I. KÖTET
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1600-IG


FEJEZETEKA {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.


A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE
I.

MEGJELENT AZ AKADÉMIAI KÖNYVKIADÁS 150. ÉVÉBEN

Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében

Főszerkesztő
SŐTÉR ISTVÁN

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST


A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1600-IG

Szerkesztette
KLANICZAY TIBOR


Írták
GERÉZDI RABÁN, KLANICZAY TIBOR, V. KOVÁCS SÁNDOR,
PIRNÁT ANTAL, STOLL BÉLA, VARJAS BÉLA

VÁLTOZATLAN LENYOMAT

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A szerkesztő munkatársai
VARJAS BÉLA
V. KOVÁCS SÁNDOR

Lektorok
MAKKAI LÁSZLÓ
SZAUDER JÓZSEF
TOLNAI GÁBOR

A kötet egyes részeit átnézték
GYÖRFFY GYÖRGY
MEZEY LÁSZLÓ

ISBN 963 05 1639 X sorozat ISBN 963 05 1640 3 1. kötet
Akadémiai Kiadó, Budapest 1964
Printed in Hungary
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója
A szerkesztésért felelős: Balázsovits Erzsébet - Műszaki szerkesztő: Kozma Gyuláné
A burkoló- és kötésterv Erdélyi János munkája
Terjedelem: 49,7 (A/5) ív - AK 1414 k 7881
78.5534 Akadémiai Nyomda, Budapest - Felelős vezető: Bernát György