{IV-518.} Neurobiológia

A neurobiológia az idegrendszer felépítésével és működésével foglalkozó tudományág, művelése régi gyökerű és folyvást felívelő pályát mutat. Apáthy István (1863–1922) orvos, a kolozsvári majd a szegedi egyetem tanára összehasonlító idegszövettannal foglalkozott, az Apáthy-fék kontinuitás keretében megalkotta az idegsejtek ingerületvezetési képességének elméletét, és számos mikrotechnikai eljárást dolgozott ki.

Lenhossék Mihály (1868–1937) orvos, a híres Lenhossék dinasztia harmadik tagja, 1899-től a budapesti orvoskar I. sz. Anatómia Tanszékének tanára, szintén foglalkozott idegszövettannal és bizonyos fokig Apáthy „ellenlábasa” volt. Utóda Kiss Ferenc anatómus professzor volt.

Szentágothai János (1912–1994) orvos, anatómus, 1977–1985 között az MTA elnöke volt. Budapesti évei att a szinaptikus degeneráció módszerével végzett vizsgálatok, pécsi korszakában a vestibularis rendszer és a neuroendokrinológia foglalkoztatták. 1961-től a kisagy- és a nagyagykéreg működését vizsgálta. Fő kutatási területe a kísérleti agykutatás, a gerincvelői és agytörzsi pályák, reflexmechanizmusok, a szemmozgások és egyensúlyszerv kapcsolata. Foglalkozott a magasabb agyi központok (kisagy, agykéreg, agyalapi magvak) ideghálózatának szerkezeti elemzésével, működési interpretációjával. Tanítványaival és munkatársaival a magasabb idegműködések neurobiológiai alapjait kutatta. Szentágothai iskolát teremtett.

Szentágothai János

Szentágothai János

A Kiss–Szentágothai-féle Anatómia Atlasz számos magyar és idegennyelvű kiadást ért meg. A neuroendokrinológia a belső elválasztású mirigyek, az általuk termelt hormonok és az idegrendszer kapcsolatával foglalkozik. A neuroendokrinológiai kutatások hazai kibontakozásában Szentágothai és iskolája (Pécsi Orvostudományi Egyetem Anatómia Intézete) Lissák Kálmán és iskolája (POTE Élettani Intézete) és a fiatalon elhunyt Korpássy Béla szegedi iskolája (Szegedi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani Intézete) végzett nemzetközi szintű munkát. Halász Béla (POTE) a szabályozásban szerepet játszó idegi strukturákat kutatta. Az agyfüggelékmirigy-hormon szerepét Endrőczi Elemér és Telegdy Gyula (Szegedi Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézet) vizsgálták.

Nemzetközileg rendkívüli elismertséget szerzett Palkovits Miklós neuroanatómus a neurohormonok, neurotranszmitterek és neuromodulátorok központi idegrendszeri sturktúrákban való megoszlásának és változásának tanulmányozásában. A neurofarmakológia terén Vizi E. Szilveszter (Semmelweis Orvostudományi Egyetem [SOTE] Gyógyszertani Intézet) ért el jeles eredményeket.