64. TOLDY FERENC (1805–1875)


FEJEZETEK

Toldy (eredeti nevén Schedel) Ferenc 1805. augusztus 10-én született. Budai német postatiszt gyermeke volt, magyarul az iskolában tanult meg. Pesten filozófiai stúdiumokat végzett, majd orvosi diplomát szerzett. Kazinczy közvetítésével került kapcsolatba Kisfaludy Károllyal, az Aurora körével. Legbensőbb ifjúkori barátja Bajza József; kettejük levelezéséből a húszas, har-{517.}mincas évek irodalmi életének izgalmasan hű képe bontakozik ki. Toldy a reformkor egyik legtermékenyebb írója volt, és nagyarányú irodalom- és tudományszervező tevékenységet fejtett ki. Noha érdeklődésének legfőbb tárgya az irodalom, megtartotta kapcsolatát a természettudományokkal is: hosszú ideig folytatott orvosi praxist, a pesti egyetemen egészségtant tanított. Bugát Pállal együtt szerkesztette az Orvosi Tárt. Mint az Akadémia titkára (1835-től) és mint a Kisfaludy Társaság egyik alapító tagja, továbbá az Athenaeum kritikai melléklapjának, a Figyelmezőnek szerkesztője, Bajzával és Vörösmartyval együtt sokáig vezető szerepet töltött be kora irodalmi életében. 1843-ban az Egyetemi Könyvtár igazgatójává nevezték ki, 1861-ben pedig a magyar nyelv és irodalom tanára lett a pesti egyetemen. 1873-tól a Kisfaludy Társaság elnöke. 1875. december 10-én halt meg.