{664.} Kiadások

A bölcsészet Magyarországon. 1885. – Pályák és pálmák. [Tanulmányok.] 1886. – Aesthetikai előtanulmányok. 1888. (OK 243.); 1898.2 (OK 615–616.) –Tanulmányok. 1890. – E. J. Utinaplója és uti levelei. Kiad. T. Erdélyi Ilona. 1951. – Vál. esztétikai tanulmányok. Kiad. és bev. Heller Ágnes. 1953. – E. J. vál. művei. Kiad. Lukácsy Sándor. Bev. Wéber Antal. 1961. (MKI) – E. J. levelezése. I–II. Kiad. T. Erdélyi Ilona. 1960, 1962. (Fontes 2, 3.)