III./1-2. KÖTET
A PRÓZA


FEJEZETEKA {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.


A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE
1945-1975
III./1-2


Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében

Szerkesztőbizottság
BÉLÁDI MIKLÓS, BODNÁR GYÖRGY, SŐTÉR ISTVÁN, SZABOLCSI MIKLÓS

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1990

A PRÓZA

Szerkesztette
†BÉLÁDI MIKLÓS
RÓNAY LÁSZLÓ

A szerkesztő munkatársa
ERDŐDY EDIT

AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 1990

A szerkesztésben közreműködtek
POMOGÁTS BÉLA
R. TAKÁCS OLGA

Lektor KIRÁLY ISTVÁN


ISBN 963 05 28 15 0 (Összkiadás)
ISBN 963 05 5260 4 (IU/1-2. kötet)
ISBN 963 05 5261 2 (UI/1. kötet)

Kiadja az Akadémiai Kiadó, Budapest Első kiadás: 1990
Akadémiai Kiadó, Budapest 1990

Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás,
a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is.
Printed in Hungary