Az 1990-es évek tendenciái

A 20. század utolsó évtizedének gazdasági folyamatait a globalizáció, a nemzetközi nagyvállallatok korlátlan térhódítása jellemzi. Ez határozza meg nemcsak a magyar vállalatok sorsát, hanem a kutatás-fejlesztés helyzetét is. Az 1990-es évek elején a világcégek megjelenése egy csapásra igen nehéz helyzetbe hozta a magyar gyártókat. Termékeik – néhány kivételtől eltekintve – árban és minőségben nem voltak versenyképesek a nagy nyugati cégek termékeivel. A hazai piac elvesztése önmagában még nem lett volna végzetes probléma a magyar gyárak számára. A kegyelemdöfést hagyományos keleti piacaik gyors összeomlása jelentette. A magyar vállalatok, amelyek főleg KGST-exportra, ezen belül is elsősorban a Szovjetunióba irányuló exportra termeltek, váratlanul igen nehéz helyzetbe kerültek. Kiszállított áruik ellenértékét nem kapták meg, termékeik iránt megszűnt a kereslet, nem voltak felkészülve a korszerű termékek előállítására. Drasztikusan csökkenteni kellett a termelést, fel kellett hagyni a fejlesztésekkel. Kevés magyar gyártó cég élte túl ezt az időszakot. A gyárak tönkremenetele közvetlenül érintette a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézeteket is, így ezekre is hasonló sors várt.

Korunkat a tudományos-technikai forradalom korának szokás nevezni. Ennek részeként zajlik napjainkban az információs forradalom. A személyi számítógép a számítástechnika alkalmazását egy kiváltságos kör helyett széles tömegek számára tette elérhetővé. A rohamos fejlődés eredményeképpen az informatika abba a fázisba lép, amelyre jellemző, hogy a gazdaságban és a mindennapi életben egyaránt lehetetlen lesz a számítógépeket nélkülözni. A munkahelyeken, az otthonokban használják munkaeszközként, szórakozásként. Könnyedén, egyszerűen hoznak létre vele távoli kapcsolatokat. Az információ áramlása soha nem látott méreteket ölt. A fejlődés azonban nem értékelhető egyértelműen hasznosnak és örvendetesnek, ugyanis az ember feltalált egy olyan sebességet, amely jóval meghaladja saját információfelfogó, döntéshozó képességének sebességét.