Irodalom

Malirko Bertalan: "Eurialus és Lucretia" a magyar irodalomban. EPhK 1890. 644–660. – Dévay, Josef: Aeneas Sylvius Entlehnungen in der Novelle "Euryalus und Lucretia" und ihre ungarischen Bearbeitungen. Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte 1896. 491– 503. – Mitrovics Gyula: Aeneas Sylvius "De duobus amantibus"-ának magyar átdolgozói. ItK 1896. 13–41. – Harsányi István: A pataki névtelen neve. Sárospatak 1916. – Négyesy László: A Pataki Névtelen és Dobó Jakab. It 1916. 81–86. – Rajka László: Heliodoros Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban. 1917. – Dézsi Lajos: Verses görög regények és regék a régi magyar irodalomban. Csengery János-emlk. Szeged 1926. 113–133. – Szabolcsi Bence: Egy XVI. századi magyar költemény nyoma az olasz irodalomban ItK 1933. 134–135. – Waldapfel József: Balassi, Credulus és az olasz irodalom. ItK 1937. és Irodalmi tanulmányok. 104–134. – Horváth János: A reformáció jegyében. 1953. és 1957. – Klaniczay Tibor: A szerelem költője. MTA I. OK XVII. 1961. és Reneszánsz és barokk. 1961. 183–295. – Gerézdi Rabán: A magyar világi líra kezdetei. 1962.