NÉVMUTATÓ

Aachs Mihály l. Ács Mihály

Abafi Lajos 437, 446, 526

Abrugyi György 90

Ács Mihály, id. 312, 454–457

Ács Mihály, ifj. 312, 455, 458, 462

Acsády Ignác 59

Ádám János 10, 33–34, 53

Adami Mihály 569

Adányi András 416, 553, 577

Addison, Joseph 521

Ady Endre 483, 526

Aggházy Mária 159, 407, 479, 514

Ágoston, Szent 47, 141, 347

Aigner Lajos 437

Aiszóposz 427

Ajtai Mihály 451–452

Alacoque Margit 424

Alapi Konstantin l. Halápy Konstantin

Albert Zsuzsanna 487, 494

Albertus Magnus 244

Alexandriai Szent Katalin 216

Alexovics Vazul 496

Almási Ágnes 424

Almási Gergely Mihály 413

Alsted, Johann Henrik 52, 71, 222, 225, 229, 230, 233–234, 242, 244, 260–261

Alszeghy Zsolt 38, 90, 110, 149, 196, 205, 208, 220, 268, 318, 407, 421, 430, 446, 550, 589–590

Althusius, Johannes 242

Alvinci Péter 16, 56, 62–63, 64–65, 67, 127–128, 131–132, 136, 275, 358

Amade Ádám 403

Amade Antal 444–445, 446, 529

Amade László 444, 507, 529–533, 534–536, 540, 604–605, 608

Ames, William l. Amesius

Amesius, Vilhelmus 223, 234, 238, 242– 245

Ammirato, Scipione 176

Andrád Sámuel 612

II. András 417

Andrássy Miklós 185

Andrássy Péter 185, 195

Anger, Alfred 122

Angermayer Károly 558

Angyal Endre 15, 29, 38, 44, 122, 159, 184, 208, 407, 499

Angyal Dávid 215, 275, 446

Anonymus 470, 568, 571

Antalfi Endre 358

Apácai Csere János 66, 80, 121, 179, 222–223, 225–229, 231, 237–238, 239–249, 250, 253–255, 259, 272, 274, 304, 333, 337, 341, 344, 349, 380, 402, 409, 564

I. Apafi Mihály 153, 205, 213, 214, 219, 222, 224, 262, 273, 295–297, 302, 342–343, 352, 433, 436, 549, 613

II. Apafi Mihály 227, 352, 358, 389, 431

I. Apafi Mihályné l. Bornemisza Anna

II. Apafi Mihályné id. Bethlen Kata 352–353, 391

Apáti Miklós 198, 227, 232, 233

Apor István 348, 433–436, 440

Apor Péter 273, 300, 359, 403, 412, 435–437, 443, 612, 616

Apponyi Miklós 424

Áprily Lajos 80

Aranka György 526, 562

Arany János 166, 168, 171, 174, 183, 191,

196, 304, 317, 485, 526, 535, 591, 610

Aranyasy István 100–101

Archipoeta 608

Ariosto, Lodovico 102, 342

Arisztotelész 32, 133, 231, 303, 409, 415

Arndt, Johann 332, 352, 354, 389, 448, 455, 467

Árokháty Béla 80–82

Árpád 272, 293, 435

Árpádházi Szent Erzsébet 561

Árpádházi Szent Margit 417, 561

Árvai György 416

Árvai Mihály 461

Assisi Szent Ferenc 403, 425

Asztalos András 51

Attila 61, 82, 165, 271–272, 293, 416–417

Augustinus l. Ágoston, Szent

Avancinus, Nicolaus 158–159, 423

Aventinus 61

Babai Ferenc 578–579

Bach, Johann Sebastian 456

Báchmegyei István Pál 413

Bacon, Francis 116, 224–225, 231, 458

Bácskainé Pollák Zsuzsa 550

Bácsy Ernő 239

Badics Ferenc 186, 196, 208, 325, 446

Bajtay J. Antal 553

Bajza József 184

Bakos János 35

Balanyi György 340, 407, 559

Balásfi Tamás 16, 62, 137, 142–143, 158

Balassa Bálint, gróf 157, 198–199, 208

Balassa Brunó 559

Balassa Pál 157

Balassi Bálint 10, 13–22, 25, 27, 29–33, 35–38, 45, 49, 73, 79, 86–88, 90, 92–93, 96, 100–103, 105, 109, 125, 143, 147, 149, 164–166, 172, 184, 196–197, 199, 201, 206–207, 224, 252, 282, 286–288, 292, 310–311, 315, 351, 355–356, 445, 463, 488, 497, 513, 530, 564, 605

Balassi Ferenc 10, 18–19

Balassi János 564

H. Balázs Éva 9, 122, 153, 331, 504

Balduinus, Fridericus 64, 134

Balló István 437

Balogh Zsigmond 313

Balsaráti Vitus János 564

Bán Imre 29, 44, 85, 122, 183, 228, 233– 234, 249, 260, 281

Banczik Samu 437

Bandello, Matteo 521

Bánffy György (gubernátor) 431–432, 434

Bánffy György 438

Bánffy Kata 438

Bánfi Dénes 342, 348

Barakonyi Ferenc 206, 208

Baranyai Decsi János 72, 83, 453

Baranyai Zoltán 513

Baranyi Ilona 184

Baranyi László 573

Baranyi Pál 424–425, 427–428

Barclay, Jean 439, 549–550

Barcsai Ákos 153, 241, 248, 295, 300, 310, 348

Bárczi Géza 121–122, 184

Bárdos Kornél 90

Bárkányi Ferenc 338

Barkóczy Ferenc 508, 513–514. 533, 548, 585

Báróczy Sándor 548

Baronius kardinális 127

Baros Gyula 29, 446

Baróti Dezső 505, 514, 550

Baróti János 482

Baróti Szabó Dávid 574, 580

Bársony György 295

Barta János 300, 386, 526

Bartakovics József 573–574, 575, 577, 583

Barth Dezső 536

Bartha Dénes 596, 608

Bartha József 149, 322

Bartók Béla 603

Bartók István 197

Basire, Isac 241

Basta György 5, 98, 175

Báthori András 5

Báthori Boldizsár 107

Báthori Gábor 7, 10, 34, 95, 97–98, 311

Báthori István erdélyi vajda 263

Báthori István fejedelem 50, 54, 124, 176

Báthori Zsigmond 5, 10, 95

Báthori Zsófia 205–206, 217–218, 222, 352

Báthory István l. Ecsedi Báthory István

Batsányi János 136, 138, 183, 414, 535, 543, 566. 585

Batthyány Ádám 101, 155–156, 160, 181, 183, 217

Batthyány Ferenc 69

Batthyány Lajos 542

Batthyány Xaveria 542

Bay Mihály 370

Bayer János 231, 233

Bayer József 589–590

Bayle, Pierre 521

Bayly, Lewis 234–235

Bechon 369

Bél Mátyás 357, 450–452, 462, 464–465, 467–471, 511, 534, 551–552, 555–556, 567

Béldi Pál 302–303, 342, 348

Bellaagh Aladár 142

Bellarmino, Roberto 127, 133, 137, 139

Belleczi Péter 216

Benczédy László 275, 479

Benczur Gyuláné 396

Benda Kálmán 9, 370–371, 454

Benefi János 316

Beniczky Gáspár 335, 368, 370, 439, 516

Beniczky Péter 197–198, 206–208, 286, 293, 351, 440, 495, 513, 530, 535

Benkő András 514

Benkő József 564, 570

Benyák Bernát 545, 550, 583, 584, 589–590

Beöthy Zsolt 526

Bercsényi Miklós 203, 208, 290, 300, 337, 353, 355, 359, 362, 365, 369, 372–373, 378, 380–381, 389, 406, 488, 515, 549

Bercsényi Miklósné Csáky Krisztina 203, 206, 523

Beregszászi Pál 480

Berényi Ferenc 431

Berényiné Révész Mária 550

Berg Pál 239

Bernát, Szent 143, 148

Bernáth Lajos 617

Bernegger, Mathias 39, 56

Bertalanffi Pál 572–573, 576

Berthóty Ilona 550

Berzeviczy Henrik 216

Berzsenyi Dániel 275, 293

Besenval 379, 387

Bessenyei György 149, 453, 513, 548,581, 589

Bethlen Farkas 209, 373, 380, 614

Bethlen Gábor 7–9, 17, 30, 42, 44, 47, 52– 59, 62–64, 66–67, 70, 81, 83–85, 95, 98–100, 108, 125, 128, 138, 153, 157, 164, 176, 209, 210–211, 221–222, 224, 229, 255, 270, 272–273, 282, 286, 293, 299, 335, 380, 402, 436

Bethlen Gergely 349

Bethlen István, id. 43–44, 53

Bethlen István, ifj. 55, 65

Bethlen János 187, 209, 241, 295, 341, 433

Bethlen Kata 339–340, 350, 387, 390–394, 395–396, 452, 562, 564–565, 613

Bethlen László 346

Bethlen Miklós 155, 163–164, 209, 212– 214, 227, 239, 241, 251, 262, 295, 299, 329, 333–334, 336–337, 339, 341–350, 351–353, 358, 370, 376, 379–380, 385, 387–389, 391–395, 432, 434, 437, 447, 523, 612–614

Bethlen Pál 349

Bethlen Sámuel 390, 432

Beza, Theodor 68, 73–74

Bezerédy Imre 440, 473

Bidermann, Jakob 403

Bielek László 579

Bierbauer Virgil 351

Binder Jenő 149, 544

Biró Imre 559

Biró István 529

Biró Mózes 481

Biró Vencel 85, 407, 559

Bisterfeld, Henrik 52, 71, 222, 225, 229–230, 233–234, 240–241, 247, 260–261

Bisztray Gyula 37, 50, 100, 110, 526

Bivolinyi István 431, 437

Blaeu 250

Blaschka, Anton 471

Bleyer Jakab 590

Bocatius János 10, 16, 30–31, 38, 53, 85, 564

Boccaccio, Giovanni 21, 521

Bock János l. Bocatius János

Bocskay István 5–10, 12, 16–17, 21, 23, 29–30, 34–35, 42, 46–47, 52, 54, 57, 59–60, 62–63, 78, 95–99, 123–124, 131, 134, 138–139, 272, 282, 293, 303, 310, 330, 335–336, 380

Bocskay István (főispán) 286

Bocskor János 478, 484

Bod Péter 72, 80, 85, 253, 257, 259, 280, 339, 390, 392, 544, 546–547, 550, 554, 562– 566, 567–568, 570–571, 575, 613– 614

Bodin, Jean 39

Boér Ferenc 514

Boér Sándor 549

Boethius, Anicius Manlius 403, 509, 535, 586

Bogáti Fazekas Miklós 89

Bogisich Mihály 430, 499

Bognár T. D. 325

Boileau, Nicolas 534

Bojti Veres Gáspár 85

Bolgó János 99

Bona, Giovanni 352, 384

Bonaventura, Szent 403, 425

Bóné András 474

Bonfini, Antonio 177–178, 199, 380, 414, 417, 426, 568

Bongarsius, Johannes 78

Bónis Ferenc 163, 270, 289, 290, 292

Bornemissza János 512, 581

Bornemisza (énekszerző) 100

Bornemisza Anna 254, 391

Bornemisza Péter 21, 75, 78, 104, 126, 131, 134, 140–141, 615

Borsai Pál 227

Borsáti Ferenc 261–262

Bossuet, Jacques Bénigne 333, 384–385

Botond 435

Bottyán János 362, 442

Bouhours, Dominique 557

Bouillon, Gottfried 549

Böckler, Georg Andreas 366

Bökényi Filep János 237

Brantôme 521

Brenner Domokos 359, 363, 369, 371

Brewer Lőrinc 58, 454

Brisits Frigyes 387

Brodarics István 199, 209

Brueys, David Augustin de 545

Bruno, Giordano 12, 15, 62, 67, 116, 127, 225

Brutus János Mihály 13

Bubics Zsigmond 208

Buchholz György, ifj. 469

Bucsay Mihály 454

Buda János 294, 318, 487

Budina Sámuel 166

Buga Jakab 482

Bullinger, Henrik 75

Burius Dániel 461–462

Burius János, id. 460, 461–462, 464

Burius János, ifj. 461–462, 467

Busa Margit 294, 300

Busbec, Augier Ghislain de (Busbequius) 179, 183

Calasanci József l. Kalazanci Szent József

Calderón de la Barca, Pedro de 118, 302

Calepinus, Ambrosius 71

Calmet, Augustin 524

Camerarius, Ludovicus 80

Camoens, Luiz de 118

Campanella, Tommaso 39

Carafa, Anton 349, 355, 388, 408, 461

Cartesius l. Descartes, René

Cassai Michaelis György 451, 453

Castelli, Eugenio 122

Cato, Marcus Porcius 11, 37

Cellarius, Christophorus 467–468

Cellières, Laurent de 404

Cervantes, Saavedra Miguel de 118

Cesti, Marc Antonio 265

Chomel, Noël 521

Cicero, Marcus Tullius 28, 84, 378, 575

Clauberg, Johann 232

Claudianus, Claudius 186

Claus, Anton 584

Clauser Mihály 184

Coccejus, Johannes 223, 227, 341

Colbert, Jean Baptiste 342, 349

Columna, Guido da 303

Comenius, Amos Johannes 152, 179, 184, 222–225, 229–230, 233–234, 241, 245, 247, 249, 252, 261, 264, 272, 277, 281, 333, 340, 402, 451–452, 464

Conradi Norbert 569

Conring, Hermann 465

Copernicus, Nicolaus 233, 240, 243

Corneille, Pierre 118, 512, 577, 581, 584

Cornides Dániel 560

Corsini, Eduardo 553

Cosmerovius Máté 157

Courtin, Antoine 525

Cörver Elek 553

Cörver János 553

Črnko Ferenc 166

Cromwell, Oliver 226, 240

Curtius Rufus, Quintus 84

Cygne, Martin de 584

Cyrus L: Kürosz

Czabán (Zabanius) Izsák 231, 233, 266, 298

Czedron Imre 337

Czegei Vass György 431, 437, 441, 612

Czegei Vass László 431, 437

Czeglédi István 218–219, 220, 311–312

Cziráky József 438, 446

Czobor Mihály 195

Czvittinger Dávid 462–463, 464, 565–566

Csák Alajos 499

Csákányi Péter 216

Csáky Krisztina l. Bercsényi Miklósné

Csányi János 545

Csapodi Csaba 159, 182–184, 407, 559, 596

Csapodi Lajos 553–554

Császár Elemér 421, 446, 526, 536, 581

Császár Ernő 80

Császár Ferenc 370

Császár Károly 239

Császár Péter 7–8

Csécsi János, id. 251, 257, 260, 452

Csécsi János, ifj. 452

Csehi András 549

Csehi János 615–616

Cselebi, Evlia 163

Cserei Mihály 262, 433–435, 436–437, 440, 446, 541, 612

Csergő Crysogonus 497

Csernel István 300

Csernátoni Pál 227, 253, 337, 341

Csete István 427

Csiba István 418, 465

Csikesz Sándor 281

Csipkay Sándor 44

Csóka J. Lajos 454, 559

Csokonai Vitéz Mihály 183, 191, 485, 489, 591, 595, 608, 611

Csoma József 437

Csomos János 568

Csonkás Mihály 318

Csulai György 240

Csuzi Cseh József 338, 340, 355

Csuzy Zsigmond 475, 494–496, 499

Csűry Bálint 550

Dálnoki Veres Gerzson 439, 446

Dalos Mihály 296

Damiani János 552

Dangeau márki 374

Dániel István l. Vargyasi Dániel István

Dankovics Ádám 559

Dante Alighieri 21

Dányádi János 480

Darholcz Ferenc 76

Darholcz Kristóf, id. 16, 18, 20, 31

Darholcz Kristóf, ifj. 49–50

Darrel, William 537

d'Aubigné, Agrippa 118

Dávid Ferenc 54, 134

Dávid Gyula 318, 487

Deák Farkas 50

Deák Ferenc 318

Debreceni Ember Pál 80, 338, 459–460, 464, 563

Debreceni S. János 49, 78, 95, 96–97, 98–99

Debreceni Szappanos János l. Debreceni S. János

Dékáni Kálmán 471

Deme László 249

Denis, Michael 579

Dercsényi Dezső 159, 407, 479, 514

Derham, William 554

Descartes, René 223, 226–227, 231–233, 240, 242–243, 246–247, 341, 344, 347, 415, 428, 553

Desericzky Vince 553

Dési Márton 227

Detsi István 93

Dévay András 512–513

Dezsényi Béla 559

Dézsi Lajos 37–38, 80, 90, 100, 149, 208, 260, 268, 304–305, 318, 387, 527

d'Inchino, Gabriele 140

Diószegi Bónis Mátyás 237

Dobai István 433

Dobokay Sándor 137

Dodsley, Robert 538, 545

Doležal, Pavel 468, 555

Dombi Béla 220, 268

Domján Elek 386

Domokos Márton 509

Domokos Pál Péter, id. 318

Donner, Georg Rafael 406

Dorell József l. Darrel, William

Dorfmeister István 506

Dömötör Sándor 325, 617

Dömötör Tekla 149, 208, 300, 321–322, 325, 499, 589–590

Drasenovich Mária 184

Draskovich György 156

Draskovich János 41

Draskovich Mária Eusebia 160, 164

Drexel, Hieronymus 352, 512

Dudith András 79, 568

Dugonics András 195–196, 543, 549–550, 582, 585–586, 611

Dulcken, Antonius 140

Ebeczky Sámuel 362

Ebergényi Eszter 444

Ebergényi László 431, 444

Eckhardt Sándor 29, 38, 196, 325, 479, 487, 494, 550, 559, 608

Ecsedi Báthory István 12, 16–17, 45–46, 50, 53, 126

Écsy Ö. István 446

Egyed Joachim 496

Eitzenberger Ferenc Antal 558

Elek, Szent 304

Elffen, Nicolaus 425

Entz Géza 514

Enyedi György 54

Enyedi Sámuel 227

Eössi András 46–47

Epiktétosz 11–12, 24, 26, 43, 89, 403

Erazmus 43, 61, 323, 546

Erdélyi János 233, 485

Erdélyi Pál 37, 100, 294, 318, 487, 494

Erdődy Sándor 299

Erődi Béla 526

Érsek András 29

Erzsébet, Szent l. Árpádházi Szent Erzsébet

Eslava, Antonio de 539

Esze Tamás 474, 486, 489, 492

Esze Tamás (történész) 100, 239, 268, 294, 318, 325, 340, 358, 370–371, 386, 454,

479, 487, 494

Eszéki István 262

Eszterházy Antal 361–362

Eszterházy György 420

Eszterházy Imre 406

Eszterházy Júlia 160, 164, 217

Eszterházy Károly 506

Eszterházy Magdolna 206, 208, 354

Eszterházy Miklós 54, 124, 128, 141, 151, 154–156, 157–158, 159–161, 182, 189, 200, 212, 215, 507

Eszterházy Pál 100, 155–156, 185, 193, 200–201, 203, 208, 215–216, 293, 302, 315, 419, 425

Eszterházy Tamás 130

Ezópus l. Aiszóposz

Fabó András 281

Fábri Gergely 457

Fabri, Honoré 403

Fabri Pál 567

Fallenbüchl Ferenc 281

Faludi Ferenc 136, 421, 510, 525, 528–529, 535, 536–543, 544–545, 550, 570, 575, 577, 580, 587–588, 598, 602, 608–609, 616

Falvy Zoltán 497

Farkas András 60, 168

Farkas Gyula 571

Fasching Ferenc 466

Fáy László 284

Fazekas Mihály 595

Fehér Antal 549

Fekete János 534–535, 543

Fekete Sándor 184

Felber, Stanislav 233

Fellner Jakab 506

Felméri Lajos 249

Felsőbányai S. Mihály 237

Felvinczi György 110, 252, 257–259, 260, 263, 265–266, 268, 284, 309, 491

Fénelon, François 373, 513, 521, 534, 548–550

Fenner 242, 244

I. Ferdinánd 561

II. Ferdinánd 127–128, 158, 160

Ferenczffy Lőrinc 17, 125–126, 141, 143

Ferenczi Miklós 437

Ferenczi Zoltán 29, 67, 105, 183, 260, 268, 318, 437, 446, 453, 487, 608

Ferenczy Géza 184

Ferenczy Sári 358

Ferrari Szent Vince 425

Festetich Pál 575, 580

Feyl, Othmar 454

Fiátfalvi Névtelen 110, 145

Ficino, Marsilio 109

Filiczki János 31–32, 56

Fináczy Ernő 558, 596

Fischer Dániel 450, 454

Fitz József 59, 228, 453

F. K. I. (fordító) 302

Fleury, Claude 521, 524

Florilegus Anglus, Iunius 237

Fodor Pál 311

Fodor Patrícius 497

Fogarasi Mátyás 246

Foktövi János 32, 37

Forgách Ferenc (történetíró) 166, 568

Forgách Ferenc (érsek) 124, 127, 139

Forgách Imre 16

Forgách Julianna 442–443

Forgách Mihály 12, 16

Forgách Miklós 106

Forgách Simon 180, 338, 345, 353, 356, 358–359, 362, 365–366, 370–371, 380– 381, 389, 474, 523

Forgách Zsigmond 31, 95

Forró György 137

Forró Pál l. Háportoni Forró Pál

Fortius, Joachim 241, 245

Fraknói Vilmos 126, 137, 183, 371, 387

Franck Bálint 433

Francke, August Hermann 448–449, 455, 467

Francken, Christian 11, 43

Frangepán Ferenc 189, 201, 206, 208

Frankl Vilmos l. Fraknói Vilmos

Fráter György 495

Fráter István 286

Freytag, Adam 341

Fridvalszky János 560

Friedrich Endre 421

Friedrich Károly 90, 458

II. Frigyes, Nagy 502

III. Frigyes német császár 177

Frisowitz Boldizsár 39

Friz András 583

Fuhrmann Kornélia 513

Fuhrmann Mathias 425

Fülöp Áron 499

Füssi Pius 425

Gaál Gábor 85

Gábor Ignác 174

Gacs B. Emilián 430

Gajtkó István 220

Gál Kelemen 59

Gál Lajos 67

Gáldi László 81

Galilei, Galileo 224, 240, 243, 344, 415, 553

Galla Ferenc 137

Gálos Rezső 446, 514, 527, 535–536, 544, 581, 608

Gánóczy Antal 546, 581

Garas Klára 159, 340, 407, 514

Gárdonyi Albert 407, 454, 558–559, 596

Cs. Gárdonyi Klára 590

Gasó István 414

Gassendi, Pierre 225, 231, 233, 341, 347, 415

Gavlović, Hugolin 555

Géfin Gyula 544

Geiger Mátyás 582

Geleji Katona István 53, 57, 64, 65–66, 67, 107, 219, 226, 235–236, 238, 240, 295, 564

Gellius, Aulus 564

Geréb György 233

Gerencsér István 137, 559

Gerhard, Johann 455

Gerhard, Paul 456

Germeten Henrik Bernát 450

Gerő György 549, 550

Gerő János 142

Gesner, Konrad von 458

Geszti István 482

Getto, Giovanni 122

Gherus, Ranutius l. Gruytère, Jan

Gindely Antal 59

Gobinet, Charles 525

Goclenius, Rudolf 56

Goldoni, Carlo 507

Gombkötő Antal 208

Gombos Albin 100

Gomez, Mme de 521, 525

Góngora y Argote, Luis de 118

Gonzaga Alajos 127

Gorovius 341

Gorzó Gellért 358

Gottsched, Johann Christoph 470, 555, 557, 582, 585, 590

Goudimel, Claude 73

Gömöry János 464

Görgei Judit 185

Görgey Artur 330

Gracian, Baltasar 373, 510, 521, 538, 545,583

Graff Gábor 414–415

Gragger Róbert 464, 589–590

Grassalkovich Antal 501, 507

Gratius, Ortuinus 131

Grimmelshausen, Johann Jacob Christoffel 118, 304

Grosez, Jean-Etienne 425

Grotius, Hugo 341, 363

Gruytère, Jan 56

Gryphius, Andreas 118

Gubernáth Antal 585

Guercino (Giovanni Francesco Barbieri) 191

Guevara, Antonio 41, 303

Gulya János 471

Gulyás József 358, 478, 487

Gulyás Pál 407, 454

Gundulić, Ivan 118

Gutgesell Dávid 58

Guttmann Mihály 50

Gvadányi József 195, 595, 610

Gyalogi János 496

Gyalui Farkas 249

Gyárfás Elemér 351

Gyárfás Tihamér 300, 544

Gyarmathi Miklós 130

Gyarmathi Sámuel 571

Gyenis Vilmos 351, 571, 617

Gyirva Vencel 301, 322, 325

Gyöngyösi István 18, 118, 157, 184–195, 196, 198, 202–204, 206–209, 212, 257, 263, 273–274, 293, 315, 351, 405, 435, 438–440, 443–446, 463, 495, 497, 513, 530, 534–535, 543, 548, 569, 577, 580

Gyöngyösi M. János 475

György Lajos 304, 325, 550, 617

György, Szent 406

Gyulai Márton 33

Gyürky István 437

Haan Lajos 471

Hadik András 501

Haeften, van 525

Hagymási Imre 585

Hajnal István 159

Hajnal Márton 183

Hajnal Mátyás 141–142, 146–147, 149, 155, 158, 217

Halápy Konstantin 418, 421

Haller János 252, 273, 303–304, 305, 309, 477, 616

Haller László 390, 513, 548

Haller Pál 348

Halmágyi István 431, 437

Haner György Jeremiás 433, 460, 567

Hankiss János 184

Hannulik János Krizosztom 577, 578, 579

Hanuy Ferenc 137

Háportoni Forró Pál 84, 85

Harmos Sándor 50

Harsányi György 284

Harsányi Ilona 358

Harsányi István 159, 358, 446, 464, 478, 487, 571

Harteneck, Sachs von l. Szász János

Hatvani István 552, 559

Hatzfeld, Helmut 122

Hauser, Arnold 122

Havas László 38

Haydn, Joseph 507, 514

Heckenast Gusztáv 340, 387

Hedri Antal 417

Heereboord, Adrian 226

Hegedüs István 249, 421

Hegedűs József 81

Hegyaljai Kis Géza 396

Hegyfalusi György 338, 455

Heidfeld, Johann 547

Heinrich Gusztáv 305, 620

Héliodorosz 195

Hell Miksa 579

Hellenbach Károlyné Jánoky Anna Mária 510–511

Heller Bernát 183

Heltai Gáspár 58, 121, 177, 302, 569

Henter Mihály 367

Herepei János 59, 81, 249, 351, 571

Hermányi Dienes József 259, 394, 547, 596, 613–616, 617

Hérodotosz 263

Herpay Gábor 281

Hethesi Pethe Lászlóné Kapi Anna 129

Hets J. Aurelián 407

Hevenesi Gábor 400, 402, 409–411, 413, 418, 425–426, 559–560

Heydanus, Abraham 226

Hidi Gergely 411

Hieronymus, Sophronius Eusebius 403

Hietling, Conrad 597

Hildebrandt, Johann Lukas von 406

Hobbes, Thomas 227

Hodászi Lukács 97

Holberg, Ludvig 582, 585–586

Holl Béla 142

Holovics Flórián 142

Homérosz 166, 169, 439, 548

Homonnai Bálint 35, 42, 48

Homonnai Drugeth Krisztina 203

Homonnai György 35

Homonnai István 10, 22, 30, 42

Hopp Lajos 351, 386, 396, 526–527

Horányi Elek 545, 566, 568, 579

Horányi Mátyás 514

Horatius Flaccus, Quintus 31–32, 34, 356, 413, 528, 543, 557, 578

Horváth Cyrill 149, 249, 260, 589

Horváth Ferenc 367

Horváth János 118, 121, 174, 184, 194, 196, 542, 544

Horváth József 546

Horváth Lajos 220

Horváth Mihály 548

Horváth-Simoncsics Rozália 444

Hóman Bálint 421, 571, 576

Hörk József 281

Hriágyel Márton 548–549

Hruskovitz Sámuel 567

Hunyadi János 61, 158, 176, 279, 401, 416

Hunyadi Mátyás l. Mátyás király

Huszár Boér József 518

Huszár Sándor 519

Huszti András 466, 471, 615

Huszti István 352, 353, 467

Illei János 509, 544, 546, 550, 582, 586–587, 589–590

Illésházy Gáspár 13

Illésházy István 6–7, 16–17, 35–36, 37–38, 86, 98, 154, 330

Illésy János 208

Illyés András 422–424

Illyés István 320

Imre herceg, Szent 417, 419, 444, 561

Imre Ilma 105

Imre Sándor 67

Imrefi János 97

XII. Ince pápa 372

Inchoffer Menyhért 410

Incze Gábor 67, 80, 239, 281, 550

Ipolyi Arnold 29, 138, 142, 159

Iratosi T. János 237

Irinyi Károly 454

I. István, Szent 371, 384, 417, 419, 444, 486, 572

Istvánffy Miklós 13, 16, 41, 137, 167–168, 373, 414, 433, 568, 571

Iváncsics János 553

Iványi Béla 137, 183, 407

Iványi Emma 340

Jablonkay Gábor 430

Jablonski, Daniel Ernst 333, 336, 459, 468

I. Jakab angol király 42, 225–226

Jákó Károly 421

Jakó Zsigmond 94

Jancsó Benedek 80

Jancsó Elemér 396, 570

Jankovich Gellért 425

Jankovich Miklós 478

Jánóczi András 484

Jánosi Béla 110, 581

Jánossy Gyula 478

Jansenius, Cornelius 333, 373

Janson Vilmos 38

Janus Pannonius 56, 61, 68, 79, 463, 564, 569

Jaszlinszky András 553

Jausz Béla 249, 454

Jénáki Ferenc 322

Jenei Ferenc 37, 110, 126, 142, 149, 184, 208, 294, 318, 358

Jeromos l. Hieronymus

Jezerniczky Margit 513

Jób Gábor 420

Josephus Flavius 434

Jouvancy, Joseph de 404

I. József 363

II. József 363, 395, 502, 509, 528, 566, 579

József, Szent 410, 477

Juharos Ferenc 220, 421, 590

Juhász Gyula 526

Juhász István 351

Juhász Máté 498–499

Juhász Miklós 559

Julius Caesar 61, 176, 365, 373

Juvenalis, Decimus Junius 32

Jügelt, Karl-Heinz 454

Kácsor Keresztély 406

Kádár István 312, 318

Kájoni János 310, 319, 320, 322, 428, 497

Kálay Kopasz Pál 100–101

Kalazanci (Calasanza) Szent József 127, 509

Káldi György 121, 138, 142, 158, 496

Kállai Fényes István 310, 317–318

Kalmár György 580

Kálnoki Mihály 295

Kálvin János 25, 33, 68, 70, 76, 130–132, 429, 562

Kanizsai Pálfi János 56, 86, 88

Kanyaró Ferenc 90, 318, 446, 608

Kapitány István 482

Kaposi Juhász Sámuel 251

Kaposi Márton 305

Kaprinai István 135, 557, 560, 571–572, 579

Karácsonyi János 387

Kardos Mihály 59

Kardos Tibor 184, 471

Karnarutics Bernát l. Krnarutić Bernát

I. Károly angol király 226, 240–241, 341

III. Károly 401, 415, 417, 452, 516, 528

XII. Károly svéd király 367

Károly Gusztáv svéd király 525

Károlyi Antal 578

Károlyi Árpád 126

Károlyi Gáspár 60, 68–69, 77, 121, 138, 168, 238, 250–251

Károlyi Sándor 339, 362, 364, 369, 373, 378, 388, 389, 395, 397, 432, 486, 489, 499, 515

Kárpáti Sándor 590

Kassai István 212

Kastner Jenő l. Koltay-Kastner Jenő

Kátai Mihály 16, 30, 35, 98

II. Katalin orosz cárnő 502

Katona István 560, 579

Katona Lajos 304

Kazinczy Ferenc 80, 136, 138, 180, 183, 192, 196, 485, 525–526, 535, 548, 572, 585

Kazinczy Gábor 37, 183, 437

Kazy Ferenc 461, 571

Kecskeméti Alexis János 65

Kecskeméti C. János 64–65

Kecskeméti János 425

Keglevich Miklós 206, 208

XI. Kelemen pápa 371

XIV. Kelemen pápa 542

Kelemen Didák 496, 499

Kelemen Lajos 110, 570, 617

Kemény János 128, 158, 162–163, 181, 187–190, 192, 205, 210–213, 215, 314, 318, 332–333, 336, 341, 344, 346, 350, 379, 388, 391–392, 394, 433, 612, 614, 617

Kemény Katalin 351, 396

Kemény K. Kolumbán 67

Kemény Lajos 300, 571

Kemény László 613

Kemény Simon 158, 336

Kemény Zsigmond 210, 215

Keményné Macskási Kata 615

Kempis Tamás 129, 137, 142, 235, 384, 402, 467

Kendi István 78, 97

Kénosi Tőzsér János 460

Kenyeres Imre 464, 571

Képes Géza 174, 184

Kepler, Johann 69, 224

Kerecsényi Dezső 44, 80, 249

Kerékgyártó Elemér 81

Kerényi Olaf 576

Kereskényi Ádám 584

Kereszturi Pál 341, 349

Keresztury Mária 196

Kéri Sámuel 217–218, 403, 509

Keserű Bálint 15, 29, 44, 100

Keserűi Dajka János 53, 66, 98

Ketskeméti Zsigmond 572

Kézai Simon 269, 568

Kézdi Grácián 497

Kinizsi Pál 263, 279

Király György 184, 305, 527

Kircher, Athanasius 225

Kis Albert 474

Kis Bálint 358, 437

Kis Imre 218, 220

Kis Lőrinc 208

Kisdi Benedek 147

Kisfaludy Károly 312, 525

Kisfaludy László 312, 318

Kisfaludy Sándor 312

Kiss Áron 570, 601

Kiss István (filozófus) 374

Kiss István (útleíró) 596–598, 601

R. Kiss István (történész) 446

Kiss József 608

Kiss Tamás 396

Kisviczay Péter 198

Klaniczay Tibor 15, 29, 37–38, 44, 50, 90, 110, 122, 126, 137, 142, 149, 159, 183–184, 208, 260, 275, 281, 294, 386, 479, 487, 494, 601, 617

Klára, Szent 425

Klein Efraim 569

Klein (János) Ince 555

Klesch Dániel 266–267

Klobusiczky András 269, 277

Klösz Jakab, id. 58

Kniezsa István 260

Koch, Johann l. Coccejus, Johannes

Kocsi Csergő Bálint 280, 281, 460, 563

Kocziány László 268, 318, 487, 608

Kodály Zoltán 407, 533, 603

Kohányi Menyhért 305

Koháry István 185, 195, 201–203, 207–208, 293, 351, 402, 495–496, 541

Kohl Tamás 396

Kohn Sámuel 50

Kolinovics Gábor 432

Kollár Ádám Ferenc 556, 566

Koller József 560

Kollonich Lipót 328, 372, 409, 411

Kolosi Török István 109, 110

Kolosváry Bálint 471

Kolozsvári János 590

Kolozsváry Pál 496

Koltay-Kastner Jenő 15, 29, 67, 137, 142, 149, 260, 268, 430, 544

Kolumbán János 612–613

Komáromi Csipkés György 222, 234, 238, 239, 251, 256, 447

Komáromi János 338, 352, 367–368, 370, 512

Komáromy András 50, 208

Komenský, Ján l. Comenius, Johannes

Komlós (énekszerző) 100

Komor Ilona 268

Koncz József 67, 220, 260, 318, 453

Konstantin, Bíborbanszületett 340

Kont Ignác 387

Kónya Imre 220

Kónyi János 612

Kornis Gáspár 213–214, 215

Kórodi Bedő Dániel 55

Kosáry Domokos 184

Kossuth Lajos 183

Kosztolányi Dezső 136, 526

Kótay Pál 260

Kovács Dezső 208, 589

Kovács Endre 233, 268

Kovács Imre 310

Kovács József 85, 110

Kovács Lajos 137

Kovács Pál 420, 587

Kovács Péter 496

Kovács Sándor l. Kovács Sándor Iván

V. Kovács Sándor 471

Kovács Sándor Iván 29, 50, 85, 90, 305

Kovacsóczy Farkas 10, 38, 95

Kovásznai Sándor 569

Kozma Antal 550

Kozma Ferenc 584

Ködi Farkas János 312

Kölcsey Ferenc 23, 80, 183, 246, 275, 293, 485, 526, 591

Köleséri Sámuel 528

Köleséry Sámuel, ifj. 466, 467, 471, 527

Kőmives Nándor Kolos 149

König, Johann Friedrich 455

Köpeczi Béla 351, 386–387

Körmendi Lukács 99

Kőrösi István 88, 106

Kőrösi Sándor 183

Kőrösi Radó István 37, 38

Kőröspataki B. János 310, 314, 318

Kőszeghy Pál 157, 203–204, 206, 208, 300 515

Kőszeghy Zsuzsanna 203, 515

Kővári László 50

Kőváry Aladár 570

Kracker, Johann Lukas 506

Kratzer János Ágoston 511

Kraus György 99–100

Kraus, Johann Anton 506

Kremmer Dezső 249

Kreskay Imre 543

Kristóf György 100, 358

Krisztina királynő 525

Krman Dániel 449, 460, 464, 467

Krnarutić Bernát 167, 183

Kudora János 499

Kulcsár Endre 526

Kulcsár György 75

Kulcsár István 516, 526

Kunigunda királyné 417

Kunits Ferenc 584

Küküllei János 572

Kürosz perzsa király 141, 584

Kvacsala János 233

La Bruyère, Jean de 373

Lackner Kristóf 10, 38, 40, 41, 44, 53

Ladiver Illés 266–267

I. Lajos, Nagy 159, 420, 495, 572

II. Lajos 176, 287

XI. Lajos francia király 177

XIV. Lajos francia király 163, 335, 372, 374, 385

XV. Lajos francia király 505, 523

Lakatos Péter 107

Lamormani Vilmos 158

Lampe, Fridrik Adolf 460

Lancsics Bonifác 486

Landerer János Mihály 558

Landerer János Sebestyén 453, 558

Landerer Lipót Ferenc 558

Landovics István 427

Láni, Elias 55

Lanzmár Ferenc 158, 259

Lányi György 281

Lányi Pál 335, 340, 469

Laskai János 43–44

László József 184

László Pál 509

I. László, Szent 416–417, 419–420, 495, 561, 586

Lauxmin, Sigmund 404

La Valière, François 366

Lázár Béla 304

Lázár György 295

Lázár György (20. sz.) 249

Lázár János 509–510, 527–529, 536, 549, 573 613

Leibniz, Gottfried Wilhelm 333, 428, 553

Lengyel Alfréd 318

Le Noble, Eustache 370

Leodius 80

Lépes Bálint 125, 140–141, 143, 146

Le Roy l. Regius, Henricus

Lessins, Leonhardus 139

Lestyán Mózes 425

Lethenyei János 546

Leunclavius, Joannes 167

Lichner Pál 464

I. Lipót 182, 265, 274, 276, 328, 342, 372, 380

Lippai János 156

Lippay György 156, 399

Lippóci Miklós 279, 281

Lipsius, Justus 11–12, 14–16, 18, 26–27, 31, 38–39, 42–44, 56, 217, 403, 409

Lipthay András 440, 443, 446

Lischerong Gáspár 571

Liszkai Miklós 511

Liszti László 199–200, 203, 207–208, 293

Livius, Titus 84

Lobwasser, Ambrosius 73

Locke, John 510, 512

Lónyay Anna 187–188, 190, 211

Lórántffy Zsuzsanna 222, 226, 235, 241, 391

Losonczi István 598, 601

Losonczi Zoltán 471

Lósy Imre 399

Lósy-Schmidt Ede 559

Lotharingiai Ferenc 450

Lovas Elemér 318

Loyolai Szent Ignác 141, 194, 216, 402–403, 410, 425, 509

Lőbl Mária Zsófia 161

Lubomirska Ilona Erzsébet 375

Lukács Károly 471

Lukinich Imre 29, 59, 340, 351, 386–387

Lupuj vajda 214, 310, 318–319

Luther Márton 55, 130, 429

Mabillon, Jean 559

Machiavelli, Niccolò 61, 170, 175–178, 183, 211–212 303

Madách Gáspár 17–18, 29, 36, 37, 356

Madách Imre 526

Madácsy László 527

Madarász Márton 455

Maet, Aletta van der 240

Mágócsy Gáspár 154

Magyari István 32, 37, 57, 60–62, 63–65, 67, 125, 127, 130, 136, 168, 179, 275

Maintenon, Mme de 374

Majláth Béla 325

Makai Nyírő János 59

Makkai Ernő 233

Makkai László 9, 85, 122, 153, 215, 228, 234, 239, 331, 504

Makó Pál 577–578, 584

Makoldy Sándor 85

Maksay Ferenc 340, 370–371

Málly Ferenc 590

Malomfalvy Gergely 217

Malvezzi, Virgilio 176

Mályusz Elemér 122, 126

Mansenius 373

Mányoki Ádám 337, 357

Mapes, Walter 323

Marcus Aurelius 11, 41

Margit, Szent l. Árpádházi Szent Margit

Margitai János 453, 558

Margitai Péter 65

Mária Terézia 371, 427, 439, 471, 500, 502, 506–507, 509, 511, 516, 528, 540, 559, 596

Marino, Giambattista 118, 164, 166, 183

Márki Sándor 340, 371, 387, 396

Markó Árpád 183, 281, 387

Markusovszky József 453

Marmontel, Jean-François 548

Marosvásárhelyi Tőke Ferenc 451–452

Marot, Clément 73–74

Marót Károly 38

Maróthy György 452, 454, 509, 552, 556, 598

Maróti Egon 590

Marotti Imre 417

Martialis, Marcius Valerius 32

Martinelli, Anton Erhard 406

Martini, Lukas 48

Martonfalvy Tóth György 238–239, 459

Masen, Jacob 587

Masnicius Tóbiás 281

Massai Margit 126

Mata János 318

Máté vajda 318

Máté Károly 215, 351, 371, 396, 421, 464

Mathia Károly 499

Matić, Tomo 183, 208

Matkó István 218

Mátrai László 228, 233

Mátray Ernő 317

Matskássy Antónia 437

Matthaeides Sámuel 461

Matthieu, Pierre 177

Mátyás király 39, 57, 61, 68, 78, 141, 154; 176–178, 207, 216, 263, 271–272, 279, 289, 293, 299, 335, 338–339, 401, 413, 419, 434, 496, 515, 547, 560, 567–568

II. Mátyás 6, 38, 40

Maulbertsch, Franz Anton 506, 514

Mauritius bizánci császár 584

Mayer, Johann Friedrik 354

Medgyesi Pál 70, 80, 210, 222, 226,235–236, 239, 279, 391, 449

Mednyánszky Jónás 269

Megyery Zsigmond 180

Melanchton Fülöp 125, 130

Melich János 260

Mélicque, Nicolas 525

Melith István 12, 16, 34

Merényi Lajos 208

Messinghamus, Thomas 302

Mészáros Ignác 532, 549

Metastasio, Pietro 507–508, 543, 577–578, 581–583, 586, 590

Mihalovics Ede 430, 499

Miháltz István 574

Mihály vajda 5

Mihálykó János 48, 129

Mikes Ferenc 514

Mikes György 35

Mikes István 518

Mikes Kelemen 203, 211, 338, 350, 367, 374, 391, 395, 509–510, 514–526, 536, 544, 612, 615

Mikes Mihály 514–515

Mikes Pál 514

Mikleš, Ján 233

Miklós Ferenc 526–527

Mikó Ferenc 84–85

Mikó Imre 570

Mikola László 433

Mikolai Hegedüs János 237

Mikoviny Sámuel 469

Milotai Nyilas István 64–65, 132

Milton, John 118, 240

Minárik, Jozef 281

Mindszenti Gábor 209

Mišianik, Ján 208

Miskolci Csulyak Ferenc 453

Miskolci Csulyak István 53, 56, 64, 93, 107–108, 110, 226, 459

Miskolci Csulyak Zsigmond 262, 263, 268

Miskolci Mihály 280

Missovitz Mihály 267, 338, 340, 356, 467

Miszlai András 482–483

Misztótfalusi Kis Miklós l. Tótfalusi Kis Miklós

Módis László 81

Moesch Lukács 404, 418, 420

Molière 374, 582, 585, 587, 589–590

Moller Dániel Vilmos 462

Molnár Aladár 453

Molnár János 557, 574–576, 579–581

Monoszlóy András 47, 130

Montecuccoli, Rajmund 162–163, 181, 184, 187, 277, 283, 313, 341

Montesquieu 509, 521

Mór püspök 417

Móric hesseni fejedelem 69

Móricz Zsigmond 97, 136, 486

Morvan Bellegarde, J. B. 547

Morvay Győző 535

Murányi Róbert Ádám 407

Muratori, Lodovico Antonio 508

Murmelius, Joannes 71

Nádasdy Ferenc (a fekete bég) 10, 60

Nádasdy Ferenc (országbíró) 125, 155–160, 163, 199, 201, 277, 281, 358

Nádasi János 407–408, 409, 425–426

Nagy Elemér 544

Nagy Géza 67

Nagy Gyula 437

Nagy István 220

Nagy Iván 215, 370, 499

Nagy János 543, 574, 576

Nagy Lajos (20. sz.) 37, 100, 110

Nagy László 196

Nagy Péter (tolvaj) 107

Nagy Péter (cár) 373–374

Nagy Péter (irodalomtörténész) 590

Nagy Sándor (makedón uralkodó) 61, 84, 176, 271, 288, 304–305, 365

Nagy Sándor (19. sz.) 589

Nagy Sándor (20. sz.) 249

Nagyari József 219–220

Nagyszöllősi Mihály 278

Naláczy József 395–396

Nánási Lovász István 237

Náprági Demeter 11, 16, 18, 40, 124, 137, 140, 143

Náray György 429

Navarrai Margit 521

Négyesy László 37, 173–174, 183–184, 358, 526, 535, 544

Neményi Imre 249

Nemeskürty István 142

Németh Antal 547

Németh László 80, 174, 349, 351, 396

Németh Sámuel 514

Nepomuki Szent János 476–477, 529

Néri Fülöp 127

Néricault-Destouches, Philippe 585

Newton, Isac 553

Nicole 374

Niczky György 542

Nyáry Ferenc 81, 83

Nyáry István 81

Nyáry Krisztina 141, 154, 159, 217

Nyéki Vörös Mátyás 143–145, 146–148, 165, 192, 197, 252, 309, 320, 477, 600

Obál Béla 487

Oláh Gábor 80

Oláh Miklós 409, 465, 470, 564

Ollé István 281

Ongrádi József 571

Opitz, Martin 52, 56, 71

VIII. Orbán pápa 128

Orczy Lőrinc 441, 509, 512–513, 529, 533– 534, 535–536, 566, 602

Orczy Zsuzsánna 529

Orosz Ferenc 425, 572

Orosz Lajos 249

Orosz Pál 378

Oroszhegyi Mihály 314

Osdolai Kun Ilona 342

Osterwald, Jean Fréderic 509, 513, 598

Ostrosith János 39

Otrokocsi Fóris Ferenc 280, 281

Otrokocsi Nagy Gábor 596, 608

Ottlyk György 335, 339, 388–389, 396, 432, 455

Ovidius Naso, Publius 31–32, 103, 186, 200, 265, 417, 535, 574, 577

Oxenstierna, D. J. 546

Ózdi Ferenc 508

Pach Zsigmond Pál 386

Padányi Bíró Márton 427, 430, 552

Pais Dezső 524, 527

Paksi Szathmári Mihály 460

V. Pál pápa 127, 141

Pál, Szent 425

Palaeologus, Jacobus 54

Páldi István 392

Pálfalvay János 276–277

Pálffi Márton 437

Pállffy János 364

Pálffy Miklós (győri hős) 10, 33

Pálffy Miklós (nádor) 469

Pálffy Pál 152, 155, 161

Pállya István 579, 585–586, 589

Palma Károly Ferenc 572

Palocsay György 442–443, 446

Pálóczi Horváth Ádám 608

Palothay Zsigmond 186

Pap László 370

Pápai János 147

Pápai Páriz Ferenc 72, 80, 250, 252, 253–257, 259–260, 262, 264–265, 306, 309, 337–338, 357, 451–452, 459, 466, 477, 527–528, 551, 562–564, 570, 598, 613

Pápai Páriz Imre 253

Pápay Gáspár 370

Pápay János 335, 367, 370–371, 516

K. Papp Miklós 396

Pareus, David 56, 62, 64, 255

Pareus, Johann Philipp 56

Paskó Kristóf 310, 318

Pásztor Lajos 396, 478, 601

Patachich Ádám 507, 581

Pataki Ferenc 466

Pataki Füsüs János 42

Pataki István 227, 352

Pataki Jenő 396

Pataky László 513

Pataky Sámuel 549

Patrik, Szent 302, 305

Pauer János 446

Pauler Gyula 275

Payr Sándor 100, 453, 457

Pázmány Miklós 126, 206–208

Pázmány Péter 11, 16–18, 60, 62–64, 69, 100, 121, 124–125, 126–136, 137–139, 142–143, 147, 157, 160, 182, 189, 197, 212, 217–219, 235, 341, 400, 422, 496, 557

Péchi Simon 10, 16, 46–47, 50, 212

Pécseli Király Imre 55, 78, 86–87, 90, 147

Pécsi Lukács 47–48

Pécsi Ödön 576, 581

Pécsváradi Péter 64, 132

Pehm József 430

Pekri Lőrinc 338, 345, 352, 353, 380, 389, 455

Pekri Lőrincné l. Petrőczi Kata Szidónia

Perényi József 318, 487, 589

Pererius, B. 544

Perjés Géza 183–184, 479

Perkins, William 234, 237

Perrault, Charles 611

Pesti Gábor 21, 71

Péterffy Károly 560

Péteri Takáts József 543

Pethő Gergely 572

Pethő Jenő 550

Petki János 10 34, 143

Petki Nagy Sámuel 529

Petkó Zsigmond 287–288, 294

Petneházy Dávid 271

Petőfi Sándor 23, 183, 293, 485, 494, 526, 543, 591, 608

Petrarca, Francesco 21–22, 347, 403, 509

Petri András 147

Petrőczi István, id. 270, 278, 287, 353

Petrőczi István, ifj. 345, 353

Petrőczi Kata Szidónia 338–339, 352, 353–355, 357–358, 391–392, 395, 455, 485

Pettkó Béla 100

Pétzeli József 547

Pictet, Bénédict 509

Pilárik István 281

Pillias, Émile 387

Pintér László 208

Piscator, Ludovicus Philippus 52, 222

Piskolti István 594

Piszarevics Sándor 183

VI. Pius pápa 542

Plautus, Titus Maccius 557, 582, 584–585, 590

Plinius Caecilius Secundus 378, 574

Plutarkhosz 34, 434–435

Pogány Gusztáv 464

Pogány Péter 596, 617

Pográni (énekszerző) 100

Poiret, Pierre 232

Poliziano, Angelo 43

Pongrácz Eszter 424–425

Pósaházi János 218–220, 232–233, 234

Potocki, Wáclaw 118

Potyó Bonaventura 497

Pouget, François Aimé 524

Prágai András 10, 27–28, 32, 41–42, 235, 303

Pray György 561–562, 569, 571, 574, 579

Prileszki János 416, 560

Prokopp Gyula 471

Prónai Antal 421

Prónay László 441

Pruzsinszky Pál 571

Pseudo-Kalliszthenész 303

Pukánszky Béla 281, 454

Purisev, V. 122

Quesnel 374

Raab István 417

Rabelais, François 298, 373

Rabutin Bussy, R. Johann 343–345, 349, 353

Rabutin, Roger de, comte de Bussy 517, 521

Racine, Jean de 374

Rácz Kálmán 281

Rácz Lajos 233

Ráday Eszter 391, 565

Ráday Gedeon 183, 187, 507–508, 510, 513, 534, 535–536, 543, 554, 562, 565–566, 569–570

Ráday László 281

Ráday Pál 277, 281, 335, 337–339, 353, 355, 356–357, 358–363, 365, 367, 370–371, 375, 392, 395, 397, 473

Ráday Pálné Kajali Klára 353

Radvánszky Béla 29, 37, 358, 570

Radvánszky György 355, 441

Radvánszky János 338–339, 345, 355–356, 357–358, 397, 612

Radvánszky Rozália 441

Raey, Johannes 226

Raffaelli R. Rafaela 149, 430

Raimondi, Eugenio 176

Rajcsányi György 403

Rajcsányi János 413

Rajka László 100

Rájnis József 249, 580

Rákóczi Erzsébet 206, 208, 354

I. Rákóczi Ferenc 206, 216, 218, 245, 284

II. Rákóczi Ferenc 18, 85, 119, 180, 182–183, 185, 202, 212–214, 254, 256, 259, 267, 278–279, 290–291, 293, 302, 312, 326–329, 333–340, 344–345, 350–353, 355–357, 359-370, 371–385, 386–392, 394–395, 398, 401–402, 412, 419, 432, 434, 438, 446–447, 451–452, 455, 459– 460, 467, 469–470, 472, 474, 476, 478– 479, 485–489, 491, 494, 514–518, 520, 523, 526, 534, 548

II. Rákóczi Ferencné Charlotte Amália 372, 389

I. Rákóczi György 7–8, 17, 25, 27–28, 41, 43, 52–54, 57, 59, 65–66, 128, 153–154, 156–157, 161, 187, 211–212, 219, 221–222, 226, 235, 295, 336, 380

II. Rákóczi György 153–154, 157, 161–162, 181, 205, 210–211, 213, 217, 219, 221–222, 226, 230, 241, 248, 253, 279, 295, 310, 312, 314, 371

Rákóczi József 516

Rákóczi Júlia 389

Rákóczi Lajos 108

Rákóczi László 313

Rákóczi Zsigmond (herceg) 226, 230, 236, 262

Rákóczy Zsigmond (fejedelem) 7, 34

Rákosi András 108

Rambach, Jakob 456

Ramus, Petrus 242–243, 245, 247

Ransano, Pietro 47, 568

Rapaics Raymund 159

Ráth Károly 386

Redmeci T. János 84–85

Régeni Mihály 232

Regius, Henricus 226, 233, 242, 246, 341

Reimmann, Jakob Friedrich 462

Remete Szent Pál 403

Reni, Guido 191

Repszeli László 416

Réthei Prikkel Marián 499

Rettegi György 394–395, 396, 612, 614

Retz bíboros 349

Reuchlin, Johannes 109

Reusner, Nicolaus 167

Révai Miklós 138, 539–544

Révay Erzsébet 353, 355

Révay Péter 16, 38–39, 40, 158, 401

Révérend abbé 342, 370

Révész Imre, id. 317

Révész Imre, ifj. 59, 228, 239, 340, 358, 464, 571

Révész Kálmán 464

Reviczky Antal 553

Reviczky Imre 369

Rexa Dezső 446

Rezik János 267, 461, 464

Rhédei Ferenc 153

Rhédey Júlia 342

Ribiny János 512, 514, 554

Ricaut, Paul 521

Richelieu bíboros 128, 525

Riedl Frigyes 118, 121, 478

Rimay János 10, 12, 15–29, 30–31, 33-38, 42, 45, 67, 70, 79, 81, 86, 88, 99, 109, 125–126, 137, 143, 166, 192, 196–197, 224, 252, 269, 282, 287, 289, 292, 311, 355–356, 485, 487, 513, 530, 564, 600

Ritschan, Adam 488–489

Roa, Martin de 426

Rókus, Szent 477

Rollin, Charles 599

Rónai Horváth Jenő 183

Rónay György 50, 137, 142, 536

Rosnyai Dávid 273, 302–303, 549

Rossi, Paolo 234

Rost Tamás 412

Rotarides Mihály 463–464, 565

Rottal János 284

Rousset, Jean 122

Roxas, Spinola de 333

Royer János Pál 453, 558

Rösel, Hubert 471

Rudolf király 5–6, 35, 69, 143

Ruhmann Jenő 464

Rupp Kornél 196, 499, 544

Rusvay Lőrinc 496

Ruyter admirális 280

Saint-Simon Claude Henri, comte de 349, 374

Sajnovics János 561, 570, 571

Salamon király 417, 420, 561, 586

Salamon Ferenc 159

Salánki György 43

Sallai István 132

Samarjai János 56, 64, 86

Sámbár Mátyás 218, 220

Sámuel Aladár 570

Sántay Mária 183

Sarbiewski, Matthias Casimir 578

Sárkány István 311

Sárkány Oszkár 208, 446

Sartori Bernát 512, 554

Sartorius András 266

Sartorius János 457

Sartorius Szabó János 455–456

Sas István 313–314

V. Sašinek, Franko 207

Saur Jozefa 545

Savoyai Jenő 406, 415

Sayghó Benedek 444

Schellenberg, Johann Baptist 218, 403

Schermann Egyed 596

Schesaeus Keresztély 167

Schez Péter 417, 577

Schier Xistus 567

Schingler, I. N. 572

Schlegel, Johann Elias 585

Schmeizel Márton 460

Schmidt János 458

Schoppius, Johann Balthasar 62

Schödel Márton 39, 71

Schönberg, Matthias von 546

Schram Ferenc 321, 499

Schreiber János 412–413

Schwandtner, Johann Georg 470, 568

Schwartz Elemér 471

Schwartz János 267

Scribonius, Guilelmus Adolphus 242

Scultetus, Abraham 75, 77–78

Sebestyén püspök 284

Sebestyén, Szent 477

Segesvári István 554

Segner András 29

Segneri, Paolo 425

Seivert János 566–567

Selecký, Štefan 207–208

Sempsei Ferenc 312

Seneca, Lucius Annaeus 26, 218, 373, 403, 434

Sennyey István 160

Seprődi János 322

Serédi János 88

Serfőző József 421

Servet Mihály 562

Sévigné, Mme de 517

Sieniawska hercegnő 373, 379, 381

Sieniawski Ádám 375

Sigrist, Franz 506

Silhon, Jean de 175

Silius Italicus 34

Sík Sándor 132, 137, 184

Simai Kristóf 585

Simai Ödön 499

Simákovits L. 59

Simándi István 452

Simonfi János 478

Simonyi Zsigmond 67

Sipeck János 574

Sitte Alfréd 159

Skander bég 176

Soarez, Cypriano 404

Sófalvi József 545

Solanus Szent Ferenc 425

Sólyom Jenő 358, 458

Somosi Petkó János 237

Sommer János 56

Sóvári Soós Kristóf 44

Spangár András 572

Speer, Daniel 304

Spener, Jakob 448, 455

Spethe, Andreas 73

Spinoza, Benedictus de 227, 232

Spira György 479

Spreng, Jakob 553

Staud Géza 514, 590

Steele, Richard 521

Stoll Béla 37, 94, 100, 105, 110, 260, 309, 318, 325, 479, 596, 608

Streibig József Antal 595

Stripsky Hiador 137

Sturm, Joannes 68, 125

Suarez, Francisco 116

Sükösd Mihály 396, 571

Swieten, Gerard van 470–471

Sylvester János 14, 21, 33, 72, 238

Synesios 323

Szabó Ágoston 497

Szabó Aladár, ifj. 601

Szabó Géza 67

Szabó Ignác 142

Szabó István 428

Szabó Károly 59

Szabó T. Attila 94, 318, 499

Szabolcsi Bence 159, 340, 407, 527, 596

Szádeczky Béla 220

Szádeczky Kardoss Lajos 300, 351, 396, 437

Szalárdi János 210, 215, 290

Szalay László 159, 215, 351, 395

Szalézi Szent Ferenc 127, 402

Szamosközy István 210

Szamota István 85

Szántó (Arator) István 124, 126, 137, 409

Szarvasi Margit 514

Szász János 298, 300, 348

Szászi János 589

Szathmári István 67, 81

Szathmári Paksi Sámuel 589

Szathmári Pap János 232

Szathmári Pap Mihály 566

Szathmári Pap Sándor 453

Szathmárnémeti Sámuel 232, 252

P. Szathmáry Károly 59, 351, 437

Szathmáry Király Ádám 368–369, 370, 374, 516

Szauder József 544, 601

Széchenyi Pál 476

Széchy Károly 183

Széchy Magdolna 160

Széchy Mária 184–185, 187, 190, 206

Szécsi János 302, 304

Szeder Fábián 325

Szegedi Ferenc Lénárt 428, 430

Szegedi Gergely 73

Szegedy János 560

Szegedy Rezső 183

Székely Ádám 509, 512

Székely István 73

Székely László 508, 514

Székely Mózes 5

Székely Sámuel, dobai 508

Szekfű Gyula 9, 118, 122, 387, 407, 514

Székudvari János 480

Szelepcsényi György 185, 428

Szenci Kertész Ábrahám 25, 224, 251

Szenci Molnár Albert 17, 25, 31–33, 39, 53, 55–57, 59, 62, 66, 67–80, 81–83, 86, 90, 97, 107, 121, 136, 139–140, 147, 221, 228, 235, 238, 242, 255–257, 275, 458, 547, 562, 564, 598

Szendrey Ferenc 278

Szeniczei Bárány György 455–456. 458

Szentes Reginaid 587–588

Szent-Iványi Béla 340, 454, 458, 464, 471

Szent-Iványi János 338, 366, 455

Szentiványi László 408

Szentiványi Márton 402, 408–409, 421, 560

Szentjóbi Szabó László 543

Szentmártoni Bodó János 109, 110, 264, 306, 308–309, 321, 323

Szentpáli Ferenc 296–298, 300, 348, 437, 442

Szentsei György 478, 480

Szepessy Pál 270, 295

Szepsi Csombor Márton 50, 57, 81–83, 85–87, 90, 597

Szepsi Korotz György 42

Szepsi Laczkó Máté 93, 99

Szerdahely György Alajos 579, 581

Szerdahelyi Gábor 412

Szerdahelyi Mihály 95, 97

Szeremley Barna 294

Szeremley László l. Gaál Gábor

Szeremley Samu 601

Szerencsi Nagy István 566

Szigeti Ilona 471

Szigeti József 249, 526–527

Szigeti Sámuel 549

Szigetvári Iván 535

Sziklay László 454

Szikszai György 598, 599, 601

Szilády Áron 50, 100, 110

Szilágyi Benjamin István 459

Szilágyi István 437, 526

Szilágyi Lóránd 571

Szilágyi Márton 549

Szilágyi Sámuel (erdélyi főúr) 507–509

Szilágyi Sámuel (református püspök) 549

Szilágyi Sándor 67, 100, 215, 281, 304, 351, 570

Szilágyi Tönkő Márton 231, 232

Szily Kálmán 453, 526

Szimonidesz Lajos 239, 281, 454

Szirmai István 338

Szirmay András 432

Szkhárosi Horvát András 61, 78, 168, 324

Szlávik Ferenc 589

Szlavkovszky Benedek 420

Szokolóczy Vencel 553

II. Szolimán 166, 169

Szopori Nagy Imre 437

Szoszna Demeter György 429–430

Szőcs János 271

Szőllősi Benedek 147

Szöllősi Mihály 281

Szőnyi Benjámin 567, 598, 599–600, 601– 602

Szőnyi Nagy István 252

Sztárai Mihály 73

Szuhányi Ferenc 573

Szuhay Mátyás 270, 284

Tacitus, Publius Cornelius 175, 373

Takács József 220, 421, 590

Takáts Lajos 617

Takáts Sándor 183, 499, 589

Táncz Menyhért 588

Tapié, Victor 122

Tardi György 166

Tarnai Andor 454, 464, 471, 544, 550, 571

Tarnóczy István 217, 352

Tasnádi H. István 492

Tasso, Torquato 118, 171, 183

Tausch, Christoph 405–406

Taxonyi János 426, 430, 546

Téglás J. Béla 300, 446

Telegdi Miklós 47, 124, 147

Telegdi Pap Sámuel 453

Telek József 496

Teleki Ádám 512–513, 581, 613

Teleki Ádámné Wesselényi Mária 509

Teleki József (Bethlen Kata férje) 390, 396

Teleki József (koronaőr) 509–510, 513–514, 553–554

Teleki László 391, 441

Teleki Mihály 251, 254, 262, 297–298, 300, 342–343, 348, 390, 433

Teleki Mihály, ifj. 389, 396, 432, 528

Teleki Sámuel 569

Teleki Sándor 262

Temesi Alfréd 396

Temesvári Pelbárt 496

Teréz, Nagy Szent 410

Tersztyánszky Dániel 556

Teseni Vencel 301–302, 322

Tési Edit 590

Thaly Kálmán 100, 105, 208, 215, 282, 294, 300, 317, 340, 358, 370–371, 386, 396, 437, 446, 472–473, 487, 494, 526, 608

Thienemann Tivadar 80, 325, 457

Thomas, Antoine-Léonard 533, 535

Thomas, Jean 511

Thordai János 43, 89–90

Thököly Erzsébet 353

Thököly Imre 152, 156, 185, 188, 201–202, 214, 215, 267, 270, 272, 275, 283–284, 286, 290, 295–297, 329, 343, 350, 352–353, 355, 367–368, 370, 372, 388, 397, 433– 434, 440, 446, 454, 472–474, 492, 494, 514

Thököly István 155, 271

Thököly Miklós 107–109

Thuri Pál 33, 78

Thury Etele 260

Thury György 31–32, 56

Thury József 183

Thury Zsigmond 50

Thurzó György 6, 13, 16–17, 30, 40, 55, 123–124, 126, 132, 155–156

Thurzó Györgyné Czobor Erzsébet 48

Thurzó Imre 17, 154

Timár Kálmán 126

Timon Sámuel 411–412, 417, 430, 559, 571

Tinn Mária 81

Tinódi Sebestyén 60, 104, 166, 188, 190, 463

Tofaeus Mihály 219, 220, 251, 352

Toldi Borbála 126

Toldi Miklós 547

Toldy Ferenc 50, 67, 80, 159, 183, 207, 239, 260, 437, 453, 526, 530, 544

Tollius Jakab 163

Tolnai Balog János 10, 31, 37–38

Tolnai Dali János 49, 222, 226, 228–229, 236, 243, 261,

Tolnai Gábor 59, 81, 122, 159, 215, 260, 351, 387, 396, 437, 514, 536, 617

Tolnai János 32

Tolnai Mihály 278–279, 281, 338

Tolnai Vilmos 478, 576

Tolvay Ferenc 355, 438

Tolvay Imre 461

Tomek Vince 407, 559

Tomka-Szászky János 469

Toncs Gusztáv 526

Tordai Zádor 234, 260, 318, 487

Torkos András 455

Torkos József 457

Torma Éva 514–515

Torma Károly 215, 396

Torockai Máté 54

Tótfalusi Kis Miklós 143, 224, 227, 250–253, 254, 256, 259–260, 262, 306–307, 337, 349, 365, 453, 480, 564, 613

Tóth Ferenc 589

Tóth István 438–439, 446

Tóth Kálmán 59, 90

Tourneux, Nicolas le 524

Tőke Ferenc 166

Töltési István 453

Török István 453, 471

Török Konstantin 535

Tranovský, Jur 55

Trencsényi-Waldapfel Imre 196, 514

Trócsányi Zoltán 430, 596

Trostler József l. Turóczi-Trostler József

Turenne marsall 341–342

Turóczi-Trostler József 38, 44, 59, 67, 81, 118, 122, 208, 220, 228, 233, 249, 305, 325, 407, 421, 464, 514, 544, 550, 608, 617

Tüll Alajos 576

Újfalusi Kata 353

Újfalvi Imre 24, 56, 73, 78, 86, 458

Újhelyi István 338, 352, 512

Újvárossy Szabó Gyula 110

Újváry Tamás 475, 488

I. Ulászló 178

II. Ulászló 176

Uzoni Fosztó István 460

Ürményi József 207

Váczy János 305, 535

Vajthó László 620

Valerius Maximus 83

Váli Béla 268

Valkó Arisztid 514

Vanière, Jacques 574

Vanossi Antal 413

Váradi Borbála 341

Váradi K. Mihály 98, 100

Váradi Miklós 349

Váradi Péter 568

Varázséji Gusztáv 208

Várdai Béla 386

Varga Bálint 80

Varga Imre 110, 260, 268, 300, 478–479, 487, 494, 536, 608

Vargha Anna 15

Vargyas István 569

Vargyas Lajos 174, 184

Vargyasi Dániel István (emlékíró) 352, 389–390, 396, 509

Vargyasi Dániel István (regényfordító) 390

Vargyasi Dániel Polixéna 509

Varjas Béla 29, 37

Varjú Elemér 305

R. Várkonyi Ágnes 387, 479

Vas István 386–387

Vas Margit 536

Vásárhelyi András 147

Vásárhelyi Gergely 129, 137, 142, 147

Vasáry Dániel 90

Vasshegyi Margit 590

Vasvári Pál 183–184

Vay Ádám 352

Vay Adámné Zay Anna 352–353

Vázsonyi Márton 455

Vécsei Pál 615

Vega, Felix Lope de 118

Vékony István 208

Velics Antal 126

Veresmarti Mihály 139–140, 142, 210

Veress Endre 281, 318

Verestói György 428, 430, 438, 446, 528, 614

Vergilius Maro, Publius 31, 166, 186, 200, 416, 439, 534, 542, 557

Vernage, Étienne François 524

Verő Mihály 464

Verseghy Ferenc 535, 543

Versényi György 110, 608

Vértesi Jenő 159

Vest János 228

Viczay Anna Terézia 424

Viczay Jób 444

Vida György 612–614, 617

Világhi István 418, 420

Visky Pál 453

Vita Zsigmond 268, 454

Vitéz János 178, 568

Vitnyédy István 18, 162, 180–181, 270–271, 273, 275–276, 277, 281, 283, 320, 342

Vizkelety András 387

Volaterranus 83

Voetius, Gisbert 240

Voiture, Vincent 528

Volkra gróf 476

Voltaire 509, 528, 533, 535–536, 579

Vörösmarty Mihály 173, 183, 275, 526

Wagner, Franz 569

Waha-Baillonville, Guillaume de 549

Waldapfel József 325

Wallaszky Pál 566–567, 571

Waltherr Imre 395

Wanckel, Johann 41

Wathay Ferenc 93

Weber Artur 80

Weber, Johann Adam 389

Weisbach, Werner 121

Wellek, René 122

Wendelinus, Fridericus 214

Werbőczy István 272–273, 303, 409, 566

Wernher György 417, 465–466

Wesselényi Anna 50

Wesselényi Ferenc 184–185, 187, 190, 199, 201, 275, 283

Wesselényi István (fordító) 49

Wesselényi István (naplóíró) 431–432, 437

Wesselényi Miklós 157

Wesselényi Pál 188, 270, 278, 297

Wesselényi Zsuzsanna 581

Weszprémi István 568, 570–571, 598

Wildner Ödön 437

V. Windisch Éva 196, 215, 351, 371

Windisch, Karl Gottlieb 555, 567

Winter, Eduard 454

Wittich, Christian 226

Wittman Tibor 9, 44, 85

Wolff, Christian 428, 509, 527–528, 553, 562, 573

Worpitz, Georg 404

Wölfflin, Heinrich 121

Xavéri Szent Ferenc 403, 406, 410

Xenophón 549

Zalányi Péter 549

Zambra Alajos 590

Zemplén Jolán 234

Zenere, Valerio 511

Zichy Károly 417

Zichy Péter 206–207

Ziegler, Georg 76

Zilahi János 480–481

Zimányi József 67

Zlinszky Aladár 535

Zolnai Béla 184, 340, 387, 514, 527

Zolnai Klára 513

Zolnai László 471

Zoltán József (fordító) 548–549

Zoltán József (20. sz.) 514

Zólyomi Perinna Boldizsár 48, 88, 455

Zoványi Jenő 37, 67, 220, 228, 239, 358

Zrínyi György, id. 10, 160

Zrínyi György, ifj. 160

Zrínyi Ilona 185, 190, 216, 372, 391, 440

Zrínyi Miklós (16. sz.) 169–171, 176, 583

Zrínyi Miklós 19, 62, 118–119, 121, 136, 144, 152–153, 155–158, 159–183, 184, 187–188, 195–197, 199–201, 203, 205–208, 211–213, 216, 225, 231, 241, 245–246, 248–249, 270, 272, 274–279, 281–288, 291, 293, 311, 313, 315, 327, 329, 332–336, 338, 341–344, 346, 349, 351, 356, 358, 360, 364–366, 368, 370–371, 380, 398, 405, 413, 434, 439, 445, 463, 513, 521, 526, 534, 541–542, 569

Zrínyi Péter 160, 174, 183, 189, 201, 206, 208, 287, 372

Zsámboki János 11, 13, 79, 166

Zsigmond király 420, 434

Zsigmond Ferenc 454

Zsilinszky Mihály 464, 571

Zsirai Miklós 571

Zsoldos Benő 487