Enyingi Török Bálint okmánytára

A bevezetést írta és a forrásokat közzéteszi
Bessenyei József

 

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT
Budapest 1994

A kötet a Nyitott Társadalom Alapítvány
és a Magyar Könyv Alapítvány támogatásával készült.

 

TARTALOMJEGYZÉK
 
BEVEZETÉS
I.ENYINGI TÖRÖK BÁLINT ÉLETÚTJA
 A TÖRÖK CSALÁD FELEMELKEDÉSE
 TÖRÖK BÁLINT IFJÚKORA
 MOHÁCS UTÁN
 I. FERDINÁND KIRÁLY OLDALÁN
 I. JÁNOS KIRÁLY PÁRTJÁN
 A HATALOM CSÚCSÁN
 FOGSÁGBAN
II.A ROKONI ÉS A SZERVITORI KÖR
III.  BIRTOKOK, JÖVEDELMEK
 JEGYZETEK
 
OKMÁNYTÁR
 FACSIMILÉK
 RÖVIDÍTÉSEK
 Az iratok irattani meghatározásának rövidítései
 A jelzetekben alkalmazott rövidítések
 Rövidítések a szövegközlésben
 A levéltárak és a könyvtárak nevének és állagainak rövidítései
 Nyomtatott források és irodalom (Rövidítésjegyzék)
 AZ OKMÁNYTÁR TARTALOMJEGYZÉKE
 
MUTATÓK
 SZEMÉLYNÉVMUTATÓ
 HELYNÉVMUTATÓ
 
UTÓSZÓ
 
THE ARCHIVES OF BÁLINT TÖRÖK OF ENYING