67. FALUDI FERENC


FEJEZETEK

A magyar rokokó irodalomnak – Mikes mellett – másik kiemelkedő alakja, Faludi Ferenc (1704–1779), szintén nyelvi, stiláris értékeinek köszönheti elsősorban, hogy a jelentős magyar írók sorában a helye. Míg Mikes műve az erősen személyes jellegű főúri barokk irodalom (emlékirat, levél, kegyességi munkák) rokokó leszármazottja, addig Faludi a rendi-nemesi és jezsuita literatúrát emelte a kifinomodott úri rokokó ízlés szintjére. Amannak francia műveltségétől eltérően ő a spanyol-olasz világgal érintkezett, és prózai műveiben a késő-barokk kor udvari irodalmát szólaltatta meg magyarul. Verseivel pedig a rokokó ízlés legtisztább és legkifinomultabb képviselője lett a magyar költészetben.