálási szakon folyt oktatás. Ezen a bázison alakult meg 1969-ben a Gépipari és Automatizálási Főiskola. Mindkét szakon oktatták az irányítástechnika, valamint az elektronikus számítógép tárgyakat, a számítógép műszaki ágazaton a finommechanikai szerkezetek és technológiák témakörein kívül áramkörök, számítógépek üzemvitele és számítógép-perifériák is szerepeltek a tantervben.

A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola 1969 elején alakult meg Erősáramú és Gyengeáramú Karokkal. Előbbi a Villamosenergiaipari Felsőfokú Technikum és a Villamosgépipari Felsőfokú Technikum beolvasztásával, utóbbi a Híradás- és Műszeripari Felsőfokú Technikum bázisán. Az Erősáramú Kar több tanszékén folyt mérés- és ill. irányítástechnikai oktató és fejlesztő munka. A Gyengeáramú Karon a műszer és méréstechnika oktatás megszervezése Czine Józsefnek, a Műszeripari Tanszék vezetőjének érdeme. A Vezetéknélküli Híradástechnika és a Vezetékes Híradástechnika tanszékek foglalkoztak a kimondottan híradástechnikai mérésekkel és műszereikkel. A Folyamatszabályozási Tanszék végezte az irányítástechnika oktatását.

A számítástechnikai szakemberképzés megszervezése a Műszeripari Tanszék keretei között működő Számítástechnikai Csoport feladata volt. A Székesfehérvárott létrehozott Számítógéptechnikai Intézet vezetője Kiss László. A magyarországi felsőoktatási intézmények közül elsőként a Kandó Főiskola Gyengeáramú Karán létesült Számítástechnikai Tanszék Ivanyos Lajos vezetésével.