Irodalom

Csengery Antal: D. A. gróf. Cs. A.: Történeti tanulmányok és jellemrajzok. 1884.2 II. 67–142. – Deák Farkas: Gróf D. A. életrajza. Pozsony–Bp. 1885.