Irodalom

Lukinich Imre: R. J. életéhez. EPhK 1904. 518–519. – Radvánszky Béla: Balassa és R. barátsága. BpSz CXIX. 1904. 39–63. – Baros Gyula: R. J. szerelmi lírája. BpSz CXXVII. 1906. 187–230. – Ferenczi Zoltán: R. J. 1911. – Koltay-Kastner Jenő: R. J. Balassi-előszava. EPhK 1948. 87–91. – Angyal Endre: R. J. és Segner András. ItK 1956. 57–58. – Klaniczay Tibor: Hozzászólás Balassi és R. verseinek kritikai kiadásához. MTA I. OK XI. 1957. 265– 338. – Bán Imre: R. J. egyik könyvének sorsa. Könyv és Könyvtár. 1958. 67–68. – Keserű Bálint: Adalékok R. és a Báthoriak kapcsolatához. AUnivSzeg Sectio Litt. Szeged 1958. 45–49. – Eckhardt Sándor: Bocskay és R. It 1959. 478–480. – Klaniczay Tibor: A magyar későreneszánsz problémái. (Stoicizmus és manierizmus.) It 1960. és Reneszánsz és barokk. 1961. 303–339. – Kovács Sándor Iván: R. J. és Érsek András. AHistLittHung Szeged 1961. 3–5. (AUnivSzeg I.)