Irodalom

Beöthy Zsolt: A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. I. 1886. – Borbély István: H. G. 1910. – Czóbel Ernő: H. G. dialógusa a részegségről és tobzódásról. 1911. és Válogatott írásai. 1964. 301–366. – Gulyás Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. 1929–1931. – Waldapfel József: H. G. forrásai. ItK 1934. 233–365. – Waldapfel József: H. G. és a magyar Ponciánus. ItK 1938. 31–44, 119–129. – Horváth János: A reformáció jegyében. 1953. és 1957. – Jenei Ferenc: Dávid Ferenc és H. G. ismeretlen munkái. ItK 1953. 205–209. – Klaniczay Tibor: A magyar reformáció irodalma. ItK 1957. és Reneszánsz és barokk. 1961. 64–150. – Pirnát AntalVégh Ferenc: Új adatok H. G.-ról. ItK 1956. 66–74. – Jakó Zsigmond: Új adatok a kolozsvári H.-nyomda kezdeteihez. MKsz 1961. 60–65. – Nemeskürty István: A magyar széppróza születése. 1963. – Lásd még a kiadások bevezetéseit.