Szakmai egyesületek

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1892-ben jött létre a selmecbányai Bányászati Akadémián, az 1887-től ott működő Bányászati és Kohászati Irodalompártoló Egyesület átalakulásával. Az egyesületnek kezdettől fogva egyik alapvető célja volt a szakmai előrehaladás és a szakirodalom támogatása, szakmai összejövetelek szervezése, rendezése. Az évenként, kezdetben különböző városokban megtartott közgyűlések valóságos „bányászati kongresszus”-ok voltak, később – a budapesti helyszínek állandósulásával – a szakmai szempontok teljesen háttérbe szorultak. Az egyesület közreadásában jelentek meg az I. világháború {IV-450.} előtt olyan alapvető művek, mint Zsigmondy Árpád Szénelőkészítés (1912) című monográfiája, valamint Cséti Ottó említett műve, A bányatelepek tervezése (1904). A helyi szervezetek kiadásában és Eisele Gusztáv (1836–1911) szerkesztésében látott napvilágot Gömör és Borsod vármegyék bányászati és kohászati monográfiájának 1. kötete (Selmecbánya, 1907), valamint a nagybányai bányakerület monográfiája (Nagybánya, 1912). Az egyesület 1892-től 1950-ig a bányászati alma materrel közösen adja ki a Bányászati és Kohászati Lapokat, amely 1950-ben kettévált; szakterületünket a Bányászati Lapok képviselte. 1968-ban a lap centenáriumán a fejlécre ismét felkerült a Bányászati és Kohászati Lapok, s esetünkben a Bányászat. Ugyanekkor a lapoknak újabb bányászati sorozata is indult BKL Kőolaj és Földgáz címen. Az egyesület bányászati, valamint kőolaj-, földgáz- és vízbányászati szakosztálya az elmúlt fél évszázadban számos szakmai – sokszor nemzetközi – rendezvényt tartott, s ezek kiadványai magyar és idegen nyelven is napvilágot láttak. (Ezek felsorolása megtalálható Az OMBKE évszázados fennállásának emlékkönyve 1892–1992. (Szerkesztette Zsámboki László, 1992) című kötetben. Az egyesület egyetemi osztálya hagyományosan szervez szakmai rendezvényeket, illetve részt vesz ilyen rendezvények megtartásában, szakmai kiadványok megjelentetésében (pl. Mining and metallurgy of the Carpathian basin in the 20th century. Ed. L. Zsámboki., 1994; Agricola évszázada. Szerk. Zsámboki L., 1994).

A bányászati szakemberek rendszeresen részt vesznek más szakmai egyesületek munkájában, azok szakmai rendezvényein is: ilyen pl. a Magyarhoni Földtani Társulat, az Eötvös Loránd Magyar Geofizikusok Egyesülete, a Magyar Kémikusok Egyesülete stb. Ezek szakmai folyóirataiban és kiadványaikban rendszeresen publikálnak bányászati témájú cikkeket.