Mikrobiológia, virológia, fiziológia

Viziné Ádám Veronika (1949–) orvos a SOTE II. sz. Biokémiai Intézet tanszékvezetője, az idegingerület-átvitel molekuláris mechanizmusát vizsgálja. Elsőként mérte meg az izolált idegvégződésekben a szabad Na+ koncentrációt. Nász István (1927–) orvos, a SOTE Mikrobiológia Intézet igazgatója. Szakterülete a virológia. Kimutatta, hogy a különböző adenovírus típusok különböző jellegű sejtkárosító hatást fejtenek ki a sejttenyészetekben, és meghatározta a vörösvértestekre gyakorolt hatásukat. Fiziológus és patofiziológus kutatók: Fonyó Attila, Rosivall László és Szollár Lajos (SOTE). A hisztológia (szövettan) kiváló tudósa volt Kiszely György professzor. A budapesti és szegedi orvoskaron működött és számos biológia könyvet és tankönyvet írt. A debreceni (DOTE) orvoskaron működnek: Gergely Lajos (1940–) mikrobiológus, a Magyar Mikrobiológiai Társaság elnöke, aki főként virológiával foglalkozik. Kutatási területe: interferon, herpeszvírus, vírusellenes {IV-519.} hatóanyagok. Gergely Pál (1947–) biokémikus professzor, a DOTE Orvosi Vegytani Intézet igazgatója. 1985–1990 között az Acta Biochimica et Biophysica szerkesztője volt. Egyetemi tankönyve: Szerves és bioorganikus kémia (1994). Ötvös László kémikus az MTA Kémiai Kutató Központban bioorganikus kémiával foglalkozik. Gergely Péter (1942–) a DOTE II. sz. Belklinika professzora farmológiával és immunológiával foglalkozik. Gergely János (1925–) akadémikus kutatási területe a hematológia.