A magyar botanika helyzete a 19. század végén

Ha a 19. század második felére tekintünk, az akkori Magyarországon a növénytani kutatások hajtómotorját nem elsősorban felsőoktatási intézmények, hanem ezektől részben független tudósok, Ferdinand Schur (1799–1878), Hazslinszky Frigyes (1818–1896), Borbás Vince (1844–1905), Simonkai Lajos (1851–1910) – zömmel középiskolai tanárok – tevékenysége jelentette. A 19. század vége felé azonban néhány intézmény kutatási centrummá lépett elő, 1891-ben pedig megalakult a Természettudományi Társulat (TTT) Botanikai Szakosztálya. Folyóirata, a Botanikai Közlemények (1908-ig Növénytani Közlemények) 1902-ben indult.