I. KÖTET
IRODALMI ÉLET ÉS IRODALOMKRITIKA


FEJEZETEKA {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE
1945-1975
I.

Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében

Szerkesztő bizottság
BÉLÁDI MIKLÓS, BODNÁR GYÖRGY, SŐTÉR ISTVÁN, SZABOLCSI MIKLÓS

AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 1981

IRODALMI ÉLET ÉS IRODALOMKRITIKA

Szerkesztette
BÉLÁDI MIKLÓS

Írták
AGÁRDI PÉTER, BÉLÁDI MIKLÓS, BODNÁR GYÖRGY, KENYERES ZOLTÁN,
KISS FERENC, KÖPECZI BÉLA, RÓNAY LÁSZLÓ, SŐTÉR ISTVÁN,
SZABOLCSI MIKLÓS, SZERDAHELYI ISTVÁN, SZIKLAY LÁSZLÓ

AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 1981

A szerkesztő munkatársai
RÓNAY LÁSZLÓ
R. TAKÁCS OLGA

Lektorok
ILLÉS ENDRE
KIRÁLY ISTVÁN
PÁNDI PÁL
TÓTH DEZSŐ

ISBN 963 05 2815 0 (Összkiadás)
ISBN 963 05 2814 2 (I. kötet)

Akadémiai Kiadó, Budapest 1981
Printed in Hungary

A felszabadulástól a fordulat évéig című fejezet munkaközösségének tagjai:
Bata Imre, Béládi Miklós, Kiss Ferenc, Rába György, Rónay László, R. Takács Olga.

A fordulat évétől 1975-ig című fejezethez kisebb forrásanyagot adtak:
Erdődy Edit, Kis Pintér Imre, Kulcsár Szabó Ernő, Németh Lajos, Zöld Ferenc.

A bibliográfiákat összeállították:
Agárdi Péter, Botka Ferenc, Kiss Ferenc, Szerdahelyi István, R. Takács Olga.