II. KÖTET
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1600-TÓL 1772-IG


FEJEZETEKA {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.


A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE
II.MEGJELENT AZ AKADÉMIAI KÖNYVKIADÁS 150. ÉVÉBEN

Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében

Főszerkesztő
SŐTÉR ISTVÁN

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1600-TÓL 1772-IG

Szerkesztette
KLANICZAY TIBOR

Írták
BÁN IMRE, HOPP LAJOS, KLANICZAY TIBOR,
PIRNÁT ANTAL, STOLL BÉLA, TARNAI ANDOR, VARGA IMRE

VÁLTOZATLAN LENYOMAT
AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A szerkesztő munkatársai
VARJAS BÉLA, V. KOVÁCS SÁNDOR

Lektorok
MAKKAI LÁSZLÓ
SZAUDER JÓZSEF
TOLNAI GÁBOR

A kötet egyes részeit átnézték
ESZE TAMÁS, KESERŰ BÁLINT

ISBN 963 05 1639 X sorozat ISBN 963 05 1641 1 2. kötet
Akadémiai Kiadó, Budapest 1964
Printed in Hungary
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója
A szerkesztésért felelős: Balázsovits Erzsébet - Műszaki szerkesztő: Kozma Gyuláné
A burkoló- és kötésterv Erdélyi János munkája
Terjedelem: 56,7 (A/5) ív - AK 1404 k 7881
78.5401 Akadémiai Nyomda, Budapest - Felelős vezető: Bernát György