{792.} CSERES TIBOR (1915)


FEJEZETEK

Bár munkásságának java része a háború után született, pályaképének felrajzolása csak úgy lehetséges, ha annak egészét, tehát az indulás éveit és termését is figyelembe vesszük. Annál is inkább, mert az 1950-es években kiadott munkáinak egy része lényegében nem is érthető meg e korai művek ismertetése és értelmezése nélkül.

Írói pályáját versekkel kezdte az 1930-as évek közepén, két verseskötete is megjelent: 1937-ben a Tájkép, elöl guggolva én, majd 1942-ben a Zöld levél árnyéka. A versek még sokáig kísérik pályáján, 1945 után is jelentkezik költői művel (Ének a termelőszövetkezetekről, 1950). Ami azonban egész munkássága szempontjából sokkal fontosabb, hogy a versírással párhuzamosan foglalkozik prózával is. Az 1930-as években írt novelláiból már a későbbi, tapasztalt prózaíróra is következtethetünk. E novellák tárgyalása azért is látszik célszerűnek itt, mert bár születésük és megjelenésük korszakhatárunk előtti időre esik, nagyobb nyilvánosságot – legalábbis egy részük – csak 1945 után kaptak, mivel írójuk csak ekkor gyűjtötte kötetbe őket.