{348.} IRODALMI EMLÉKIRATOK


FEJEZETEK

Tárgyunk szempontjából természetesen azok a legfontosabb emlékiratok, amelyek az irodalom életéről, egy-egy csoportosulásról vagy egy, az irodalomban eltöltött életről szólnak. Nagyjából a Nyugat második nemzedékének legidősebb tagjaival egykorúak azok a memoárírók, akik nem tartoztak ugyan szorosan a folyóirat köréhez, de törekvéseik és irodalomszervezői munkásságuk sok vonatkozásban mégis itt jelöli ki helyüket. A legnagyobb hatású, a magyar irodalomtörténet-írás fejlődése szempontjából sem elhanyagolható életművet közülük Várkonyi Nándor alkotta.