Kiadások

Régi magyar filozófusok. XV–XVII. század. Kiad. és bev. Mátrai László. 1961. (Dudith műve az üstökösökről. ford. Borzsák István és Mátrai László.) – Wernher György: De admirandis Hungariae aquis. Kiad., ford. és bev. Erdősi Laura. Communicationes BHMH XXIX. 1963. 103–168.