{343.} TÖRTÉNELMI EMLÉKIRATOK


FEJEZETEK

Irodalmunkban nagy hagyománya van a történelmi emlékirodalomnak. Az ilyen jellegű műalkotások természetesen a történelemtudománynak nyújtanak – kellő forráskritikával – nélkülözhetetlen segédanyagot a korszakok feldolgozásában és értékelésében. Van azonban közöttük olyan alkotás is, melynek kisugárzása egyetemes jelentőségű. A hazai memoárirodalomnak ilyen maradandó alkotásai Károlyi Mihály és Károlyi Mihályné emlékiratai.