{94.} 15. A MAGYAR NYELVŰ LOVAGI EPIKA


FEJEZETEK

Az ősköltészethez hasonlóan a magyar nyelvű lovagi epika is csak rekonstruált fejezete a magyar irodalomtörténetnek. Bár egyetlen egykorú, hiteles szöveg sem áll rendelkezésünkre, a magyar nyelvű lovagi epika hajdani létezésének kétségtelen bizonyítékai vannak, sőt következtetni tudunk műfajaira, témáira is. Az alapot ehhez korabeli adatok, utalások; magyarból fordított délszláv szövegek; lovagi epikus énekeknek 16. századi deákos átdolgozásai; s végül a lovagi epikára visszavezethető népballadák szolgáltatják.