Szakfolyóiratok, műszaki magazinok

A Mérés és automatika a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület {IV-299.} folyóirata 1952–1992 között jelent meg. Kezdetben tudományos népszerűsítésre törekedtek. 1968-tól kezdve Helm László, Bohus Miklós, Telkes Béla, majd ismét Helm László volt a főszerkesztő. Válogatott és gondosan lektorált tudományos közleményeket jelentettek meg a méréstechnika, az automatika és a műszertechnika kérdéseiről. A lapszámok vagy egy-egy szakterület kérdéseivel foglalkoztak, vagy ún. általános számok voltak. A színmérésről, amely új és erősen fejlődő terület volt, 1971–1992 között kilenc szám jelent meg. Intézmények (BME Villamosmérnöki Kar, EMG, KFKI, MIKI, MKKL, MOM, MTA SZTAKI, OMH stb.) mutatkoztak be egy-egy önálló számmal.

A Mérésügyi Közlemények az Országos Mérésügyi Hivatal hivatalos kiadványa. A Magyar Királyi Központi Mértékügyi Intézet megalakulása után Mértékügyi Közlemények névvel, az igényeknek megfelelő gyakorisággal jelent meg. Eleinte nem volt mai értelemben vett impresszuma, így első szerkesztőjéről nincs adat. A legkorábbi, ránk maradt szerkesztői megbízatást Harsányi Dezső nyugalmazott mértékügyi igazgató 1915 szeptemberében kapta. A Mértékügyi Közleményekben a Mértékügyi Intézet határozatai és utasításai, esetenként személyi hírek jelentek meg. Utolsó szerkesztője 1942-től Novák László volt, 1950-ben megszüntették, helyét esetenkénti miniszteri rendeletek megjelentetésével, illetve a színük alapján közismertté vált Fehér könyvben (1953), illetve Zöld könyvben (1959) kiadott mérésügyi műszaki utasításokkal próbálták kitölteni. 1960-ban új címmel – Mérésügyi Közlemények néven – helyreállt a folytonosság. Az 1960-as újraindításkor Bakonyi József, 1964-től 1969-ig Bercsi Zsolt, majd 1990-ig Pataky Tibor volt a szerkesztő, azóta Gyarmati Béla (1991–1999 között Pataki Györggyel együtt). A Mérésügyi Közlemények jellegzetes sárga füzetei évente négyszer jelennek meg. A kiadványban mérésügyi jogszabályok, a hitelesítési engedélyek és szakcikkek jelennek meg, a személyi hírek (a belső rendelkezésekkel együtt) átkerültek a belső Mérésügyi Tájékoztatóba.

A Hungarian Scientific Instruments folyóirat 1965–1989 között jelent meg angol nyelven, eleinte félévenként, majd negyedévenként. Tudósított a műszeres kémiai analitika területén elért hazai tudományos eredményekről, a magyar gyártmányú műszerek fejlesztéséről, az azokkal végzett tudományos és műszaki munkákról. A folyóirat alapítója és megszűnéséig főszerkesztője Pungor Ernő, szerkesztője Garai Tibor volt. A folyóirat nagy teret szentelt a magyar kutatók nemzetközileg is elismert munkáinak, pl. Erdey–Paulik termogravimetriai, Pungor és munkatársai elektroanalitikai (ion-szelektív elektródokkal kapcsolatos) munkásságának.