Különleges feladatú intézmények

Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet (MEEI). A villamos energia felhasználásának rohamos terjedése a 20. század első évtizedeiben szükségessé tette a villamos berendezések biztonságának ellenőrzését. {IV-297.} Az európai országokban az elektrotechnikai egyesületek végezték a villamosipari szabványok kidolgozását és betartásuk ellenőrzését. Magyarországon ezt a gyakorlatot követve 1934-ben alakult meg a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vizsgáló Állomása. Az állomás fő feladata a villamos háztartási készülékek, villamos szerelési anyagok, valamint a bányákban, robbanásveszélyes üzemekben való használatra szánt sújtólég és robbanásbiztos készülékek vizsgálata a biztonsági előírások, illetve az egyesület által kidolgozott szabványok alapján. 1949-ben államosították és az Ipari Minőségellenőrző Intézethez (IMEI) csatolták. Az IMEI keretében a Vizsgáló Állomás az Elektromos Osztály mellett működött és lényegében eredeti tevékenységét folytatta, az IMEI 1951 végén történt feloszlatásáig. 1952. január 1-jétől az IMEI Elektromos Osztálya Villamosipari Vizsgáló Állomás elnevezéssel önállósult. Nevét 1957-ben a Kohó- és Gépipari Minisztérium Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézetre változtatta. A megalakulástól eltelt több mint hatvan év alatt az Intézet a MEEI egykori néhány fős vizsgáló laboratóriumából az ország egyik legnagyobb, nemzetközileg elismert szakmai intézménye lett.