Irodalom

Kazinczy Gábor: Emlékbeszéd Szemere Pál felett. 1885. (OK 191.) – Szász Károly: Szemere Pál emlékezete. KisfTÉ U. F. XXI. (1887.) 162–178. – Kelemen Béla: Szemere Pál. EPhK 1891. 707–730. – Vass Bertalan: Horvát István. 1895. – Kosztolányi Zoltán: Vitkovics Mihály élete és írói munkássága. 1901. – Rádits Dusán: Vitkovics Mihály életrajza. Újvidék 1909. – Jánky István: Szemere Pál esztétikai és poétikai nézetei. Pécs 1928. – Waldapfel József: Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből. 1780–1830. 1935. 149–155, 183–205.