Előző   Kezdőlap   Következő


SZEMÉLYNÉVMUTATÓ

 

A MUTATÓBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK

ddebreceni jobbágy
ffelesége
gygyőri jobbágy
ifjifjabb
jjobbágy
öözvegye
ppolgár
szrszervitor
Tenyingi Török Bálint

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Ábrahám András gy 241
Ács Balázs d 302
Agárdi István, János, Pál d 302
Ahmed pasa B
Ákosházi Sárkány lásd Sárkány
al-bán lásd nándorfehérvári
Albert prépost 199
Alch lásd Ács
Alföldi Antal, Péter d 302
alispán B, 55, 97, 113, 114, 142, 217, 232, 286, 294, 296, 310
alkancellár lásd királyi
alkapitány lásd dunántúli
alnádor 69
alsóausztriai főkapitány 201
Alsólindvai Bánffy lásd Bánffy
alsómagyarországi főkapitány 33
alsórészek főkapitánya B
Ambrus szerzetes 10
András deák d 302
András szűcs lásd Szűcs András
Anna, Habsburg Ferdinánd f., később magyar királyné B, 19
Antal lovász T szr 13
Antimus cs. B
Antimus Ilona, János B
Apafy Miklós 45, 48
apát(ság) lásd kapornaki, pannonhalmi, somogy(vár)i, zalavári, zselicszentjakabi
Aranyas (Aranÿas) Péter d 302
Arco, Iulius ab lásd Iulius ab Arco
Aszalós András, Benedek, Kelemen d 302
augsburgi tanács B
ausztriai főmarsall 189, 190

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Bács megye hatósága 17
Bácsi Ferenc 184
bácsi és kalocsai érsek lásd kalocsai
bácsi káptalan 11, 14
Bácsmegyei Demeter T szr 46
Bácsmegyei Máté T szr 13
Bagotai János, Vince 41
Bagÿth lásd Bogics
Bajomi Benedek, Szapolyai tanácsosa B, 276
bajor palotagróf B
Bajusz Balázs d 302
Bakics cs. B, 199, 206, 253
Bakics Mihály, laki B, 195, 196, 198, 202, 210, 313
Bakics Pál, laki, huszárkapitány B, 37, 58, 64, 65, 67, 75, 76, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 96, 102, 119, 120, 121, 159, 165, 167, 170, 171, 172, 163, 174, 175, 177, 179, 181, 182, 184, 194, 195, 196, 199, 203
Bakics Péter, laki, királyi familiáris B, 194, 198, 202, 210, 211, 214, 217, 258, 260
Bakó András 152
Bakó Miklós d 302
Bakocsa János T szr 105
Bakócz Tamás, esztergomi érsek 1
Bakonaki Horváth lásd Horváth
Balassa Imre B
Balassa Menyhért, Zsigmond 214
Balázs, Paskai Tamás szr 15
Balázs András, csáfordi 245
Balika Márton, T szr, nyitrai várnagy 98, 108, 113, 114
Balika Tamás, T szr 238
Bálint deák, (Mészáros Bálint ?) T szr 267, 299
Bálint szerzetes 260
Bálint Dénes d 302
Bálint Mátyás, csáfordi 245
Balog Mátyás, T szr 13
Balog Albert, Pál d 302
Balthasar lásd Boldizsár
bán lásd dalmát, horvát, nándorfehérvári, szlavón, szörényi, temesi
Bán Péter, szabadi, Tolna vm. alispánja 296
Bandin, von 312
Bánffy 258
Bánffy Antal, alsólindvai 83
Bánffy Boldizsár, tallóci B, 78, 170, 163, 174, 177, 249, 260, 274, 280
Bánffy István, alsólindvai 28, 265
Bánffy Jakab, alsólindvai B
Bánffy János, alsólindvai B
Bánffy János, losonci 1
Bánffy László, alsólindvai 259, 265, 268
Baracskay Pál 181
Baranyay Mátyás, tatai kapitány 118, 119, 120, 142, 175, 182
Barát Elersius (?) d 302
Barbel, Barber lásd Borbély
Bárdy István B
Barki Bornemissza lásd Bornemissza
Barki János d 302
Bars vm. hatósága 310
Bartholomeus lásd Bertalan
Bartos, Kecseti udvarmestere 228
Basó Mátyás 195
Bátai Mihály 41
Báthory cs. 66, 120
Báthory András, ecsedi, nándorfehérvári bán B, 33, 37
Báthory Bonaventura (András), ecsedi, Szatmár és Szabolcs vm. főispánja, dunáninneni főkapitány B, 210, 213, 285, 291
Báthory István nádor, királyi helytartó B, 1, 2, 4, 41 43, 66
Báti Dersffy lásd Dersffy
Batthyány cs. B, 131
Batthyány Ferenc, Vas vm. főispánja, királyi tanácsos B, 40, 52, 84, 194, 199, 204, 207, 249, 279, 280, 281, 282, 293
Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin 198
Batthyány Orbán 257
Batthyány Perpetua 221
Baywo Balázs d 302
Bayzprohar lásd Weispriacher
Bebek Ferenc, pelsőci 66, 108
Bebek Imre, pelsőci, fehérvári prépost B, 108, 232
Bebi Imre d 302
Bécsújlaki Benedek szerzetes 16
Bedegi Nyáry lásd Nyáry
Bejczy Ambrus 294
Bekefalvi Gergely 41
Bekényi Benedek B
Belényesi Demeter, váradi kanonok 302
Bellér Antal 99
Bélteki Drágffy lásd Drágffy
Bencz Bertalan, kocsi bíró 81
Bencze János d 302
Bencse János d 302
Bereck, berényi, ispán 1
Beregdi Ambrus, Pál d 302
Beregi Péter, I. János király jeggyzője, kancellár 65
Berekszói Hagymási lásd Hagymási
Berényi Bereck lásd Bereck, Berényi
Berezgiei Katus lásd Katus
béri várnagy B, 259, 262, 263, 265, 266, 268, 270, 271, 272, 278
Beriszló István, rác despota 25
Bertalan deák, T szr 299
Bessenyei István, bodrogi, temesvári kapitány B
Beszterce tanácsa B, 46
besztercei várnagy 69
Bethlen Elek, erdélyi alvajda 45, 48
Bethlen Miklós, nagyoroszfalvi, Kecseti szr 228
Bethlenfalvi Thurzó lásd Thurzó
Beyczy lásd Bejczy
Bezerédy Ferenc 235
Bezerédy Mihály 263
Bezerédy Mihály ö lásd Nádasdy Krisztina
Bienger, alkancellár 279, 280, 282, 284
Bíró Bálint d 302
Bíró Benedek, factor 81
Bíró Kelemen, futaki 1
Bíró Mátyás, Révay Ferenc j 17
biztosok lásd királyi biztosok
Bodó Ferenc B
Bodó János, mesztegnyői B
Bodó Márton d 302
Bodó Péter, mesztegnyői, Somogy vm. főispánja B, 108
Bodrogi Bessenyei lásd Bessenyei
Bogdésai Nemes lásd Nemes
Bogics Albert, Balázs, Péter d 302
Boglyas Balázs d 302
Boldizsár deák, Bakics Pál szr 121
Bolhafalvi Dezső lásd Dezső
Boltos Mátyás 169
Boly András 43
Borbai István T szr, futaki udvarbíró 13
Borbély Antal d 302
Borbély Balázs 77
Borbély Benedek gy 241
Borbély Ferenc, ifj Ferenc, d 302
Borbély Gál gy 241
Borbély Gergely, János, Mihály, ifj Mihály, Orbán d 302
Bormegissza Farkas 267
Bornemissza Gergely B
Bornemissza János, barki 311, 313
Bornemissza Menyhért 256
Bornemissza Mihály aulicus B
Bornemissza Mihály, barki T szr, gesztesi várnagy B, 121, 154, 311, 311, 313
Bornemissza Mihály ö Krisztina 311, 313
Bornemissza Pál, királyi titkár B, 174, 199, 247, 248
Bornemissza Péter, kápolnai 118, 119, 136, 142
Boroki Jakab, győri kanonok 213
Boros Oszvald d 302
Borsody János, Márton B
Bosnyák Benedek, Márk, Márton, Zsófia 307
bosnyák király B
boszniai káptalan 13, 15
boszniai püspök 108
Both János T szr 220
Botos Márton B
Bozidar Péter d 302
Boznar Ferenc d 302
Brandenburgi György (Georgius, marchio Brandenburgensis) őrgróf B 51, 253
brandenburgi őrgróf 25, 51, 253
Briccius lásd Bereck
Brodarics István szerémi püspök, királyi tanácsos B, 108
Bruck an der Leitha-i várnagy B
budai főbíró B
Budai István d 302
budai káptalan B, 8, 30
budai udvarbíró B
Busini Keglevics lásd Keglevics
Buza Ferenc d 302
Buzlay Mózes, országbíró 1
Bwdaÿ lásd Budai
Bwza lásd Buza
Bwzlaÿ lásd Buzlay

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Capolnay lásd Kápolnay
Casimirus lásd Kázmér
Castellanffÿ lásd Kasztellánffy
Castellanus János, T szr 13
Castellanus Veronika lásd Vityai Castellanus Veronika
Catzianer lásd Katzianer
Chabÿ lásd Csaby
Chadoczÿ lásd Csadóczy
Chako lásd Csako
Chakor lásd Csákor
Chanak lásd Csanak
Chapy lásd Csapy
Checky lásd Csecki
Chene lásd Csene
Chengerÿ lásd Csengeri
Chermelÿ lásd Csermely
Chernel 219
Cherthew lásd Csertői
Chethen, de lásd Csetényi
Choban lásd Csobán
Choka lásd Csóka
Chome lásd Csoma
Chomor lásd Csomor
Chonka lásd Csonka
Chorba lásd Csorba
Choron lásd Csoron
Chothÿ lásd Csóti
Chwkas lásd Csukás
Chwklÿas lásd Csuklyás
Chwrcz lásd Csurc
Chÿakor lásd Csákor
Chÿntalan lásd Csetényi
Chÿzar lásd Csiszár
Corvin János B
Czeke Péter 140
Czibak Imre B, 51
Czirkos Balázs 140
Czombor lásd Csombor

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Csaba Ambrus, cseki 232
Csaba Ambrus, cseki f Katalin 232
Csabai Nagy lásd Nagy, csabai
Csaby Farkas 295
Csaby István 108, 295
Csaby István ö Katalin 295
Csadóczy Balázs Győr vm. szolgabírája 74
Csáfordi Bálint lásd Bálint
Csako Ambrus T szr 254
Csákor Ferenc, T szr, ozorai várnagy 296
Csanak Mihály d 302
Csapy Farkas 255
Csapy ö 255
császári főkapitány 32, 34, 35, 37, 38, 58, 61, 65, 108, 177, 181, 253
Csebi Sulyok lásd Sulyok
Csecki Balázs d 302
Cseki Csaba lásd Csaba
Csene Mátyás d 302
Csengeri Oszvald d 302
Csermely László, T szr, j 87
Cserni Jován (Niger homo) B, 25
Csertői Pál deák 232
cserögi várnagy 5, 13
Csetényi János, T szr, debreceni viceofficiális 302
Csetényi Pál deák 232
Csintalan Ambrus d 302
Csirkó György, ladinicsai 13
Csiszár Lőrinc d 302
Csiszár Mihály fehérvári p 108
Csobán Benedek d 302
Csóka Fábián d 302
csókakői várnagy B, 121
Csoma Pál d 302
Csombor Adorján 242
csomoklyai falubíró 17
Csomor Márton d 302
Csonka Albert d 302
Csorba Bálint, Ferenc, Gergely, Mihály d 302
Csoron András, devecseri B, 83, 106, 107, 108, 120, 121, 131, 134/A, 194, 260, 274, 277
Csóti Gergely, György d 302
Csömöri Zay lásd Zay
Csukás Lőrinc, Mihály, Tamás d 302
Csuklyás Mihály d 302
Csulai Móré lásd Móré, csulai
Csurc Ferenc d 302
Csuri Szántó lásd Szántó
csurgói esperes 239

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Dabo András 152
dalmát bán 84, 203, 215, 217, 218, 219, 220, 225, 235, 237, 238, 239
Dancs Fábián T j 17
Darabos János 268
Debreceni Ambrus esztergomi kanonok 69
Dékán Benedek, Mátyás madarasi j 8
Deli Mihály d 302
Dely Pál 194
Démi Répássy lásd Répássy
Depentor, Francisco B
Deregdi lásd Dörögdi
Derencsei Miklós T szr, szabadkai várkapitány 8
Derencsényi Miklós szepesi várkapitány 38
Dersffy Miklós, báti 10
Dersffy Farkas, Miklós, István, szerdahelyi 221
Desewffy János B
Désy Boldizsár, Bakics szr, csókakői várnagy 121, 313
Devecseri Csoron lásd Csoron
Dezső István, bolhafalvi 140
Dezső László, haraszti 140
dévai várnagy B
diósgyőri várnagy B
Dobó Ferenc, ruszkai 65
Dolgos Ambrus, kozmafalvi, Nyitra vm. adószedője B, 113, 114
Dombay Farkas B, 136, 276
Dombay János B, 118, 119, 120, 142, 165
Domi Péter madarasi j 8
Dominics Gáspár 182
Dora Péter d 302
Dornberg, R(ézmán) 229
Dorottya, Vince István gy ö 241
Dörögdi Pál T szr, pápai tiszttartó B, 232, 301
Drágffy Anna, bélteki, Kanizsay László f 7
Drágffy János, bélteki 7
Dudics Jeromos, Várday Pál szr 257
dunáninneni főkapitány 201, 203, 212, 215, 220, 225, 285
dunántúli alkapitány B
dunántúli főkapitány B, 222, 298, 299, 300, 301, 303
Durek lásd Török
Dyenez Imre, szőlősörsi 232
Dyenez Imre ö Katalin 232

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Ecsed Albert d 302
Ecsedi Báthory lásd Báthory
Ecsi János T szr, fehérvári p 311
egri káptalan 108 egri püspök(ség) B, 37, 52, 72, 84, 108, 134
Ellyevölgyi János nádori ítélőmester 10
Emericus deák lásd Imre deák
Emericus presbiter lásd Imre presbiter
Emrehffy lásd Imreffy
enyerői pálosok 263
enyingi várnagy 211
Enyingi Török lásd Török
Ercs János d 302
erdélyi főkapitány 46, 257
erdélyi püspök B, 45, 212
erdélyi vajda B, 1, 57, 59, 65, 108, 157
érsek, lásd esztergomi, kalocsai, bácsi, lundi
Erdődy Péter 198
Erdőhegyi Benedek, Zala vm. adószedője 106, 120
Érdi Miklós d 302
Erős János d 302
Érsek István d 302
Ersy Tamás d 302
esküdtek 29, 32, 33, 35, 46, 99, 112, 154, 244, 302
Essegváry Ferenc 107
Esterházy cs. 136, 161, 204
Eszéky János pécsi püspök B, 233
esztergomi érsek B, 1, 8, 37, 173, 176, 257
esztergomi káptalan 69, 81
Éva Albert, Lőrinc d 302
Ewker lásd Öker
Ewklelew lásd Öklelő
Ewrlen lásd Örlen
Ewrlew lásd Őrlő

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Fagyas György d 302
Fajszi János 10, 124,
Fajsz Márton T szr 13
falubíró 142, lásd még csomoklyai, kocsi
[- -]falvai Péter, T szr 13
Fáncsy Borbála, Pemfflinger István f B
Fáncsy György 291
Fáncsy János, gordovai, Somogy vm. alispánja, tizedszedő, Hunyad vm. főispánja, Déva, Hunyad várnagya B, 115, 124, 140, 141, 142, 232, 257, 268, 279, 291
Fáncsy Péter 124
Farkas János 257
Farkasmaró Mátyás d 302
Farnadi Benedek Tolna vm. alispánja 296
Fazakas Péter d 302
fehérvári főbíró 77
fehérvári káptalan 108, 178
fehérvári keresztes konvent B, 9, 148, 183, 228, 296
fehérvári prépost(ság) 108, 178, 232
fehérvári szabó céh B, 216
Fejér Péter d 302
Fejes Albert, András d 302
Fekete Lukács, Márton d 302
Fekete Miklós pesti p 62
Fekete Péter d 302
Fel Demeter d 302
Félegyházi Miklós 25
Felpéci Tárnoki lásd Tárnoki
Felpőci Gyarman lásd Gyarman
Fels, Leonard lásd Vels, Leonard
Felzekő Damján, macsi 283
Felzekő Damján, macsi, f Krisztina 283
Ferenc, Jurisics Miklós szr 201
Ferenc lovász, T szr 13
Ferenc I. francia király 223
Ferdinánd I., magyar király, lásd Habsburg Ferdinánd
Filepi Albert d 302
Filiér András d 302
Fodor Pál d 302
Fodor Péter 8
Fogas Simon d 302
Foktői Sárközy lásd Sárközy
főbíró B, 29, 32, 33, 35, 46, 77, 99, 112, 154, 189, 241, 242, 244, 302
főesperes lásd csurgói, komáromi, sasvári
főétekfogómester, királyi 25, 189, 190
főispán lásd honti, hunyadi, nyitrai, somogyi, soproni, szabolcsi, szatmári, szepesi, tolnai, turóci, valkói, varasdi, vasi, zalai
főkapitány 1, 2, 25, 96, 108, 110, 127, 128, 129, 136, 140, 154, 161, 251, 252, lásd még alsó részek, alsóausztriai, alsómagyarországi, császári, dunáninneni, dunántúli, erdélyi, magyarországi, szlavóniai
főkomornyikmester, királyi 245
Földes János 307
Földvári Mészáros Bálint lásd Mészáros Bálint, földvári
főlovászmester B
Fölpéci Ferenc 152
főmarsall, lásd ausztriai
főtárnokmester, királyi 17, 23, 169, 217, 219, 236, 249, 255, 256, 257, 274, 289, 298, 299
főudvarmester, királyi 1, 56, 69, 105, 252, 253
főudvarmester, királynéi 7
francia király 65
Frangepán Beatrix B
Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, királyi tanácsos 108
Frangepán Gergely kalocsai és bácsi érsek 1
Frangepán György B, 91
Fráter György váradi püspök, királyi kincstartó B, 165, 169, 179, 211, 240, 248, 252, 253, 257, 258, 260
Frigyes, bajor palotagróf B
Futaki Gáspár szerzetes 16
Fülöp deák, lásd Verebélyi Fülöp
Füzesmegyery Imre királyi jogügyigazgató 69
Fÿlÿer lásd Filiér

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Gabi Benedek d 302
Gacsotai Sigerde lásd Sigerde
Gallinczer Lénárd, Borsod vm. főispánja, diósgyőri várnagy B
Gamási Gergely, T szr, ozorai várnagy 296
Garai Miklós 1
Gáspár (Gaspar) Ambrus, György d 302
Gazdag Balázs d 302
Gebei Ambrus, Mátyás d 302
Gebhard 312
Geder Pál d 302
Gellyénfalvi Kápolnay lásd Kápolnay
Genge Máté ö, d 302
Genge Mihály, debreceni esküdt, d 302
Gerbelecz Péter T szr 244
Gerdy Demeter B
Gerendi Miklós, erdélyi püspök B, 45, 48, 176, 212, 217
Gergely deák d 302
Gergely pápa, szent 8
Gersei Pethő lásd Pethő
Gesmedi Antal, Mihály d 302
gesztesi várnagy B, 30, 81, 121, 217, 311
Geszty László 267
Giczy István T szr 277
Gienger, Georg alkancellár 279, 280, 282, 287
Ginsberger 204
Gizdavics Péter, pápai káplán B
Gógánfalvi Miklós deák 107
Gollecz János B
Gomba István d 302
Gordovai Fáncsy lásd Fáncsy
Goricaszentmártoni Vitéz lásd Vitéz
Gothoi János éneklőkanonok 16
görösgáli várnagy 308
Gÿczÿ lásd Giczy

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Gyarman Péter, felpőci 152
győri főbíró 241
győri káptalan 3, 152, 213, 227, 241
győri püspök(ség) B, 217, 260
György, brandenburgi őrgróf lásd Brandenburgi György őrgróf
Györgyffy cs. 249
György deák d 302
György deák 257
György lovász, T szr 13
György püspök lásd Szatmári György pécsi püspök
Györhy Benedek gy 241
Gyula gróf lásd Iulius Groff
gyulai várnagy B
Gyulay András 281
Gyulay Antal 291
Gyulay Borbála 281
Gyulay György, János 1

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Habsburg Ferdinánd, I. magyar király B, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 90 , 96, 99, 100, 101, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 148, 150, 152, 153, 156, 157, 158, 166, 167, 169, 170, 171, 163, 174, 176, 177, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 214, 223, 227, 229, 230, 247, 248, 252, 253, 260, 264, 273, 274, 276, 279, 280, 282, 284, 296, 295, 297, 302, 304, 307, 311
Habsburg Károly, V., német-római császár B, 65, 94, 223
Habsburg Mária magyar királyné B, 19, 101, 109
Habsburg Miksa I., német-római császár B
haditanács B, 179, 181, 189, 190
Hagymási János, berekszói T szr 145, 153, 199, 232
Hagymási János ö 278
Hajnal Dénes, Pál d 302
Halannos Antal d 302
Halesfalvi Mecskei lásd Mecskei
Hana János d 302
Haradin basa 264
Haraszti Bertalan deák 140
Haraszti Dezső lásd Dezső
Hássági Dénes 246
Hássági Dénes ö lásd Kerecsényi Katalin
Hasszán B
Haÿnal lásd Hajnal
havasalföldi vajda B
Héderváry Ferenc B, 1, 296, 297
Héderváry Ferenc ö Dorottya lásd Oroszy Máté f.
Héderváry György 122
Héderváry István B, 185, 186
Héderváry Lőrinc 122
Hegyi Márton, ökördi 140
helytartó, lásd királyi, nádori
Henyey Bernát 190, 201
Herberstein, Sigismund, báró B, 252, 253
Herceg Miklós B
Hereng János 99
Hethkÿ Péter, Bebek Imre szr 108
Himessi János d 302
Hofman 229
Homok Mihály d 302
Homonnay István 108
honti főispán 273, 293
honti prépost B
horvát bán 84, 203, 215, 217, 218, 219, 220, 225, 237, 238, 239
Horváth András, somogyi adószedő 102, 103, 104, 105, 122
Horváth András, Kecseti szr 206
Horváth Farkas 260
Horváth Ferenc d 302
Horváth Gáspár, vingárti, főkamarás 45, 48
Horváth Gergely, T szr, béri várnagy B, 259, 262, 263, 265, 266, 268, 270, 271, 272, 278
Horváth György, István d 302
Horváth Jeromos 200, 202
Horváth Márk T szr, béri várnagy B, 259, 262, 263, 265, 266, 268, 270, 271, 272, 278
Horváth Márton B
Horváth Mátyás az udvari vitézek pozsegai kapitánya 25
Horváth Pál, bakonaki B
Horváth Péter 200, 202
Horváth Péter, Gerendi szr 212
Hosszutóti Miklós 107
Hrussói János 100
Hrwzthan lásd Rusztem
Hugocsy András d 302
Hunyadi-család B
hunyadi főispán B
hunyadi várnagy B, 244
Hunyadi Mátyás lásd Mátyás, I., magyar király
Huszker bég 264
Huus János, körmöcbányai p 149
Hÿmessÿ lásd Himessi

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Iakoch lásd Jakócs
Ibrahim pasa 169
Ielna Imre, István T j 17
Ihie vajda 308
Ileh Balázs d 302
Illadiai Palatics lásd Palatics
Illyés Tamás 307
Imre deák d 302
Imre deák, T szr, somogyvári tiszttartó lásd Martonfalvai Imre deák
Imre presbiter 199
Imre, Szent 233
Imreffy Péter 120
Inakodi Albert, Somogy vm. szolgabírája 124
Iohannes lásd János
Iosa lásd Józsa
Ipoltffy János 10
Ipoltffy cs. 136
Isak lásd Izsák
ispán lásd pozsonyi, temesi
Ispán András, Kelemen 124
Ispán Kelemen, karmacsi 232
István I. magyar király 10
István deák, némai 152
Istvánffy János, Mátyás, nagyváthi 140
Istvánffy Miklós B
ítélőmester 3, 4, 10, 174, 296
Iulius Groff (Iulius ab Arco?) 182
Iurÿsÿth lásd Jurisics
Izsák János, izmeni 232
Izabella magyar királyné B

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Jagelló Anna lásd Anna, magyar királyné
Jagelló Izabella lásd Izabella, magyar királyné
jajcai udvarbíró B
Jakócs János d 302
János deák d 302
János deák gy B
János deák, kölkedi 140, 232
János deák, nagykálnai 310
János debreceni jegyző d 302
János, nemes, T szr, Temesvárból 50
János presbiter 81
János Gergely d 302
János Mátyás deák, debreceni bíró 302
János, I. magyar király lásd Szapolyai János
János Zsigmond, erdélyi fejedelem B
Jászay Pál B
jegyző lásd királyi
Jordanus, Iohannes 284
Józsa Farkas, T szr 181
Józsa Farkas, sávolyi 232
Józsa Mátyás, Pál, Péter d 302
jövedelemigazgató 64, 83, 85, 106, 111, 120
Jurisics Miklós, kőszegi báró, szlavóniai és alsó-ausztriai főkapitány B, 174, 197, 201, 204, 211

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Kakas Bálint 140
Káldy Miklós 204
Kállay Borbála B
Kállay János B
Kállay Vitéz János lásd Kállay János
Kálmán Mátyás d 302
Kalmár Albert ö, d 302
Kalmár Albert, debreceni bíró d 302
Kalmár Balázs gy 241
Kalmár Demeter, István, László d 302
Kalmár Lukács fehérvári bíró 77
Kalmár Mihály, Pál, Tamás d 302
kalocsai és bácsi érsek B, 1, 4, 5, 17, 65, 108
kamaragróf 151, lásd még máramarosi
kamaraigazgató 138, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 150, 207
Kamaray Tamás 107
kancellár lásd királyi
Kanizsay cs. B, 118
Kanizsay László, Vas vm. főispánja 7, 235
Kanizsay Orsolya, Nádasdy Tamás f B, 90, 239
Kányaföldi Kerecsényi lásd Kerecsényi
Kányai Oroszy lásd Oroszy
Kapás Ambrus d 302
kapitány lásd soproni, szepesi, temesvári, trencséni
Kápolnay Bornemissza lásd Bornemissza
Kápolnay Ferenc B, 159, 165, 166, 179, 184, 194, 205, 206, 210, 214, 228, 258, 260, 303
Kápolnay Mihály, gellyénfalvi 310
kapornaki apát 168, 199, 236, 271, 272
kapornaki konvent 245
Kapornaki Pál deák, rationista 118, 119, 142, 145
Káposztás Lukács d 302
káptalan lásd bácsi, boszniai, budai, egri, esztergomi, fehérvári, győri, kői, pécsi, pozsonyi, váradhegyfoki, veszprémi
Karácsony Gergely, Márton d 302
Károly, V. császár lásd Habsburg Károly, V., császár
Károly Péter 249
Kas Lőrinc d 302
Kasa lásd Kasza
Kassa tanácsa 29, 32, 35
kassai kamara 34
Kasza Ambrus d 302
Kasza Mátyás madarasi j 8
Kászim pasa B
Kászon szandzsákbég B, 308
Kászon vajda 184
Kasztellánffy János 25
Katus Tamás, berezgiei 140
Katzianer, Erasmus trencséni kapitány B, 71
Katzianer, Johannes királyi tanácsos, főkapitány, krajnai kapitány B, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 71, 78, 90, 96, 108, 156, 174, 179, 181, 182, 184, 200, 201, 208, 237, 307
Kávásy 249
Kazdagh lásd Gazdag
Kázmér brandenburgi őrgróf 25
Kazun lásd Kászon
Kechkez lásd Kecskés
Kecseti Márton, veszprémi püspök B, 192, 194, 195, 196, 199, 200, 202, 204, 206, 210, 214, 226, 228, 230
Kecskés János d 302
Keglevics Péter, busini, dalmát-horvát-szlavón bán, Varasd vm. főispánja B, 25, 203, 208, 215
Keley György d 302
Kellemesi Imre, Báthory András szr 33
Kemeli Albert d 302
Kemendi 218
Kemeni Mihály T szr 13
Keményfalvi Török lásd Török
Kerecséni Szalay lásd Szalay
Kerecsényi Katalin, kányaföldi 246
Kerekes János, Mihály, Pál d 302
Keresztes Balázs, Lukács d 302
Kermendi András 307
Kermendi András f Dorottya 307
Késás Pál, T szr, szigetvári várnagy B, 267
Keszy Ferenc, kiskeszi, Sulyok I. szr 12, 13
Keszy Ilona (Somogyi János menyasszonya) 129
Kettheny László, Somogy vm. szolgabírája 124
Kevezdi Ferenc d 302
Kewer lásd Kövér
Kewerdÿ lásd Kövérdi
Kewien 249
Kezÿ lásd Keszy
Kincses Péter d 302
kincstartó B, 61, 77, 94, 102, 146, 151
királybíró lásd szebeni
királyi alkancellár 279, 280, 282, 287
királyi biztosok 69, 81, 83
királyi helytartó B, 41, 43, 133, 138, 152, 155, 157, 159, 165, 174, 175, 177, 207, 229, 249, 252, 253, 269, 275, 277, 279, 280
királyi jegyző 65
királyi jogügyigazgató 296
királyi kancellár B, 52, 65, 84, 134, 195, 252, 253, 279, 280, 282, 287
királyi titkár 2, 30, 248
Kis cs., szabadkai B
Kis Ambrus, szabadkai, T szr B, 279, 281, 289, 313
Kis Ferenc d 302
Kis János, T szr, futaki tiszttartó 13
Kis János, szabadkai, T szr, gesztesi várnagy, fehérvári p B, 30, 283
Kis János, Mihály, Pál, d 302
kiskeszi várnagy 12
Kiskeszi lásd Keszy
Kis Tamás 1
Kis Tamás d 302
Kis Tamás ö, d 302
Kisvárdai János 8
Klee, Martin pozsonyi p B
Kocsi Balázs T szr 13
kocsi falubíró 81
Kocsis Pál, Pelbárt, Péter, d 302
Kolos Jakab, kolosnémai 152
kolozsmonostori konvent 163
Kolozsvár tanácsa 59
komáromi főesperes 152
Komjáthy László 9
Komornyik János lásd Somogyi János
Komyathy lásd Komjáthy
Koncz Albert d 302
Kondé István, Bakics szr 209
Kondé Lázár, pókatelki 310
konvent lásd fehérvári keresztes, kapornaki, kolozsmonostori, pannonhalmi, pécsváradi, somogy(vár)i
Koppány Mihály 228
Korcsolyás Gergely, Péter d 302
Korlát András, Benedek, Imre d 302
Korlátföldi Péter, körmendi várnagy 197
Korodi Mátyás d 302
Korpás Demeter d 302
Kósa Ambrus, Gergely, István, Orbán, d 302
Kovács Balázs, Gáspár ö, György, Imre, István, Jakab, János d 302
Kovács Vitus gy 241
Kowach lásd Kovács
Kozáry Péter, Sulyok Gy szr, Kászon bég szolgája B, 91, 291, 308
Kozka Tamás 1
Kozma Ferenc d 302
Kozmafalvi Dolgos lásd Dolgos
Kői István őrkanonok 16
kői káptalan 6, 12, 16
kői prépost 16
Kölkedi János deák lásd János deák, kölkedi
körmendi várnagy 197
Kövér János d 302
Kövérdy Ferenc d 302
Kretschmer Lőrinc, fehérvári prépost, a királyi gyermekek nevelője 178
Kulcsár Mátyás nyitrai j B, 99
kunok bírája 2, 8, 41, 43
Kutasi Balázs, Lukács 135
Kürtösi Imre 140
Kürtösi Messer lásd Messer
Kÿnches lásd Kincses
Kÿs lásd Kis

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Ladinicsai Csirkó lásd Csirkó
Ládonyi Miklós 231, 243
laibachi püspök B, 22
Lajos, II. magyar király B, 3, 4, 6, 10, 16, 17, 19, 117, 170, 171, 174, 235, 285, 310
Laki Bakics lásd Bakics
Lakatgyártó Bertalan, Pál d 302
Lasky Hieronymus, vajda B, 65, 66, 108
László, váci püspök, lásd Szalkay László
László szerzetes, a somogyi konvent őrkanonoka 140
Lawr Miklós d 302
Lázár deák, szentágotai 296
Lekcsei Sulyok lásd Sulyok
Lengyel Boldizsár, tóti B, 293, 294
Lengyel Gáspár, tóti 285, 286, 293
Lengyel János, tóti B, 72, 94, 108
lengyel király 65
Lépes Mihály gy 241
Lévay 249
Léve Mátyás d 302
Lewr lásd Lőr
Lipskeren Márton vágbesztercei kereskedő 123
Locus János, Péter d 302
Locsopó Miklós d 302
Losonci Bánffy lásd Bánffy
Lossonczy 249
Lökös Ferenc d 302
Lőr Miklós d 302
lundi érsek B, 158, 211
Lwkws lásd Lökös

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Macedóniai László B, 218
Macsi Felzekő lásd Felzekő
Macsi Mátyás d 302
Mádai Pál 8
Mágócsy András B, 159
Magyar János d 302
magyar kamara B, 82, 83, 102, 103, 104, 106, 111, 114, 116, 117, 118, 120, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 153, 174, 177, 191, 207, 229, 304, 305
magyarországi főkapitány 57, 310
Majthényi Bertalan, szegedi kapitány 39, 42
Majus, Johannes lásd May, Johann
Makkos István d 302
Manassze (Júda királya) B
máramarosi kamaragróf 95
Marcis 90
Mária királyné lásd Habsburg Mária magyar királyné
Márk mester 1
Markus János T szr 293
Marok Bálint T szr, pápai bíró B, 243
Martinuzzi lásd Fráter György
Márton deák, tapi, T szr, ozorai majd pápai tiszttartó B, 254, 296
Márton presbiter bácsi kanonok 13, 15
Márton János d 302
Martonfalvai Imre deák T szr, szigetvári, somogyvári majd pápai tiszttartó B, 130, 259, 266, 267, 293, 312
Máté pannonhalmi apát 10, 125, 187,
Máté zselicszentjakabi apát 221
Mátyás I., magyar király B, 161, 234
Mátyás lovász T szr 13
May, Johann, az osztrák kancellária titkára 23, 82
Maylád István, szunyogszegi B, 48, 64, 65, 80, 84, 85, 87, 91, 169, 260, 274, 298, 300
Maylád Istvánné B
Maystetter 312
Mecskei István, halesfalvi 140
Medici, Hippolit bíboros B
Megyeri Tamás 107
Mehmed bég B, 184194, 199, 223, 256, 258, 264
Melanchton, Philipp B
Mérey János B, 144
Mérey Mihály királyi személynök, nádori helytartó 119, 120, 232, 293
Mérey Tamás 232
Merki Pál d 302
Messer Gergely, kürtösi 232
Mészáros Bálint, földvári, deák, T szr, a pápai gyalogos hajdúk kapitánya B, 254, 295
Mészáros Gergely, György, Imre d 302
Mészáros Jakab gy 241
Mészáros János d 302
Mészáros Lőrinc gy 241
Mészáros Mátyás, Mihály d 302
Mészáros Mihály gy 241
Mészáros Péter d 302
Mészáros Zsigmond nyitrai j B, 99
Mesztegnyői Bodó lásd Bodó
Mesztegnyői Szerecsen lásd Szerecsen
Mezaros lásd Mészáros
Mezei Albert, Boldizsár, Gáspár, Gellért, Gergely, István, János d 302
Mihály pannonhalmi apát 3
Mihályfi György d 302
Miklay Ferenc, f Katalin, János, Kristóf 130, Mátyás 130
Miklós, Pekry Miklós szr 13
Mikulics Miklós B
Milos, Bakics Péter szr 217
Mindszenti Gábor B
Mód Péter 99
Mohamed, szendrői pasa B
moldvai vajda B, 176, 257, 260
Molnos János d 302
Monostori Orsolya, Kápolnay Ferenc f 260
Morcsi Miklós d 302
Móré György B
Móré László, csulai, királyi főétekfogó B, 10, 24, 25, 65, 66, 118, 119, 184
Morgay János 228
Móricz Bálint, János d 302
Mózes Sebestyén d 302
Muthy János 228
Muthnoky Lajos, Maylád szr 257
Muthnoky Balázs 211
Musztafa vajda 184
Musztafics, Bakics szr 121
Mwthnokÿ lásd Muthnoky
Mwthÿ lásd Muthy
Mÿhalffÿ lásd Mihályfi
Mykulich lásd Mikulics
Mylos lásd Milos

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Nádasdy Krisztina, Bezerédy Mihály ö 263
Nádasdy Pál 119
Nádasdy Tamás, kincstartó, máramarosi kamaraispán, horvát bán, dunántúli főkapitány, Vas vm. főispánja B, 63, 64, 70, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 103, 118, 119, 120, 168, 169, 194, 198, 199, 200, 203, 205, 206, 207, 208, 215, 217, 218, 219, 220, 225, 226, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 255, 256, 257, 258, 263, 239, 274, 289, 298, 299, 301, 300, 303, 312
Nádasdy Tamás f lásd Kanizsay Orsolya
nádor B, 1, 2, 4, 5, 8, 41, 43, 50, 108
nádori helytartó B, 294, 305, 310
Naghaso lásd Nagyaszó
Nagy Antal B
Nagy Balázs, Barnabás, Egyed d 302
Nagy Ferenc a Bakics cs. majd Thurzó szr, hadvezér B, 189, 260
Nagy Ferenc Kecseti szr, tizedszedő 226
Nagy Gergely, T szr, somogyvári várnagy B, 87, 143, 218
Nagy Gergely d 302
Nagy Imre gy 241
Nagy Imre, csabai, alnádor 69
Nagy Imre, varjadi, csörögi várkapitány 5
Nagy János körmendi várnagy 197
Nagy Márton d 302
Nagy Mátyás madarasi j 8
Nagy Mihály, Miklós, Oszvald, Pál, Vince d 302
Nagy Zsigmond, Bakics szr, márévári kapitány B, 159, 195
Nagyaszó János d 302
Nagydémi Répássy lásd Répássy
Nagyfalvi János deák, Bars vm. alispánja 310
Nagyfazék Mátyás, T szr 204
Nagykálnai János deák lásd János deák, nagykálnai
Nagymartoni Imre magister, komáromi archidiakónus 152
Nagyoroszfalvi Bethlen lásd Bethlen
Nagyrévi János d 302
Nagyváti János T szr 13
Nagyváti Vas lásd Vas
nándorfehérvári al-bán B
nándorfehérvári bán B, 1, 3, 6, 14
nándorfehérvári várnagy 30
Nándor Jakab d 302
Neer, Fabianus de 69
Nehéz Pál d 302
Nekÿ lásd Nyéki
Némai Sebestyén lásd Sebestyén
Nemes András, bogdésai 140
Nemes István, Pál d 302
Német Antal d 302
Niger homo lásd Cserni Jován
Nÿrew lásd Nyírő
Nÿrÿ lásd Nyíri

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Nyáry Ferenc, bedegi , Hont vm. főispánja, kapitány, királyi tanácsos B, 50, 119, 120, 159, 170, 176, 195, 257, 273, 277, 293
Nyéki András d 302
Nyíri Mátyás d 302
Nyírő János d 302
Nyírő Péter gy 241
nyitrai főispán 97, 98
nyitrai püspök(ség) B, 69, 133, 310
nyitrai várnagy B, 113, 114

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Ocsarovics Péter 257
Oláh Miklós, fehérvári őrkanonok B, 30
Olajverő Jakab d 302
Olcsai Balázs, Pál, Péter d 302
oltárigazgatóság 8 233
Oroszy Máté, kányai 296
Oroszy Máté f. Dorottya, Héderváry Ferenc ö 296, 297
országbíró 68, 84, 133, 152, 157, 269, 275
országbírói titkár 269
Országh 37
Országh Imre 108
Ortwein Péter, pozsonyi, majd pápai p B, 154
Orvos István d 302
Ostrosics Miklós aulicus B
Ostffy cs. 256
Ostffy László, Nádasdy szr 199, 240, 249, 258
Ostffy Lukács, Nádasdy szr 218, 219
ozorai várnagy 211, 296

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Öker György d 302
Öklelő Péter d 302
Ökördi Hegyi lásd Hegyi
Örlen János d 302
Őrlő János d 302

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Paksy Anna, Pöstyény Gergely ö 281
Paksy Mihály, nándorfehérvári bán B
Paksy Gáspár 20, 37
Palatics János, illadiai T szr, nyitrai várnagy, pápai kapitány, főkapitányhelyettes B, 159, 199, 205, 231, 234, 243
Pál, III., pápa B
Pál deák, rationista lásd Kapornaki Pál
Pál deák d 302
Pál deák, csetényi lásd Csetényi Pál deák
Pálcás János d 302
Pálffi Ferenc d 302
pálosok lásd enyerői, vetahidai
pannonhalmi apát(ság) B, 10, 125, 187, 188, 227, 250
pannonhalmi konvent 3, 10, 125
pannonhalmi perjel 3
pápai szabó céh B, 216
pápai várnagy 217
Pap Lukács d 302
Pap Miklós T j 17
Parlaghy György B
Parlaghy Krisztina, Török Imre f B, 1
Paskai Tamás, T szr 15
Paskai Torma lásd Torma
Pati Török lásd Török
Pécsi János 232
pécsi káptalan 108
pécsi püspök(ség) B, 1, 37, 84, 87, 91, 95, 108, 116, 183, 193, 199, 233
pécsváradi konvent 41
Pécsváradi László, miséspap, szerzetes, a somogyi konvent perjele, őre 221
Pekry Bálint 199
Pekry Lajos, petrovinai, királyi kapitány B, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 184, 38, 40, 64, 84, 85, 88, 102, 103, 118, 119, 120, 165, 174, 179, 194, 196, 199, 203, 204
Pekry Miklós, csili, T szr, szabadkai kapitány 8, 13, 15, 91
Pellifex lásd Szűcs
Pelsőci Bebek lásd Bebek
Pemfflinger cs. B
Pemfflinger Anna, Fáncsy János f B, 115, 312
Pemfflinger Dorottya 312
Pemfflinger István budai udvarbíró, királyi tanácsos, a pozsonyi kamara elnöke B, 50, 54, 55, 63, 82, 102, 103, 106, 115, 120, 138, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 176, 180, 312
Pemfflinger János B, 63
Pemfflinger Katalin, enyingi Török Bálint f B, 151, 221, 259, 263, 265, 266, 268, 270, 271, 272, 278, 288, 289, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 308
Pemfflinger Márk királybíró, szebeni gróf B, 45, 48, 61, 115, 167, 176, 177
Pemfflinger Orsolya B
Pemfflinger Sebestyén B, 312
Peregi Albert 180
Perényi Imre nádor 1
Perényi Péter Abaúj vm. főispánja, magyarországi főkapitány, kancellár B, 65, 102, 103, 119, 142, 252, 253, 257, 260
Perhát vajda B
perjel(ség) lásd pannonhalmi, somogyvári, vránai
Perneszy cs. B
Perneszy Imre B, 1, 87
Perusics 260
Pesthyeny lásd Pöstyény
Pesti Péter d 302
Pesty Ferenc B
Péter, moldvai vajda lásd Rareş, Petru
Péter doktor lásd Szilády Péter
Pethő cs. 134/A
Pethő Anna, gersei 309
Pethő Antal, Balázs, gersei 107
Pethő Benedek, gersei, Zala vm. alispánja 286
Pethő Erzsébet, gersei 309
Pethő Ferenc, gersei 107, 265, 309
Pethő János, gersei 107, 205
Pethő Krisztina, gersei 309
Pethő László, gersei 107
Pethő Mihály, gersei B, 309
Pethő Péter, gersei Bakics szr, Zala vm. alispánja 107 198, 205, 286
Pethő Sára, gersei 309
Pethő Tamás, gersei 107
Petrovics Péter B, 256, 257
Petrovinai Pekry lásd Pekry
Pócsi Márton, János d 302
Podmaniczky , podmanini B, 69, 108, 153, 154, 163, 177, 182, 200
Podmaniczky Mihály, podmanini 69
Podmaniczky Rafael 227
Podvinyay Tamás B, 19
Póhi lásd Poky
Póka Lukács, Péter d 302
Pokárti Balázs, Bálint, Gergely, Márton d 302
Pókatelki Kondé lásd Kondé
Pókatelki Szomor lásd Szomor
Pokol Bálint d 302
Poky Ferenc 152
Polgárdi Bálint d 302
Polyány Ferenc 249, 303
Porembski Péter, Izabella királyné szr B
Porkoláb Kelemen, zegörjei T szr 16, 124
Portás János d 302
Pósa mester, protonótárius 296
Potockó Péter 99
Pozsgay 108
pozsonyi ispán 90, 169, 217, 218, 255, 257, 260
pozsonyi káptalan B, 213, 295, 311, 313
pozsonyi várnagy 149
prépost(ság) lásd fehérvári, honti, kői, szepesi
Pöstyény Gergely 169, 281
Prantner, W. 111, 138, 229
Puechaim, Wilhelm 189, 190
Putnoky Imre B
Pünkösti Tamás j 152
Püspök György, zabari, T szr 235, 236, 237
püspök(ség) lásd boszniai, egri, erdélyi, győri, laibachi, nyitrai, pécsi, szerémi, váci, váradi, veszprémi, zágrábi
Pwecham lásd Puechaim
Pÿnkesti lásd Pünkösti
Pÿspek lásd Püspök

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

rác despota 25
Ráckevi Tömösváry lásd Tömösváry
Radoza lovász, T szr 13
Rajky Gábor 143
Rajky István B, 142, 143, 180, 260
Rakonczás Máté, Tamás d 302
Rareş, Petru, moldvai vajda 257, 260
Ráskay B, 235, 260
Ráskay Balázs B
Ráskay Gáspár B
Ráskay Katalin B
Ráskay Margit, Pethő Ferenc ö 265
Ráskay Pál 182, 258
Ratkay lásd Ráskay
Rauber, Christoph, laibachi püspök B, 22
Régi Ferenc 41
Reichersdorffer, Georg 229
Répássy Ferenc, nagydémi, T szr 182, 255, 295
Rév János d 302
Révay Ferenc királyi személynök, Turóc vm. főispánja B, 17, 24, 25, 31, 43, 134, 252, 253, 277, 281, 294, 310
Révay István, naszádos kapitány 25
Révfalvy Mihály 313
Rew lásd Rév
Rewaÿ lásd Révay
Rewffalwÿ lásd Révfalvy
Rewk lásd Rök
Réz Mihály d 302
Riby Sebestyén, trencséni várkapitány, a pozsonyi vár prefektusa 123, 149
Rigó Bálint, Tamás d 302
Roggendorff, Wilhelm, liber baro de Rogendorff et Mollenburg, főudvarmester, királyi tanácsos, főkapitány B, 58, 60, 62, 65, 194, 260
Rollay Pál 249, 256
Rorario, pápai nuncius B
Rozos Mihály, Pál d 302
Rózsa Benedek d 302
Rök Ferenc 232
Rőke Bálint 232
Rupert, Manderschid és Blankenheim grófja, Gerestein ura 38
Rus Demeter d 302
Ruszkai Dobó lásd Dobó
Rusztem nagyvezir B, 264
Rws lásd Rus
Rwsa lásd Rózsa
Rÿgo lásd Rigó

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Saas lásd Szász
Sanuto, Marino B
Saghwas Bálint d 302
Salgay Mihály, Nyitra vm. alispánja 97, 113
Salgai Miklós d 302
Sándor György d 302
Salm, Nikolaus gróf B
Sánta János d 302
Sárffy Ferenc dékán, győri kanonok 146
Sárkány Ambrus, ákosházi B, 1
Sárkány Ferenc B
Sárközy Bálint, foktői 294
Sárközy György B
Sárközy Lőrinc d 302
Sarlay István B
sasvári főesperes 81
Saurer, S. 279, 280, 282
Sávolyi Józsa lásd Józsa, sávolyi
Savonich, Johannes B
Schneidpöck, Hans B
Scepper Kornél B
Scepusiensis lásd Szapolyai
Sebesi Tamás, Báthory András szr 33
Sebestyén deák, némai 152
seckaui fejedelem 22
Seel lásd Szél
Sel lásd Szél
Semi Imre d 302
Sempcheÿ lásd Szempcsey
semptei várnagy 23
Serédy Gáspár 66, 108, 169, 176
Senek Lukács d 302
Sibrik 50
Sibrik Gergely, szarvaskendi Nyitra vm. adószedője B
Sibrik Oszvald 74
Sigerde Mátyás, gacsotai 140
Simon lovász, T szr 13
Simon Gergely ö d 302
Simon Péter d 302
Simonyi cs., Burián, Gáspár, György, János, Menyhért, Miklós, Sándor 310
Sirinus lásd Zrínyi
Skijánovics István, Móré László szr 184
Somi Gáspár 1
Somogyi Benedek, Bernát 129
Somogyi Ferenc B
somogyi főispán B, 104, 140, 152, 201, 203, 212, 215, 220, 222, 225, 235, 237, 238, 239, 244, 251, 262
Somogyi Gergely 129
Somogyi Gergely T szr 9
Somogyi István d 302
Somogyi János, szigeti, T szr, főkamarás B, 122, 124, 129
Somogyi László 129
Somogyi Mátyás d 302
Somogyi Mihály 129
Somogyi Pál d 302
somogy(vár)i apátság 291
somogy(vár)i konvent 10, 129, 130, 135, 140, 221, 294
somogyvári perjel 221
somogyvári várnagy B,87
Sós Ferenc d 302
Sós Mátyás gy 241
Sós Péter d 302
Sophy lásd Tahmaszp
soproni főispán B, 204
soproni kapitány B
Sóry Péter, T szr, gesztesi várnagy 81
Sóvágó György, Bakics kéme 184, 194
Sömjéni Antal, kapornaki apát 168, 236
Statileo, Johannes B, 260
Sugó János, Lukács d 302
Sureg Domokos d 302
Sulyok Balázs, lekcsei, T szr, I. János király főkamarása B, 6, 11, 13, 72, 73, 75, 79, 92, 104, 121, 124, 160, 183, 193, 220, 233, 245, 246, 269, 273, 274, 276, 277
Sulyok György, lekcsei, pécsi püspök B, 79, 84, 85, 89, 91, 95, 116, 183, 193, 199
Sulyok István, lekcsei, csebi, T szr B, 1, 6, 11, 12, 13, 14, 41, 57, 79, 91, 93, 94, 160, 183, 193, 220, 233, 246, 269, 273, 274, 275, 277, 291
Svetkovics Katalin lásd Batthyány Ferencné
Swgo lásd Sugó
Swlok lásd Sulyok
Swregh lásd Sureg
Sydonius Márton 48, 59
Sÿgerde lásd Sigerde
Sÿmon lásd Simon
Sÿmonÿ lásd Simonyi
Syrmiensis lásd Szerémi
Sysman Ferenc 228
Sÿwlok lásd Sulyok

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Szabadi Bán lásd Bán
Szabadkai Kis Ambrus lásd Kis Ambrus, szabadkai
szabadkai várnagy 8
Szabó Ádám, András, Antal, Balázs, Bálint, Benedek, Dávid, Imre, István, Jakab, d 302
szabó céh lásd fehérvári, pápai
Szabó János gy 241
Szabó János, József, Lőrinc, Pál d 302
szabolcsi főispán 285
Szabó Péter gy B, 241
Szalaházy Tamás egri püspök, királyi kancellár B, 52, 84, 96, 108, 134
Szalánczy János, Erdély portai követe B, 176
Szalay Bálint 237
Szalay Bálint d 302
Szalay Ferenc 197
Szalay János, kerecséni, Pozsony vm. főispánja B, 64, 70, 79, 80, 85, 90, 169, 199, 217, 255, 235, 260
Szalay Mihály T szr B, 81, 107
Szalay Pál d 302
Szalkay László, váci püspök 1
Szalóky György királyi kapitány 108
Szaniszló, gy, bíró 241
Szántó Egyed, csuri B
Szapolyai János, erdélyi vajda, magyar király B 1, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 40, 43, 53, 64, 66, 69, 85, 88, 94, 100, 108, 119, 142, 153, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 183,184, 185, 186, 194, 195, 200, 204, 208, 210, 211, 214, 222, 228, 229, 234, 245, 250, 295
Szarvaskendi Sibrik lásd Sibrik
szarvaskői várnagy 108
szász fejedelem 65
szász gróf B
Szász Demeter, Márton d 302
Szász Mihály 232
Szatai István boszniai kanonok, főesperes 15
szatmári főispán 285
Szatmári György, pécsi püspök 1
szebeni királybíró B
Szécsi György d 302
Szelestyei Miklós 199, 249
Szekeres Márton d 302
Szekernyés György d 302
Szél Gergely, Gáspár d 302
személyes jelenlét bírósága 10, 15, 245, 296, 297, 302
személynök 31, 43, 69, 245, 252, 253, 293
Szemerei Ujszászy lásd Ujszászy
Szempcsey Farkas, Szapolyai szr 215
szendrői bég B
szendrői pasa B
Szennyessy György 313
Szentágotai Lázár lásd Lázár
Szentgyörgyi és Bazini Farkas gróf, Ferenc gróf 307
Szentgyörgyi László 260
Szentjánosi Tegzes lásd Tegzes
szentmártoni lásd pannonhalmi
Szentmihályi Thuróczy lásd Thuróczy
Szentpáli István d 302
Szepesi János lásd Szapolyai János
szepesi főispán 23, 66
szepesi kapitány 38
szepesi prépost B
Szepetneki Pál, a pozsonyi káptalan presbitere 311
Szerdahelyi Dersffy lásd Dersffy
Szerdahelyi László B, 43
Szerdahelyi Tóbiás 108
Szerecsen János, mesztegnyői, tolnai főispán B, 108, 140
Szerémi Péter, T szr 13
szerémi püspök 108
Szerémi Sebestyén, Thurzó Elek titkára B, 269
Szeremlyéni Máté kanonok 16
Szigeti Somogyi lásd Somogyi
szigetvári várnagy B, 267
Szíjgyártó Antal, János, Tamás d 302
Szilády Péter administrator proventuum Nittriensis B, 82
Szilvássy Máté, Veszprém vm. adószedője 106
Szini Tamás, sasvári archidiakónus 81
Sziva Péter d 302
szlavón bán 84, 203, 215, 217, 218, 219, 220, 225, 235, 237, 238, 239
szlavóniai főkapitány 201
Szokoly András, szokolyi T szr Temes vm. alispánja B, 69
Szokoly János, szokolyi T szr 69
szolgabírák 17, 74, 97, 98, 128, 142, 285, 286, 294, 296, 310
Szolnoki András, Temes vm. alispánja 55
Szomor János, pókatelki 296
Szőcs András, Bálint, Barnabás d 302
Szőcs Ferenc, debreceni esküdt 302
Szőcs Gergely, Imre, Márk, Mihály, Márton d 302
Szőcs Péter, gy B
Szőcs Simon d 302
Szőlősörsi Dyenez lásd Dyenez
Szőlősörsi Imre 245
szörényi bán B
Szörényi Tar lásd Tar
Szulejmán I., szultán B
Szunyogszegi Maylád lásd Maylád
Szűcs András ifj., pesti p 62

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Tahmaszp perzsa sah 260
Tahy Ferenc B, 258
Tahy János 108, 118, 119, 120
Takossy István, taki 228
Tallóci Bánffy lásd Bánffy
Tamási Bernát, T szr 244
Tamasics János T Imre szr B
Tapi Márton deák lásd Márton deák, tapi
Tar Miklós, szörényi 140
Tardasy István, Bakics szr, márévári kapitány B, 159, 195
Tárnoki Ferenc, felpéci 255
Tarrody György T szr 225
Tarsoly János, tekönyei 245
Tartarus Kozma T szr 13
Tatár Imre, István d 302
Teczynsky, Andreas B
Tegzes Tamás, szentjánosi T szr 13
Tekönyei János 245
Tekönyei Tarsoly lásd Tarsoly
temesi bán(ság) B, 2
temesi ispán B, 1, 31, 33, 34, 35, 38, 43, 46, 49, 50, 52, 57
temesi várnagy B
temesvári kapitány B
Terewk lásd Török
Terjék Tamás 237
Tertémi Pál deák 245
Tessényi János 41
Tetvesy Mihály, Somogy vm. szolgabírája 124, 291, 292
Tevely Ferenc, Török János jogügyigazgatója B
Tewch lásd Tőcs
Th[- - -]h György, szemerei 152
Thahÿ lásd Tahy
Thardassÿ lásd Tardasy
Tharrodÿ lásd Tarrody
Tharsol lásd Tarsoly
Thathar lásd Tatár
Therek lásd Terjék
Therthemi lásd Tertémi
Thethvessÿ lásd Tetvesy
Thewely lásd Tevely
Thewke lásd Tőke
Thewly lásd Töly
Thewmewsswarÿ lásd Tömösváry
Thewrewk lásd Török
Thewrthel lásd Törtel
Thokaÿ lásd Tokaji
Tholwaÿ lásd Tolvay
Thomaj Ferenc B
Thomorÿ lásd Tomori
Thorda lásd Torda
Thorkos lásd Torkos
Thorma lásd Torma
Thoth lásd Tót
Thrÿnk lásd Trink
Thura lásd Tura
Thurn, Anna von 312
Thurn, Anton, Hans, Freiherr von 312
Thurn, Nicolaus de 38
Thuróczy János 69
Thuróczy Miklós, szentmihályi, udvarmester, királyi tanácsos, Turóc vm. főispánja, személynök B, 56, 69, 82
Thurzó Elek, bethlenfalvi, királyi tanácsos, tárnokmester, országbíró, királyi helytartó B, 18, 25, 23, 27, 58, 68, 78, 84, 108, 133, 138, 152, 154, 157, 159, 165, 163, 175, 176, 177, 200, 211, 214, 223, 227, 229, 260, 264, 269, 275
Thurzó Ferenc, bethlenfalvi, nyitrai püspök 310
Thusdÿ lásd Tusdi
Thwadÿ lásd Tvadi
Thwba lásd Tuba
Thwke lásd Tőke
Thwlogdÿ lásd Tulogdy
Thwrn lásd Thurn
Thwrm lásd Turm
Thwroczy lásd Thuróczy
Thwrzo lásd Thurzó
Thÿmar lásd Tímár
Thÿzta lásd Tiszta
Tinódi Benedek T szr 13
Tinódi Lantos Sebestyén, T szr B
Tinódi Lukács, T szr 13
Tímár Lőrinc d 302
Tiszta Gergely d 302
titkár lásd királyi
Tokaji Bálint, Gergely d 302
tolnai főispán B
Tolvay Miklós 232
Tomori Pál kalocsai érsek, B, 4, 5, 17
Torda Bálint, Gergely d 302
Torda Zsigmond, gyalui B
Torkos Ferenc d 302
Torma Ágoston 1
Torma Kristóf, paskai, T szr 13
Tornallyai Jakab B
Tót Albert j 8
Tót Ambrus, Antal, Bálint, Demeter, Fülöp d 302
Tót György, Sulyok I. szr 12
Tót István, János, Mátyás d 302
Tót Mátyás fehérvári p 108
Tót Mihály, Péter d 302
Tóti Lengyel lásd Lengyel
Tőcs Márton d 302
Tőke Kristóf 108
Tőke Miklós d 302
Töly Anna Martonfalvai Imre f B, 130
Töly Bálint, Bertalan 130
Tömösváry Péter, ráckevi 81
Török család, enyingi B
Török Ambrus, enyingi (keményfalvi) B, 161
Török Bálint d 302
Török Bálint, enyingi, királyi kapitány, királyi tanácsos, temesi ispán, erdélyi vajda, főkapitány, Somogy vm. főispánja - nem mutatóztuk
Török Bálintné lásd Pemfflinger Katalin
Török Benedek, enyingi B
Török Boldizsár, enyingi , Mátyás király kapitánya[!] 161
Török Ferenc, enyingi B, 124, 132, 152, 254, 293, 295, 311, 312, 313
Török György, keményfalvi B
Török Ilona, enyingi B
Török Imre, enyingi, nándorfehérvári bán B, 1, 9, 30, 161, 294
Török Imre, enyingi, Zsigmond király főkapitánya[!] 161
Török István d 302
Török János 237
Török János, enyingi B, 127, 132, 152, 181, 284, 293, 294, 296, 295, 297, 302, 311, 312, 313
Török János, pati 128
Török Krisztina, enyingi B
Török László, pati B
Török Lucia, enyingi B
Török Miklós, enyingi B, 1, 2, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 62, 129
Török Miklós T szr, cserögi várnagy 13
Törtel Gergely d 302
trencsényi kapitány 123
Trink István, Pál d 302
Trombitás Gáspár T szr 13
Tuba Balázs d 302
Tulogdy János d 302
Tura Fábián d 302
Turai András prépost 16
Turkovics Miklós budai p 260
Turm lásd Thurn
Turm Fábián d 302
turóci főispán 69, 277, 294, 310
Turuck lásd Török
Turzo lásd Thurzó
Tusdi Benedek d 302
Tvadi Benedek d 302
Twrkowÿs lásd Turkovics

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

udvarbíró B, lásd még budai, jajcai
udvari haditanács lásd haditanács
Ujlaky cs. B
Ujlaky Ferenc, a magyar kancellária titkára, győri püspök B, 110, 112, 128, 150, 207
Ujlaky Miklós B
Ujszászy György, szemerei 152
Ulászló II., magyar király B, 117
Ungnád János 224
Urbán Boldizsár d 302
Uszrem bég B
Uzsay János, Zala vm.-i birtokos 90

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

váci püspök 1, 214
vajda lásd erdélyi, havasalföldi, moldvai
Vak Ferenc d 302
Vakantal Tamás d 302
választott bírák 107, 232, 236
Valkai Jakab d 302
valkói főispán B
Vállas Balázs d 302
Vámos Benedek T szr 13
váradhegyfoki káptalan 287, 302
váradi püspök 252
varasdi főispán 203
Várday János B
Várday Mihály B
Várday Pál esztergomi érsek B
Várday Tamás magister 119, 120, 232
Varga Antal gy 241
Varga György, János d 302
Varga János gy 241
Vári Márton d 302
Varik Mátyás d 302
Varjadi Nagy lásd Nagy, varjadi
várnagy lásd béri, besztercei, Bruck an der Leitha-i, cserögi, csókakői, dévai, diósgyőri, enyingi, gesztesi, görösgáli, gyulai, hunyadi, kiskeszi, körmendi, nándorfehérvári, nyitrai, ozorai, pápai, pozsonyi, semptei, somogyvári, szabadkai, szarvaskői, szigetvári, temesi, visegrádi
Vas Benedek B
Vas Péter, nagyváti 140
Vasas Gergely, Mihály d 302
Vasasas Gergely d 302
vasi főispán 203, 219, 235, 236, 249, 255, 256, 257, 258, 274, 279, 280, 289, 298, 299, 300, 301, 303
Vaskapui György éneklőkanonok 16
Vassányi Ferenc 310
Vedi Gergely, Pál d 302
Vég Pál d 302
Velics Demeter 184
Vellei Mihály, T szr, hunyadi kapitány és tiszttartó 244
Velno Gergely d 302
Vels Leonard, főudvarmester, főkapitány B, 177, 250, 251, 252, 253
Verancsics Antal B
Verbőczy lásd Werbőczy
Verebélyi Fülöp deák, T szr, somogyi tizedszedő, debreceni tiszttartó B, 99, 118, 119, 124, 135, 142, 143, 232, 295, 302
Veres Albert, Bálint, Fábián, Fülöp, László d 302
Veres Lőrinc T szr 303
Veres Lőrinc, Pál d 302
Veres Pál T szr, gesztesi várnagy B, 81
Veresegyházi György T szr 13
veszprémi káptalan 136, 195, 202
veszprémi püspök B, 65, 182, 194, 195, 196, 199, 200, 202, 204, 205, 214, 228
vetahidai pálosok B, 283
Vince István gy 241
Vince Mihály d 302
Vingárti Horváth lásd Horváth
Virágos Jakab, Kelemen d 302
visegrádi várnagy B, 108
Vitéz László, goricaszentmártoni, T szr 13
Vityai Castellanus Veronika B
Vokon Péter budai majd pápai p B
vránai perjel(ség) B, 126, 127, 134, 137, 148, 153, 158

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Wak lásd Vak
Wakantal lásd Vakantal
Wald[- -] 23
Walkaÿ lásd Valkai
Wallas lásd Vállas
Warga lásd Varga
Wargha lásd Varga
Warÿ lásd Vári
Warÿk lásd Varik
Was lásd Vas
Wasas lásd Vasas
Wasasas lásd Vasasas
Wassanÿ lásd Vassányi
Wassányi lásd Vassányi
Wech, Georgius, bécsi p 64, 312
Wedÿ lásd Vedi
Weese lásd Wese
Wegh lásd Vég
Weispriacher János 204
Welno lásd Velno
Werbőczy Imre B, 139, 304, 305
Werbőczy István B, 139, 148, 165, 253
Werebelÿ lásd Verebélyi
Weres lásd Veres
Wese, Iohann, lundi érsek, császári követ B, 158, 211
Wladislaus lásd Ulászló
Wolmuet, Bonifazius bécsi p 312
Wralwen 111, 138
Wylakÿ lásd Ujlaky
Wÿnche lásd Vince
Wyncze lásd Vince
Wÿragos lásd Virágos
Wzaÿ lásd Uzsay
Wzrem lásd Uszrem

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Yhye lásd Ihie

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

Zabo lásd Szabó
zágrábi főbíró B
zágrábi püspök B, 143
Zalahazy lásd Szalaházy
Zalanczÿ lásd Szalánczy
zalai főispán 231
zalavári apát 76
Zalaÿ lásd Szalay
Zaloky lásd Szalóky
Zámbó Ferenc d 302
Zantho lásd Szántó
Zany István, gy B
Zapolyay lásd Szapolyai
Zay Ferenc, csömöri, Zala vm. adószedője B, 106, 170, 201
Zaz lásd Szász
Zechÿ lásd Szécsi
Zegörjei Porkoláb lásd Porkoláb
Zekeres lásd Szekeres
Zekernÿes lásd Szekernyés
Zelesteÿ lásd Szelestyei
Zempcheÿ lásd Szempcsey
Zennÿessÿ lásd Szennyessy
Zenthgÿorgÿ lásd Szentgyörgyi
Zenthpalÿ lásd Szentpáli
Zepusiensis lásd Szapolyai
Zerechen lásd Szerecsen
Zeremlyéni lásd Szeremlyéni
Zewch lásd Szőcs
Zewld lásd Zöld
Zewlewsewrs de, lásd Szőlősörsi
Ziladi lásd Szilády
Zini lásd Szini
Zlwny lásd Frangepán
Zokolÿ lásd Szokoly
Zoltán Pál d 302
Zomor lásd Szomor
Ződ Péter T szr 13
Zöld Domokos, László d 302
Zrínyi János B, 126
Zrínyi Miklós B, 126, 182
Zrínyi grófok B, 134, 137, 153, 208, 237
Zy[- -] Tamás, archipresbiter 2
Zywa lásd Sziva
Zÿws Péter d 302
Zÿbrÿk lásd Sibrik
Zÿgÿartho lásd Szíjgyártó
Zylwassy lásd Szilvássy
Zywgyartho lásd Szíjgyártó
Zygyartho lásd Szíjgyártó

A B C CS D E F G GY H I J K L M N NY O Ö P R S SZ T U V W Y Z ZS

zselicszentjakabi apátság 221
Zsigmond (Sigismundus), I. magyar király 161, 235
Zsigmond, I. lengyel király B


Előző   Kezdőlap   KövetkezÍ