Kiadások

Szalay László: Státusférfiak és szónokok könyve. Pest 1846.; ill. ("uj folyamat":) 1850. – Szalay László: Publicistai dolgozatok. I–II. Pest 1847. – Szalay László levelei. Kiad. és bev. Szalai Gábor. 1913. – Trefort Ágoston: Emlékbeszédek és tanulmányok. 1881. – Trefort Ágoston: Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és politika köréből. 1882. – Trefort Ágoston: Ujabb emlékbeszédek és tanulmányok. 1887. – Lukács Móric munkái. I–II. Kiad. és bev. Gyulai Pál. 1894. – Csengery Antal összegyűjtött munkái. I–V. 1884. – Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései. Kiad. Csengery Lóránt. Bev. Wlassics Gyula. 1928. (Magyarország újabbkori történetének forrásai.)