{287.} Irodalom

Toldy Ferenc: K. és kora. 1859. (Csak az 1800-as évekig terjed.) – Riedl Frigyes: K. F. és a német irodalom. BpSz 1878. 18. k. 120–152. – Váczy János: A "Mondolat" keletkezéséről. ItK 1891. 264–274. – Imre Sándor: K. F. iskolai inspektorsága. BpSz 1895. 83. k. 161–194, 364–395. – Mondolat. Dicshalom 1813. Kiad. és bev. Balassa József. 1898. (RMKt 10.) – – Felelet a Mondolatra. Pesten 1815. Kiad. és bev. Balassa József. 1898. (RMKt 11.) – Fürst Aladár: Gessner Salamon hazánkban. ItK 1900. 177–193, 322–335.– Czeizel János: Klopstock hatása K.-ra. EPhK 1904. 20–33, 127–141. – Czeizel János: K. F. és a nemzeti színészet (1795). EPhK 1906. 125–134. – Váczy János: A nyelvújító harc a fordulóponton. MNy 1907. 1–16, 49–62. – Heinrich Gusztáv: K. F. és az Akadémia. AkÉrt 1909. 637–651. – Váczy János: K. F. 1909. (Költők és írók.) – Váczy János: A nyelvújítás győzelme. 1909. (ÉrtNySzéptud 21, 2.) – Viszota Gyula: Széchenyi és K. AkÉrt 1909. 20–25. – Viszota Gyula: K. F. működése az Akadémiában. AkÉrt 1909. 651–670. – Simai Ödön: K. nyelvújítása. MNy 1909–1917. (Cikksorozat.) – Czeizel János: Goethe és K. Heinrich-ek. (Philologiai dolgozatok a magyar–német érintkezésekről.) 1912. 92–104. – Váczy János: K. F. fordításai. Összeáll.: – –. AkÉrt 1914. 5–17. (Címjegyzék.) – Váczy János: K. F. és kora. I. (1915.) (Csak a nyelvújításig.) – Hencze Béla: K. és a francia felvilágosodás. 1928. – Czeizel János: K. tudományos tollharcai. ItK 1929. 257–270, 385–396. – Mitrovics Gyula: K. F. esztétikai törekvései. Debrecen – Bp. 1929. – Czeizel János: K. F. élete és működése. I. 1930. (Csak K. kiszabadulásáig.) – Halász Gábor: K. emlékezete. Napk 1931. 693–704, 795–800.; H. G. vál. írásai. 1959. 48–79. – Négyesy László: K. pályája. 1931. – Riedl Frigyes középiskolai tanítása K. F.-ről. Kiad. Hofbauer Aladár. 1931. – Brisits Frigyes: Vörösmarty és K. It 1932. 33–43, 65–77. – Sziklay László: K. az irodalom kérdéseiről. Kassa 1934. – Zimándi Pius: K. véleménye kora irodalmáról. 1936. – Heksch Ágnes: K. és II. József művelődéspolitikája. PedSz 1956. 74–108. – Horváth János: A nyelvi törekvések irodalmi kitisztulása. K. F.; H. J.: Tanulmányok. 1956. 119–136. (Egyet. előadás 1933–1934. Részlet.) – Jancsó Elemér: K. F. útja a jakobinus-mozgalom felé. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem (1945–1955). Cluj – Kolozsvár 1956. 367–391. – Szauder József: Bevezetés. K. F. vál. művei. Bp. 1960. I. VII–CXXVII. – Szauder József: 1. A kassai "Érzelmek iskolája". 2. K. útja a jakobinus mozgalom felé. Sz. J.: A romantika útján. (1961.) 90–114, ill. 115–141. – Sinkó Ervin: Tanulmányok K.-ról. Híd 1961–1962. – Némedi Lajos: Bessenyei és K. ItK 1962. 286– 306. – Ruzsiczky Éva: Irodalmi nyelvi szókincsünk a nyelvújítás korában. Kazinczy szóhasználata alapján. 1963.