57. CZUCZOR GERGELY (1800–1866)


FEJEZETEK

Czuczor Gergely 1800. december 17-én született Andódon. Apja – Károlyi József gróf jobbágya, gyarapodó, jómódú birtokos gazda, lelkes hazafi – a rendi nacionalizmus szellemében nevelte, zsinóros magyarban járatta, s a szünidőre hazaérkező diákfiát befogta a szolgákkal együtt mezei munkát végezni. Ez a paraszti, patriarkális környezet mélyen elültette Czuczorban a vidéki nemesség nemzeti érzését. Gyermekkori olvasmányai (Árgirus, Gvadányi, Himfy) is a patriarkális-nemzeti szellemet erősítették benne. Az iskolában szívesen olvasta a latin remekírókat, s lírájában soká éltek a klasszikus formák, műfajok (elégia, óda, heroida, epigramma). Nagyrészt az ifjúkori hatások következménye, hogy paraszti származása ellenére a nemesi-nemzeti hősi epika úttörője, Vörösmarty után legjelentősebb képviselője lehetett.

Költészetének sajátos, Vörösmartyétől eltérő vonásait főleg paraszti eredete magyarázza: életművében nagyobb jelentősége van a népiességnek.

Mint nem nemesi származéknak, az egyéni felemelkedés lehetőségét a papi pálya kínálta neki.