{226.} 33. JANUS PANNONIUS


FEJEZETEK

A Hunyadiak korában meggyökeresedett és Vitéz János episztola-gyűjteményével már humanista opust is felmutatott humanista literatúránk legnagyobb alakja Janus Pannonius (1434–1472). Irodalmi munkássága merőben új volt a 15. századi Magyarországon: ideológiailag és művészileg különbözött az itt művelt aránylag fejlett középkori latin, illetve a jóval fejletlenebb magyar nyelvű irodalom termékeitől. Ő az első nagy magyar lírikus, a hazai latin nyelvű humanista poézis megteremtője.