Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből IV.

AGRICOLA ÉVSZÁZADA

Georgius Agricola (1494-1555) születésének
500. évfordulója alkalmából tartott ülésszak előadásai
Miskolci Egyetem 1994. június 29.

Szerkesztette: Zsámboki László

Közreadja a
Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kara, Kohómérnöki Kara, Könyvtára és Levéltára, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Egyetemi Osztálya, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága Bányászattörténeti MunkabizottságaTARTALOM

KOVÁCS FERENC
Előszó

BENKE ISTVÁN
Kutatási módszerek és eredmények a bányászati technikatörténetben

BESSENYEI JÓZSEF
Agricola Oratio de bello adversus turcam suscipiendo című röpirata
és a 16. század első felének törökellenes publicisztikája

GULYÁS JÓZSEF és REMPORT ZOLTÁN
A vas jelenléte Agricola világában és korában

HORVÁTH ZOLTÁN
A réz kohászata Agricola korában

HECKENAST GUSZTÁV
Adatok Agricola recepciójáról a 16. századi Magyarországon

MASTALIR ERNŐNÉ
Erdőgazdálkodás Agricola korában

SZABÓ BÉLA
A bányajog forrásai és szabályozásának tárgya a 16. században

SZEMÁN ATTILA
Georgius Agricola De re metallica c. művének
újabb magyar vonatkozású metszetei

FARAGÓ TAMÁS
Adatok a bányász- és kohásznépesség reformkori demográfiájához
(Felsőbánya és Igló, 1830)

ZSÁMBOKI LÁSZLÓ
Gondolatok a bányászati és kohászati tudomány
és szakirodalom 16. századi kibontakozásáról

Agricoláról néhány sorban

A kötet szerzői