Irodalom

Beöthy Zsolt: A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. II. (1774–1788.) 1887. – Weszely Ödön: Marmontel és négy magyar író. EPhK 1890. 477–488. (Báróczi, Kónyi, Kazinczy, Boér Sándor.) – Horváth János: Báróczi Sándor. BpSz 1901. 107. k. 92–113, 193–221. – Simai Ödön: Kónyi János újításai. MNy 1907. 122–126. – György Lajos: Kónyi és d'AuInoy. Kolozsvár 1911. (Klny. a Szent-Imre-Egyesület Évkönyveiből.) – Császár Elemér: A magyar regény története. 1922. és 1939. 2 (átdolg. kiad.) – György Lajos: Kónyi János Democritusa. 1932. – György Lajos: A magyar regény előzményei. 1941.– Wéber Antal: A magyar regény kezdetei. 1959.