Irodalom

Borbély István: Unitárius iskoladrámák a XVI. században. It 1913. 326–333. (A Pécsi disputa előszavával.) – Házi Jenő: Balassi Menyhárt árultatásának szerzője. MNy 1928. 98–104, 175–183. – Dombi Béla: A drámaírás kísérletei Magyarországon a XVI. és XVII. században. 1930. – Házy Albert: A XVI. század társadalom szemlélete Selneccerus Miklósnál és Szegedi Lőrincnél. 1938. – Miklós Ödön: Sztárai drámáinak egyháztörténeti háttere. ProtSz 1942. 21–26. – Horváth János: A reformáció jegyében. 1953. és 1957. – Kardos Tibor: A magyar vígjáték kezdetei. Kodály-emlk. 1953. 133–167. – Lásd még a kiadások bevezetéseit.