A meteorológia tudományos és információs kiadványai

A tudományterület legnagyobb múltú folyóiratát, az Időjárást, Héjas Endre (1867–1947) indította 1897-ben. Az alapító a folyóirat célját így határozta meg: „növelni a meteorológiai alapismereteket Magyarországon, különösen az előrejelzés, a klimatológia, az agrometeorológia területén; fejleszteni a magyar meteorológiai szaknyelvet”. 1925-ben kiadása a meteorológiai intézettől a Magyar Meteorológiai Társasághoz került. 1945-től az OMI hivatalos folyóirata. Ettől kezdve kizárólag tudományos cikkeket közölt. A kezdetben havonta, majd kéthavonta, 1992-től negyedévente megjelenő kiadványban a magyar nyelven kívül – különösen az 1950-es évek közepétől – németül, angolul, franciául és oroszul is publikálnak tanulmányokat. 1992-től már csak angol nyelven publikál. A szerkesztőbizottság nemzetközi összetételű. Szerkesztette: Héjas Endre (1897–1925), Róna Zsigmond (1925–1939), Bacsó Nándor (1939–1944), Réthly Antal (1944–1948), Aujeszky László (1948–1951), Dési Frigyes (1951–1955), Kakas József (1956–1968), Lőrincz Anna (1969–1979), Mészáros Ernő (1980–1994), Major György (1995–1999), Práger Tamás (1999–).

A Légkört, az OMSZ és a Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) közös, negyedévenként megjelenő folyóiratát 1955-ben alapították. A tudományos és népszerűsítő tanulmányok mellett az elmúlt időjárást jellemző, illetve az MMT eseményeit leíró cikkeket közöl. Szerkesztő: Ambrózy Pál.

Az Éghajlati és Agrometeorológiai Tanulmányok 1993-tól, évente 1-2 alkalommal jelenik meg. Egy-egy kötet 2-3 tudományos dolgozatot tartalmaz a hazai éghajlati és agrometeorológiai kutatások legújabb eredményeiről.

Az Éves beszámoló a kutatás-fejlesztési tevékenységről c. kiadvány (magyar és angol nyelven) az OMSZ fontosabb kutatási tevékenységét foglalja össze, s közli a munkatársak publikációinak listáját.

Az OMI (OMSZ) Hivatalos Kiadványai sorozatban, 1951–1990 között évenként jelent meg.

A Beszámolók az [19..-ben] végzett tudományos kutatásokról c. műben az OMSZ munkatársai közölték kutatási eredményeiket.

Az 1970–1980-as években a Meteorológiai Tanulmányok sorozat közölte a nagyobb terjedelmű, monográfiaszerű közleményeket.

Az időjárási és az éghajlati adatokat, információkat még az alábbi kiadványokban teszik (tették) közzé: Időjárási Napijelentés (1871-től, naponta), Időjárási Havijelentés (1871-től, havonta), Meteorológiai Évkönyv (1873–1987), Agrometeorológiai Tájékoztató (10 naponként), Levegőkörnyezeti Tájékoztató (1991-től, havonta).