Irodalom

Beksics Gusztáv: A magyar doctrinairek. 1882. – Eötvös József: Emlékbeszéd Szalay László fölött. MTA Évk. XI, 5. (1866.) 20–42.; E. J.: Beszédek. 1902. 174–210. – Csengery Antal: Szalay László. Cs. A.: Történeti tanulmányok és jellemrajzok. 1884.2 II. 291–351. – Flegler{574.} Sándor: Szalay László és munkái. Németből ford. ifj. Szinnyei József. 1878. (OK 56.); [1895.] (OK. – Uj kiad. 121–124.) – Báró Szalay Gábor: Szalay Lászlóról. BpSz 1913. 153. k. 75– 99, 228–258. (Klny.-ban is.) – Angyal Dávid: Szalay László emlékezete. 1914. (MTA – Emlékbeszédek. XVI, 11.) – Halász Gábor: Szalay László. Nyug 1939. I. 144–149.; H. G. vál. írásai. 1959. 469–478. – Trefort Ágoston: Emlékbeszéd Lukács Móric t. t. felett. MTA Évk. XVI, 8. (1882.) 18–28.; T. Á.: Újabb emlékbeszédek és tanulmányok. 1887. 1–24. – Falk Miksa: Trefort Ágoston. (1888.) F. M.: Kor- és jellemrajzok. 1903. 323–359. – Szalay Imre: Visszaemlékezés Trefort Ágostonra. BpSz 1909. 138. k. 26–38, 182–209. (bővített klny.: 1909.) – Halász Gábor: Trefort Ágoston. Nyug 1939. I. 307–311.; H. G. vál. írásai. 1959. 488–496. – Gyulai Pál: Emlékbeszéd Csengery Antal fölött. MTA Évk. XVI, 7. (1881.) 23–37.; Gy. P.: Emlékbeszédek. 1914. I. 191–224. –Halász Gábor: Csengery Antal. Nyug 1939. I. 216–220.; H. G. vál. írásai. 1959. 479–487.