Irodalom

Erdélyi Pál: B. B. 1899. – Báró Radvánszky Béla: B. és Rimay barátsága. BpSz CXIX 1904. 39–63. – Eckhardt Sándor: B. B. irodalmi mintái. ItK 1913. 171–192, 405–450. – Waldapfel József: B. költeményeinek kronológiája. ItK 1926. 185–210, 271–285. – Waldapfel József: Adalékok B. istenes énekeinek mintáihoz. ItK 1927. 77–86. – Zolnai Béla: B. és a platonizmus. Min 1928. 153–214. – Imre Ilma: B. B. hatása a XVII. század névtelen költőire. 1930. – Waldapfel József: B., Credulus és az olasz irodalom. ItK 1937. és Irodalmi tanulmányok. 1957. 104–134. – Szabolcsi Bence: Néhány zenei adat a B.- és Himfy-vers történetéhez. ItK 1938. és Vers és dallam. 1959. 117–125. – Eckhardt Sándor: B. B. [1941.] – Turóczi-Trostler József: A B.-versszak német rokonsága. EPhK 1941. és Magyar irodalom–világirodalom. I. 1961. 111–127. – Waldapfel József: B. lengyel kapcsolataihoz. EPhK 1941. 310– {481.} 318. – Eckhardt Sándor: A körmendi B.-emlékek. EPhK 1943. 26–48. – Eckhardt Sándor: Az ismeretlen B. B. 1943. – Eckhardt Sándor: B. B. nyelve és írása. MNy 1943. 89–99. – Eckhardt Sándor: B. B. az Oceanum mellett. MKsz 1943. 245–251. – Németh Gyula: B. B. és a török költészet. A "Magyar Századok" c. kötetben. 1948. 80–100. – Eckhardt Sándor: Uralkodók harca a fogoly B. B.-ért. It 1950. 2. sz. 60–64. – Szabolcsi Bence: B. B. Sicilianája. Kodály-emlk. 1953. és Vers és dallam. 1959. 93–99. – Bóta László: B. istenes verseinek kronológiájához. ItK 1954. 420–429. – Eckhardl Sándor: A Füves kertecske. ItK 1954. 373–385. – Eckhardt Sándor: Jegyzetek a B.-kéziratokhoz. It 1954. 274–282. – Németh Gyula: B. B. török verseihez. ItK 1954. 386–392. Tolnai Gábor B. B. ünnepére. Csill 1954. és Vázlatok és tanulmányok. 1955. 5–22. – Eckhardt Sándor: B. B. érsekújvári kalandja. It 1955. 445–455. – Eckhardt Sándor: B. B. utóélete. ItK 1955. 407–427. – Perjés Géza: B. a katona. ItK 1955. 36–50. – Stoll Béla: Adatok. ItK 1955. 461–463. – Eckhardt Sándor: Új fejezetek B. B. viharos életéből. 1957. – Klaniczay Tibor: Hozzászólás B. és Rimay verseinek kritikai kiadásához. MTA I. OK XI. 1957. 265–338. – Eckhardt Sándor: B. B. írói szándéka. It 1958. 339–349. – Szabolcsi Bence. Három régi magyar vers ritmusáról. Zenetudományi Tanulmányok V. 1958. és Vers és dallam. 1959. 101–125. – Eckhardt Sándor: B. B. utolsó hadjárata. ItK 1959. 485–487. – Bán, Imre: La poésie humaniste hongroise au XVI siècle: Valentin B. ALitt III. 1960. 113–130. – Klaniczay Tibor: A szerelem költője. MTA I. OK XVII. 1961. és Reneszánsz és barokk. 1961. 183– 295. – Vujicsics D. Sztoján: B. B. délszláv versformái. FK 1961. 117–126. – Gerézdi Rabán: A magyar világi líra kezdetei. 1962. – Eckhardt Sándor: Pozsgai Gáspár, B. horvát nevelője és barátja. ItK 1962. 733–736. – Eckhardt Sándor: Újabb B.-okmányok. ItK 1963. 600–612. – Grosz Artur: B. B. a liptói jegyzőkönyvekben. ItK 1964. – Lásd még a kiadások bevezetéseit és jegyzeteit