NÉVMUTATÓ

Abafi Lajos 139, 145, 286, 359, 734

Ábrányi Emil 693–695, 698–699, 708, 713

Addison, Joseph 140

Adelung, Johann 14, 167

Adorján Boldizsár 592

Ady Endre 218, 663, 709, 785, 795–797

Aesopus l. Aiszóposz

Ágh Lajos Norbert 97

Ágner Lajos 734

Aiszkhülosz 167

Aiszóposz 501

Ajtay Sámuel 497

Alapi Gyula 195

Albrecht, Johann Friedrich Ernst 348

Alecsandri, Vasile 742

Alexits György 589

Alexovics Vazul 93, 179

Alfieri, Vittorio 381

Algarotti. Francesco 14

Almási Balogh Pál 379, 386, 581–582

Almási Balogh Sámuel 515

Álmos 115

Alszeghy Zsolt 100, 286, 375, 479

Amade László 61, 66, 125, 133, 221, 328

Anakreón 92, 96, 212, 244, 261, 297

Andorlaki Máté l. Táncsics Mihály

Andrád Elek 197, 341

Andrássy György 385

Angyal Dávid 334, 438, 574

Angyalffy Mátyás 379

Anonymus 115

Antal Árpád 604

Ányos Pál 17, 32, 37, 52, 61, 67–69, 98, 102, 130, 131–134, 149–151, 157, 161, 238, 328, 442

Apácai Csere János 77, 543, 663

Apáti Ferenc 201

Apponyi György 558

Apponyi Sándor 628

Aranka György 18, 20, 57, 71, 76, 85–86, 87, 204, 263, 266

Arany János. 7, 26, 29, 66, 97, 103, 105, 109–114, 173, 198, 207, 219, 253–254, 293, 299, 338, 349, 351–354, 358–359, 364, 368, 371, 373, 389, 390, 404, 426, 450, 457, 460, 472–473, 475–476, 483–484, 486, 489, 491, 520, 522, 534, 549, 552, 560, 583, 588, 605, 650–653, 655– 656, 658, 660, 671, 677–678, 692, 694, 701, 710, 713–715, 718–721, 731, 735, 743, 766–768, 780, 783–784, 795–796

Arany László 471

Aranyosrákosi Székely Sándor 439, 440441, 446, 480

Archenholz, Johann Wilhelm 497

Ariosto, Lodovico 70, 215

Arisztotelész 389

Armbruster, Johann s. Hausenstein 37

Araim, Achim von 367

Araim, Bettina von 735

Árpád 152, 233, 285, 325

Aszalay János 146

Aulnoy, Marie Cathérine 62, 64

Babits Mihály 479, 796

Bach Sándor 384

Bacon, Francis 296, 663

Badics Ferenc 503, 513, 535, 589, 682

Baedeker, Karl 577

Bajza József 5, 98, 131, 163, 286, 289, 291, 293, 322, 334, 364–365, 368–370, 372, 377–378, 386–388, 391, 393–394, 402, 405, 407, 409, 412, 427, 440, 448, 455, 461–462, 475, 484, 487, 493–494, 498–499, 502, 511, 514–517, 519, 523–535, 538–543, 550, 552, 556, 560, 566–567, 590, 601, 608–609, 638, 649, 652, 666, 675, 712–714, 716–722, 727–728, 739, 743–744, 750

Balásházy János 386–387, 587, 589

Balassa József 286–287

Balassa László 480

Balassi Bálint 213, 221, 248, 328

H. Balázs Éva 87

Balbinus, Bohuslaus 344

Bălcescu, Nicolae 370, 742

Baldacci Manó 703

Balde, Jakob 220

Balkányi Kálmán 589

Balla Károly 379

Ballagi Aladár 53

Ballagi Géza 125, 186, 188

Ballagi Mór 540, 698

Balog István 197–199, 338, 341, 680

Balogh Árpád Ányos 139

Balzac, Honoré de 371, 389, 541, 638, 641

Bán Imre 213

Bán Károly Aladár 441

Bánffy György 46

Bangó Péter 641, 714

Bánk bán 771

Banó István 664

Bánóczi József 97, 412

Bánrévy György 503

Barabás Ábel 797

Barabás Miklós 374

Bárány Ágoston 285

Bárány Boldizsár 197, 338–339, 348, 355–356, 359

Bárány Péter 127

Baranyai Zoltán 21

Barclay, Jean 115

Barczafalvi Szabó Dávid 56, 60, 77–79, 80, 82

Bárczi Géza 21

Barcsa János 246

Barcsai László 127–128

Barcsay Ábrahám 27, 31, 43, 52, 57, 67, 68–70, 71, 73, 82, 102, 105, 131–132, 146, 152, 162, 247–248

Bárdosy János 135

Bariska Mihály 384

Barna János 199

Báróczi Sándor 18, 52, 54, 57, 60, 63–64, 68, 71, 73–74, 79, 81, 149–150, 153, 262–263, 273, 275, 277–278, 495, 497

Baros Gyula 73, 114

Baróti Dezső 21, 53, 118, 246

Baróti Szabó Dávid 57, 67, 82, 88–92, 93–95, 96–98, 133, 150–151, 157–158, 160–161, 163, 166, 172, 211, 235, 250, 258, 262, 265, 277, 442

Barta István 384, 439, 568, 589, 711

Barta János 114, 375, 438, 479–480

Barta M. Eszter 114

Bartay Endre 391–392, 681

Bártfay László 293, 388, 401–402, 425, 437, 529

Bártfay Lászlóné 437

Bartha Dénes 122

Bartha János 199, 390

Barthélemy, Jean-Jacques 269, 272, 497

Barthos Paulina 437

Bartók Béla 657

Bartsai László 399

Batsányi János 16–20, 52, 57–58, 65, 74, 78–80, 85, 90, 93–95, 97–99, 102, 110, 125–126, 131, 133–134, 146–147, 148–163, 164–167, 172, 175–176, 187, 194– 195, 206, 209, 231, 260, 265, 271, 278, 325, 377 522

Batteux, Charles 14, 82, 138, 166

Batthyány Alajos 153, 179, 188

Batthyány József 178

Batthyány Kázmér 474–475, 477, 587, 696

Batthyány Lajos 475, 629, 644

Bauer, Bruno 551, 689

Baumberg Gabriella 148, 163

Baumgarten, Gottlieb Alexander 82

Bayer József 76, 128, 199, 359, 375, 395, 682

Bayle, Pierre 13, 181, 413

Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de 14

Beaurepaire l. Quesnay de Beaurepaire, Jules

Beccaria, Cesare Bonesano de 15, 587

Beck Károly 744, 752

Beke Albert 213

Beke Kristóf 583

Békey István 693

Beksics Gusztáv 574

Bél Mátyás 55, 84, 202, 205

Beleznai Miklós 26, 29, 32, 262

Beleznai Miklósné Podmaniczky Anna 20, 26, 140, 261

Beleznay M. Cecília 381

Belinszkij, Visszarion Grigorjevics 535, 781

Bellaagh Aladár 118, 568

Bellini, Vincenzo 374

Belohorszky Ferenc 52–53

Bem József 474, 603, 714, 784

Benczur János 587

Benda Kálmán 163, 172, 187

Bene Ferenc 581

Benedek Mihály 210

Beniczky Péter 71, 161

Benke József 195–199, 341, 391, 515

Benkő Ferenc 80

Benkő József 86

Benkő László 412

Benkő Loránd 21

Bentham, Jeremy 381, 435, 551, 564, 570, 702

Benz, Richard 21

Beöthy Ödön 563

Beöthy Zsigmond 541, 589, 591, 676

Beöthy Zsolt 64, 513

Béranger, Pierre Jean 369, 375, 511, 659, 721, 723, 735, 752, 759, 764, 766, 782, 797

Berchet, Giovanni 370

Berczeli A. Károlyné 395

Berczik Árpád 523

Bérczy Károly 559, 606, 691, 694, 766

Berde Áron 581

Berecz Károly 542, 603, 693–694, 696, 711, 716, 721, 733–734

Bereczky Erzsébet 682

Beregszászi Nagy Pál 82, 276, 279

Berkovics Miklós 638

Berlász Jenő 286

Berlioz, Hector 373

Bemard, Charles de 389, 740

Bernát Gáspár 606, 641

Bernáth Lidi 290

Bernolák, Anton 15

Berthier, Alexandre 537

Bertuch, Friedrich Justin 117

Berzeviczy Gergely 18, 183–184, 187, 202, 209, 260, 270, 273–274, 311

Berzeviczy Vince 199

Berzsenyi Dániel 88, 90, 92, 98–100, 137, 163, 191, 197, 236, 244, 247, 259, 273–275, 288–289, 291–292, 294–295, 297, 300–324, 355, 364, 381, 385, 414, 418–420, 427, 442, 449, 451, 457, 491, 514, 521–522, 652, 656, 660

Berzsenyi Dánielné Dukai Takács Zsuzsanna 301

Bessenyei György 7, 12–14, 16–18, 20, 22–53, 59–60, 62–63, 67–68, 70, 74–75, 77–78, 80, 85, 89, 95–96, 100, 103, 106, 111, 115, 119, 126, 131, 140, 142, 149–151, 165, 194, 201, 217, 228–229, 231–232, 234, 248, 261–262, 265, 273, 278, 286–287, 315, 322, 336, 358, 442, 495–496, 514, 521, 530, 543, 580, 735

Beszédes József 581, 589

Bethlen Gábor 203

Bezerédi Amália 584

Bierbauer–Serfőző l. Helmeczy Mihály

Birányi Ákos 692, 694–695, 698–700, 702–704, 706–710, 713

Birányi István 692, 694–695

Biró Sándor 205, 589

Bisztray Gyula 734

Bitnicz Lajos 385, 582

Blagoj, Dmitrij Dmitrievics 375

Blair, Hugh 583

Blanc, Louis 551, 588, 695, 707, 766

Bloch Mór l. Ballagi Mór

Blumauer, Alois 219, 440–441

Blumenbach, Johann Friedrich 212

Bocskai István 203

Bod Péter 65, 82, 85

Bodin, Jean 29

Bodmer, Johann Jacob 14

Bodnár István 494

Bodnár Zsigmond 145, 638

Bodolay Géza 711

K. Boér Sándor 64, 127, 349

Bogdán Lajos 693, 695, 699

Bohó Róbert 690

Boileau, Despreaux Nicolas 103–104, 389, 413, 651

Bóka László 134

Boldogréti Vig László l. Horvát István

Bolyai Farkas 336, 347, 401, 581

Bolyai János 581, 589

Bonfini, Antonio 348–349

Bónis György 188

Bonnet, Charles 229

Bornemisza Péter 42

Borsos József 374

Borsos Márton 594

Borsos Mihály 702

Borzsák István 205

Boswell, James 16

Both Ödön 715

Bouterwek, Friedrich 321, 515

Bozóki István 356

Bozzai Pál 542, 710, 732–733, 734

Böhm Dezső 105

Bölöni Farkas Sándor 258, 387, 497, 539, 574–575, 576, 580, 587, 602–603, 689

Bölöni György 688

Börne, Ludwig 590–591, 709, 770, 781

Brassai Sámuel 559, 581, 602

Breitinger, Johann Jacob 14

Brentano, Clemens 367

Briedl Fidél 515

Brisits Frigyes 287, 375, 479

Brodarics István 122

Bruckner János 33, 52–53

Brühl, Friedrich Aloysius 127–128

Budai Ézsaiás 191, 203, 736

Budai Ferenc 191, 203

Bugát Pál 379, 386, 388, 517, 581, 589

Bulwer, Edward George 512, 564

Bulyovszky Gyula 560, 667, 693–695, 698–700, 710

Buret, Eugène 577

Burke, Edmund 538

Burns, Róbert 213, 599, 670

Busa Margit 286

Büchner, Georg 731

Bürger, Gottfried August 215, 409, 721

Byron, George Noel Gordon 220, 368, 375, 381, 512, 541, 570, 573, 721, 735, 752, 758, 762

Cabet, Etienne 551, 588, 685–686, 695

Calderón de la Barca, Pedro de 370, 394, 666, 680

Campanella, Tomaso 231

Campe, Joachim Heinrich 14, 497

Cancriny Emilia 737

Canova, Antonio 374

Carafa, Anton 563

Casanova, Giacomo 16

Cassius, Longinus 389, 771

Castelli, Ignaz Franz 640

Catullus, Caius Valerius 92, 212

Cavour, Camillo Benso di 567

Čelakovský, František 370

Cervantes, Saavedra Miguel de 108, 268, 370, 564, 570, 573

Cesarotti, Melchiorre 15

Chateaubriand, François-René de 369, 497, 512, 609

Chénier, André 259

Chevalier, Michel 539

Chodowiecki, Daniel Nikolaus 262

Chopin, Frédéric 373

Chownitz, Julian 699

Christmann Carl 116

Cicero, Marcus Tullius 296, 435, 592

Clauren, Heinrich 399

Coleridge, Samuel Taylor 367–368

Condillac, Étienne Bonnart de 14

Considérant, Victor 662

Constant de Rebecque, Benjamin 369

Cook, James 594

Cooper, James Fenimore 564

Cormenin, Louis Marie de la Haye 710

Corneille, Pierre 88, 126, 128

Cornides Dániel 18, 84

Cuvier, George 581

Czakó Zsigmond 393, 449, 648, 656, 672, 678–679, 680, 682, 692, 766

Czapáry László 479

Czeizel János 287

Czibor János 688

Czilchert Róbert 540

Czinke Ferenc 288, 292

Czóbel Ernő 711, 715

Czuczor Gergely 364, 386, 402, 408, 446–447, 462, 480–488, 489–492, 494, 542, 582, 598, 600, 656, 716, 719, 742

Csaba Jenő 188

Csabai Tibor 568

Csajághy Laura l. Vörösmarty Mihályné

Csáky Tivadar 199

Csanádi János 475

F. Csanak Dóra 390

Csányi János 341, 358

Csaplár Benedek 97

K. Csapó Dániel 742

Csapó Etelke 751, 753–755

Csapó József 84

Császár Elemér 21, 53, 64, 73, 97, 105, 134, 171, 334, 359, 499, 503, 523, 671

Császár Ferenc 389, 579, 587, 646, 668, 716, 718, 722, 734, 751–752

Csáti Demeter 201

Csató Pál 369, 378–379, 391, 455, 461, 511–512, 513, 516, 542, 582, 592, 645–646, 675, 691

Cselkövy l. Kölcsey Ferenc

Csengery Antal 428, 438, 476, 522, 550, 559, 569, 570, 573, 574, 638, 663, 667–668, 692, 695, 710, 712, 729, 734, 781

Csengery Imre 592

Csengery János 21, 97

Csengery József 695

Csengery Lóránt 573

Csenkeszfai Poóts András 123, 125

Csépai István 72

Csepreghy Ferenc 681

Cserei Farkas 272

Csernátoni Gyula 797

Csernátoni Lajos 693, 699–701, 703, 709, 713

Csernisevszkij, Nyikolaj Gavrilovics 781

Csery Péter 497

Cserző Bence l. Csernátoni Lajos

Csillag Ilona 199, 395

Csipak Lajos 21

Csízi István 111, 113

Csizmadia Andor 187

Csokonai József 214

Csokonai Józsefné Diószegi Sára 214

Csokonai Vitéz Mihály 7, 13, 15, 17, 19–20, 23, 31, 35–36, 43, 45, 52, 60, 66–67, 73, 113–114, 117–119, 126–127, 132, 138, 140, 145, 147, 157, 165, 172–173, 190, 206–209, 210–212, 213–246, 247–248, 250–251, 255, 257, 259, 264, 270–275, 294, 299–300, 340, 356, 364, 372, 374, 389, 399, 413–414, 416–418, 424, 446, 486, 514, 521, 660, 676, 680–681, 719, 735, 737, 742

Csonka Ferenc 734

Csűrös Ferenc 257

Dabasi Halász Bálint 339

Dahlmann, Friedrich Christoph 534

D'Alembert, Jean le Rond 13–14

Damjanich János 474

Dante Alighieri 722

Danton, Georges 766

Darvas Ferenc 226

Darwin, Charles 731

Dayka Gábor 17, 57, 66–67, 130, 135–139, 177, 223, 238, 267, 271, 274–275, 278–279, 288, 328, 416, 442

Deák Farkas 569

Deák Ferenc 380, 445, 461, 479, 503, 526, 562, 587, 628, 638, 705

Deák Gábor 114

Debreczeni Márton 716

Decsy Sámuel 57, 74, 81

Defoe, Daniel 497

Degré Alajos 560, 606–607, 646, 648, 675, 691, 699–700, 705, 711, 766

Dékány Andor 537

Delacroix, Eugène 374

Delille, Jacques 14, 259

Dembowski, Jean 742

Deme László 375

Demek Győző 21, 375

Dénes Szilárd 568

Dénes Tibor 480

Denis, Johann Michael Kosmas 206, 274

Derham, William 80, 83

Déry István 338, 341

Déryné Széppataki Róza 196–199, 338–339, 341, 347, 390

Descartes, René 13, 23, 35

Desmoulins, Camille 771

Dessewffy Aurél 519, 558, 568–569, 638

Dessewffy Emil 558

Dessewffy József 284–285, 297, 299, 376–377, 382, 385, 518, 530–532, 568

Destouches, Philippe Néricault 14, 34

Dévai Biró Mátyás 274

Dezsényi Béla 58–59, 195, 381, 555, 568, 715

Dezséri Béla 560

Dézsi Lajos 499

Dickens, Charles 371, 505, 534, 541, 638, 641

Diderot, Denis 13–14, 16, 130, 147, 181, 216

Dienes András 797–798

Dienes József 268

Dietze, Walter 555

Diószeghy András 711

Diószegi Sámuel 212, 256–257

Dobai György 497

Dobó Sándor 488

Dobóczky Pál 375

Dobosy Mihály 497

Dobrossi István 588, 590–591, 593, 668, 722, 752

Dobrowský, Josef 15

Dobsa Lajos 393, 692, 694–695, 699–700, 705, 711

Domby Márton 216–217, 225, 246

Domokos Lajos 210

Donizetti, Gaetano 374

Doskar Éva 548

Dózsa Dániel 601, 603, 693, 699, 707, 711

Dózsa György 42, 433, 561, 585–586, 698, 769, 771

Döbrentei Gábor 193, 196–197, 206, 258, 282, 297, 284–285, 288, 299, 323, 335, 347–348, 370, 377, 383, 385–386, 390, 406, 416, 418, 434, 497, 530, 584, 722

Döme Károly 15, 72, 297

Dömötör Tekla 128

Dubinszky Mátyás 187

Dugonics András 42, 60, 75, 78–80, 82, 102, 112, 114–118, 121–123, 127, 131–132, 191, 197, 207, 216, 234, 372, 397, 446, 490, 495, 497, 725, 742

Dukai Takách Judit 297, 299, 355–356

Dukai Takács Zsuzsanna l. Berzsenyi Dánielné

Dumas, Alexandre, id. 369, 391, 394, 512, 564

Dux Adolf 752

Dümmerth Dezső 87

Eckhardt Sándor 20, 53, 187–188

Eder József Károly 86

Éder György 198, 397

Édes Gergely 65, 298, 299

Egervári Ignác 127

Egressy Béni 373, 555

Egressy Gábor 199, 370, 390, 392–393, 395, 534, 590, 593, 673, 680–681, 692, 700, 710, 740, 751–752, 757

Egyed Antal 442

Einhorn Ignác l. Horn Ede

Elefánty Ferenc 692, 698, 702

Elek István 246

Elek Oszkár 53, 638

Ember Nándor 73

Emich Gusztáv 684, 768

Emődy Dániel 692, 694–695, 698, 700, 705

II. Endre 265

Endrődi Sándor 118, 795, 797

Endrődy János 127

Engel János Keresztély 84

Engel, Johann Jakob 313

Engels, Friedrich 16, 20, 567, 588–589, 613

Eördögh István 591

Eördögh Károly 555

Eötvös Ignác 607

Eötvös József 51, 141, 290, 293, 338, 365, 369, 371, 380, 383, 389, 400, 435, 438, 468, 473, 476, 479, 494, 496, 498, 507, 510, 515, 520, 533–534, 536–537, 540, 542, 552–554, 570, 572, 574, 578, 587, 603, 605–606, 607–638, 640, 644, 646, 650, 654, 656, 662, 667–669, 675, 696, 709, 724, 733, 735, 752, 781, 797

Eötvös Lóránd 637

Eötvös Mihály 429

Epiktétosz 42

Erben, Karel Jaromir 370

T. Erdélyi Ilona 664

Erdélyi János (gazdatiszt) 587

Erdélyi János 7, 162, 323, 358–359, 364, 373, 389, 393–394, 412, 446–447, 449, 471, 475, 479, 488, 494, 515, 519, 525, 529, 542, 547, 549, 551–552, 554, 559, 560, 579, 590–591, 593–594, 598, 644, 649–664, 666–669, 711, 714, 719–721, 723, 742, 746, 771, 781, 797

Erdélyi Jánosné Vachott Kornélia 649

Erdélyi László, ifj. 682

Erdélyi Pál 503

Erdődy János 116

Erkel Ferenc 117, 359, 374, 392, 421, 554–555

Ernyi Mihály 127, 196

Esclapon, Caroline 326–327

Eschenburg, Johann Joachim 215

Esterházy Pál Antal 377

Eszterházy Ferenc 32

Eszterházy Miklós 25

Erzsébet császárné 644

Etédi Sós Márton 116–117, 122

Etrekarcsay Georch Illés 116

Euripidész 126, 389

Eybel, Joseph Valentin 178

Fábchich József 83, 277–278, 325

Fábián Gábor 445–446, 539–540, 588

Fábián István 582

Fábián Julianna 111

Fábián Pál 375

Fabriczy Sámuel 540

Falk Miksa 574, 638

Faludi Ferenc 8, 21, 24–25, 42, 61, 66, 71, 82, 92, 96, 100, 125, 147, 161–162, 164, 173, 177, 206, 226, 325, 329, 375

Fáncsy Lajos 390, 392–393, 459

Faragó József 257

Farkas Antal 118

Farkas Gyula 87, 205, 375, 555, 711

Fazekas Mihály 16–17, 113, 165, 172, 206–209, 212–214, 224, 233, 244, 246–257, 259, 271–272, 372, 666–667, 719

Fáy András 145, 271, 275, 281, 284, 364, 381, 383, 386, 388, 391, 405, 454, 461462, 495, 498–499, 500–503, 509, 529, 540, 557, 584, 640

Fegyverneki Vida László l. Vida László

Fejér György 20, 515

Fekete János 67, 70–71, 73, 185

Fekete Miklós 438

Fekete Sándor 560, 589, 711, 797

Feleky Miklós 393

Felsőbüki Nagy Pál 385

Feltóthy Anna 648

Fénelon, François 49, 59

Fényes Elek 387, 553, 586, 602

Fényfalvi Kardos Adorján l. Révai Miklós

Fenyő István 213, 334, 381, 412

V. Ferdinánd 628, 768

I. Ferenc 18, 56, 58, 136, 155, 176, 182, 189, 193–194, 197, 267, 294, 304, 413, 493

Ferenc Károly főherceg 56

Ferenczi Zoltán 199, 246, 395, 513, 562, 616, 635, 637–638, 648, 795, 797

Ferenczy István 284, 374, 388, 412

Ferenczy János 287

Ferenczy József 58, 195, 299, 381, 494, 569, 682

Fessler Ignác Aurél 191, 203, 205, 375, 386, 398, 412, 482, 564

Fest Sándor 21

Festetics György 91, 157, 180, 204, 233, 269, 301, 317, 332

Feuerbach, Ludwig 551, 689, 695

Fichte, Johann Gottlieb 545–546, 652

Fielding, Henry 268

Fischer Vilmos 390

Fitz József 715

Flegler Sándor 438, 574, 589

Fleury, Claude 165

Flór Ferenc 379

Fodor Gerzson 215, 246

Fogarasi János 386, 483, 540, 582

Fonvizin, Denisz Ivánovics 15

Forgách Miklós 148, 153, 182

Forgács László 535, 711, 798

Forgó György 386, 388

Fourier, François Marie Charles 540, 551, 572, 588

Fox, Charles James 538, 571

Földi János 18, 57, 65–66, 90, 172, 206, 209–213, 215–216, 222, 229, 242–243, 246–247, 250, 256–257, 264–265

Földi Jánosné l. Weszprémi Julia

Földvári Erzsébet Klára 375

Földváry Gábor 391

Fraknói Vilmos 87

Frankenburg Adolf 378, 557, 560, 566, 606–607, 640, 645, 668, 767

Franklin, Benjamin 15, 381, 539

Freiligrath, Ferdinand 735

Friebeisz István 714

II. Frigyes porosz király 16, 51, 266

Frimont Katalin 580

Funták Sándor 693

Füredi Vida l. Kisfaludy Sándor

Fürst Aladár 287

Füst Milán 323

Gaal József 112, 366, 370, 390–391, 461, 494, 508, 510–511, 513, 536–537, 641, 666, 675–676, 680, 682, 714, 744

Gaal Jenő 187

Gaál György 170, 398, 401, 592

Gaál László 233

Gajzágó Salamon 692, 703

Gál István 562

Gál János 593

Gáldi László 87, 200, 205, 375, 589, 721, 798

Galgóczy Károly 548

Galilei, Galileo 167, 531

Gálos Rezső 24, 53, 73, 125, 139, 143, 145, 177, 296, 324, 334, 412, 604, 664

Garay János 368, 378, 387, 389, 391, 394, 462, 488–494, 542, 556, 559, 566, 640– 641, 645, 672–673, 716, 727, 749

Garay Jánosné, id. Valter Zsuzsanna 488

Gárdonyi Géza 681

Garzó Béla 100

Gasó István 149

Gáti István 81, 212

Gatterer, Johann Christoph 149

Gebhardt Ferenc 386

Gebler, Tobias Philipp 127, 267

Geibel, Emanuel 552

Geleji Katona István 210

Gellert, Christian Fürchtegott 60, 111, 174, 227, 261, 296 808

Genersich János 203

Geréb László 114, 688

Gergei Albert 451

Gergely Pál 604

Géricault, Jean André 374

Gervinus, Georg Gottfried 523, 671

Gessner, Salomon 14, 17, 62, 147, 172, 174, 215, 223, 259, 261–264, 268–269, 274, 281, 287, 336

Girtsik Xavér Ferenc 343

Girzik l. Girtsik Gleich, Ludwig 341

Goethe, Johann Wolfgang 14–15, 21, 60, 75, 110, 129–130, 145, 158, 160, 194, 258–259, 266–267, 274, 276, 281, 287, 296, 325, 341, 368, 372, 394, 409, 414, 442, 497, 515, 519, 529, 536, 592, 614, 652, 659, 664, 666, 781

Gogol, Nyikolaj Vasziljevics 370–371, 670

Goldoni, Carlo 15, 397, 399

Goldsmith, Oliver 497

Golub Vilmos 693

Gombocz Endre 257

Gombocz József 375

Gombos Imre 335–336

Goncsarov, Ivan Alexandrovics 371

Gonda Béla 589

Goriupp Alisz 58, 299

Gorove István 540, 576–577, 578, 580

Gorove László 335

Gotter, Friedrich Wilhelm 127, 267

Gottsched, Johann Cristoph 14, 149, 174

Gozzi, Carlo 14

Gozzi, Gasparo 14

Görgey Artúr 474

Görög Demeter 20, 55–56, 79, 326

Görög István 112

Gragger Róbert 128

Grass Frigyesné 24, 32

Greguss Ágost 368, 389, 523, 583, 609, 664, 693, 695, 707, 711, 795

Greguss Mihály 515, 664, 719

Grillparzer, Franz 199

Grimm, Hermann 735

Grimm, Jakob 16, 96, 599

Grimm, Wilhelm 599

Grosz l. Magos Ernő

Grotius, Hugo 12

Grün, Karl 368, 695

Guarini, Battista 215, 223

Guizot, François Pierre 570, 609

Gulyás József 246, 324

Gulyás Károly 213

Gutzkow, Karl Ferdinand 368, 591

Guzmics Izidor 297, 385, 445, 722

Gvadányi József 5, 71, 102–103, 105–114, 122, 125, 169, 207, 230, 480, 510, 680, 737, 762

Gyarmathi Sámuel 82, 86–87, 202

Gyeborin, Abram Mojszejevics 20

Gyergyai Albert (XVI. sz.) l. Gergei Albert

Gyerzsavin, Alekszandr Nyikolajevics 15

Gyöngyösi István 25, 40, 42, 71, 82, 105, 114, 122, 124, 132, 161, 214, 249, 325, 328, 426, 520

Gyöngyösi János 65, 298, 299

György Endre 580

György Lajos 8, 64, 375, 496

Győry Sándor 581

Gyulai Ferenc 393

Gyulai Pál 52, 243, 336, 343, 351–352, 354, 359, 371, 384, 393–394, 445. 448, 462, 473, 476, 479, 509, 522–523, 552, 573– 574, 600, 603–604, 634, 638, 647–648, 650–652, 655–656, 658–660, 662–663, 682, 692–693, 723, 731, 795, 797

Gyulay Karolina 285

Gyulay Lajos 580

Gyurmán Adolf 359, 556, 668, 673, 713

Háfiz, Samszaddin Mohammed 733

Hahnemann, Samuel 581

Hajas Béla 479

Hajdu János 638

Hajnal Dávid 145

Hajnóczy Iván 360

Hajnóczy József 18–19, 56, 83, 146–147, 164, 167, 172, 182–183, 187–189, 267– 268, 283, 771

Hajós József 205, 548

Halász Előd 523

Halász Gábor 53, 287, 324, 384, 574

Halász Imre 638

Haller László 42, 59

Háló Kovács József 215

Hám János 703

Hamar Dani (Hamary Dániel) 706

Hammer-Purgstaller József 386

Hanák János 581, 584

Hankiss Elemér 395

Hanzó Lajos 87, 598

Haraszthy Gyula 375, 664

Haraszti Gyula 246

Haraszti Károly 523, 535

Harsányi István 246, 286

Hartleben, Konrad Adolf 497, 552

Hassaureck 341

Határ Győző 286

Hatvani Imre 693, 707, 713

Hatvani István 118, 209, 214

Hatvany Lajos 580, 797

Havas Adolf 795, 797

Haydn, Josef 165

Haynau, Julius Jakob 487

Hazard, Paul 21

Hazay Ernő 699

Hazucha Ferenc l. Kelmenfy László

Heckenast Gusztáv 552, 612

Hegedüs András 598, 798

Hegedüs Géza 199, 395, 487

Hegel, Georg Wilhelm 242, 366, 514, 519, 543–546, 548, 551, 586, 651–652, 663, 666, 670, 689, 695

Hegyi Ferenc 122

Heine, Heinrich 156, 368, 375, 541, 590–591, 599, 670–671, 709, 721, 733, 735, 738, 752, 763–764, 766, 770, 781

Heinrich Gusztáv 64, 118, 145, 286–287, 336, 441, 638

Heksch Ágnes 287

Helfy Ignác 568

Heller Ágnes 664

Helmeczy Mihály 275, 282, 298, 380, 385, 388, 412, 698, 712

Helmedzy Mihály, id. 402

Heltai Gáspár 29, 348–349

Helvétius, Claude Adrien 13, 15, 23, 70, 147, 204–205, 216, 224, 266

Hencze Béla 287

Henszlmann Imre 370, 393–394, 519, 533, 560, 664–667, 668

Heppler Katalin 396, 401

Herczeg Viktor 693, 695, 699, 702, 709–711, 720

Herder, Johann Gottfried 14, 21, 151, 153, 155, 158–160, 167–169, 172, 191, 206, 208, 256, 258, 266, 274, 281, 372, 375, 426, 515, 519, 525, 528, 547, 590, 599, 654, 742

Hermann István 548

Herpi Krisztina 164, 166

Hervey, John 17, 72, 111

Herwegh, Georg 368, 695, 735

Herzen, Alexander Ivanovics 781

Hess, Moses 695

Hetényi János 545–548, 583, 585, 587

Hettner, Hermann 21

Hevesi Sándor 359

Hiador l. Jámbor Pál

Hild József 374

Hittig Amália 736, 762

Hobbes, Thomas 12, 15, 160

Hoblik Márton 335, 336

Hofbauer Aladár 287

Hofbauer László 604

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus 368

Hoffmann Lipót Alajos 180

Holbach, Paul Heinrich Dietrich 13, 15, 23, 28, 41, 147, 181, 206, 216, 266, 268, 413, 689

Holberg, Ludvig 15, 146

Holman, Joseph-George 268

Holosovszky Imre 497–498

Home, Henrik 82

Homérosz 114, 414, 442

Hont Ferenc 76, 199, 395

Horánszky Lajos 163

Horányi Elek 32, 37, 148–149

Horárik János 550, 554, 689–690, 692, 705

Horatius Flaccus, Quintus 21, 88, 91–92, 100, 104, 166, 169, 172, 212, 261, 268–269, 295–296, 298, 302, 306, 311, 315, 317, 321, 324, 389, 736, 738

Hormayr, Josef 203, 399

Horn Ede 699

Horvát Edit 648

Horvát Endre 276

Horvát István 117, 121, 168, 204, 285, 287, 288–290, 291–294, 338, 340, 382, 385, 397, 406, 420, 440, 446, 488, 490, 493, 500, 520, 530, 586, 608

Horváth Ádám 66, 71, 90, 102, 208–209, 211–212, 214, 222, 225, 233, 241, 264

Horváth János 8, 21, 64, 120, 132, 134, 206–207, 213, 223, 226, 239, 246, 253, 255, 257, 280, 287, 297–298, 309, 324, 327, 334, 336, 348, 360, 371, 375, 407, 411–412, 414, 438, 441, 479, 485, 488, 600, 650, 719, 759, 796–797

Horváth József Elek 349, 386

Horváth Károly 192, 259, 384, 479–480

Horváth László 513

Horváth Márton 480

Horváth Mihály 375, 387, 465, 540, 585, 589

Hölty, Ludwig 524, 721

Hrabovszky Dávid 579

Hugó Károly 679–680, 682

Hugo, Victor 369, 375, 391, 394, 511, 515, 533, 541, 564, 599, 609–611, 670, 695, 721, 735, 766, 781

Humboldt, Wilhelm 515

Hume, David 15

Hunfalvy Pál 515, 541

Hunkár Antal 397

Hunyadi Ferenc 210

Hunyadi János 26, 44, 73, 119, 482

Hunyadi László 26, 28, 788

Husz János 344

Husztiné Révhegyi Rózsa 638, 664

Iffland, August Wilhelm 335, 341, 678

Igaz Sámuel 285, 377, 402

Illei János 72, 128

Illucz Oláh János 712

Illyés Gyula 249, 257, 371, 674, 744, 750–751, 759–760, 796–797

Ilosvai Selymes Péter 113, 450

Imre János 385

Imre Lajos 798

Imre Sándor 287

Irányi Dániel 473, 618, 692–695, 698–700, 704, 783

Irínyi János 581

Irínyi József 473, 540, 542, 552, 560, 567, 570, 578–580, 583, 618, 641, 648, 667, 692–700, 703, 710, 712, 783

Irving, Washington 564

I. István 343

István nádor 628

István Pál 588

Iszokratész 389, 435

Jablonczy Ignác 558

Jakab Elek 87, 381, 441, 560, 580, 593, 601, 602–603, 692, 698

Jakab István 371

Jámbor Pál 718, 722–723, 734

James, Henry 389, 740

Jancsó Benedek 438

Jancsó Elemér 20, 87, 199, 286–287, 580

Jancsó Pál 76, 197

Jancsovics Pál 712

Jankovich Miklós 83, 87, 187

Jánky István 294

Jánosi Béla 87, 375, 664, 667

Jászai Láng Ádám 497

Jászay Pál 586

Jászi Oszkár 555, 638

Jean Paul 321, 515. 518

Jellačič, Josef 628–629, 783, 789

Jeney János 494

Jerney János 387

Johnson, Samuel 296

Jókai Mór 231, 299, 369, 390, 461, 508, 552, 557, 560, 603, 605–607, 617, 621–622, 634, 645, 647–648, 655, 668, 674, 678–679, 681, 691–696, 699–700, 702–705, 707, 709–711, 714, 732, 738, 741, 755, 766–768, 782, 784, 795, 797

Jordáky Lajos 711

Josephus Flavius 345

Jósika Miklós 368, 370, 387–389, 404, 495, 504–509, 510, 512, 529, 536–537, 542, 558, 564, 567, 605–606, 640, 656–666, 673, 680, 772–773

Józsa Péter 20

II. József 16, 18–20, 25, 43, 56, 58–59, 69, 71–72, 77–78, 80–81, 84–85, 92, 98, 101–103, 109, 114, 124, 132–133, 135, 139, 141, 151–152, 167, 172, 174–175, 177–180, 182, 188, 202, 212, 214, 226, 235, 247, 262, 266, 287

József Attila 796

József nádor 164, 331, 550

Juhász Béla 246

Juhász Géza 246, 480

Juhász Gyula 323, 796

Julow Viktor 257

Jungmann, Josef 15

Juvenalis, Decimus 296

Kácsándy Zsuzsa 263

Kaján Ábel l. Pákh Albert

Kajdacsy István 592

Káldi György 171, 634

Káldy Gyula 343

Káli Nagy Lázár 199

Kállay Ferenc 415–418, 438

I. Kálmán király 34

Kálmán Sámuel 73

Kalmár György 89

Kálvin János 72

Kandel l. Nyiri Józsa

Kant, Immanuel 15, 48, 50, 191, 417, 439, 514–515, 545–546, 594

Kántor Gerzson 197

Kántorné Engelhardt Anna 196, 199, 390, 392

Kapy István 609

Karacs Ferenc 192

Karacs Teréz 338, 584

Karády Ignác 701

Kardos Samu 562

Karl Lajos 128

Kármán József 18–20, 57, 60, 74–75, 79, 119, 129, 131, 139–145, 147, 216, 238, 242, 267, 291, 315, 335, 358, 495–496, 514, 521, 530

Károlyi Árpád 384

Károlyi György 385, 428–429, 475, 767

Károlyi István 557

Károlyi József 480

Károlyi Zsigmond 589

Kárpáti Aurél 199

Karschin, Anna Luise 125

Kató István 187

Katona István 84, 131, 186, 482

Katona Jenő 568

Katona József 128, 191, 195, 197–198, 332, 335–336, 337–360, 398, 401, 514, 521, 591, 660, 674, 680, 735

Katona József, id. 337–338, 340

Kautz Gyula 384

Kayser, Abraham Christoph 264

Kazinczy Ferenc 5, 13–15, 18–20, 25, 43, 49, 52–53, 57, 59–61, 63–66, 68, 70, 72–75, 78–79, 82–83, 85, 90–91, 93, 97–100, 106, 110, 114, 116, 118, 123, 127, 136, 138–139, 145–147, 150, 154, 157, 161–162, 172, 174, 184, 188–189, 191–193, 197, 201, 203–204, 206, 209–212, 214–216, 223, 233, 241, 253, 258–259, 260–288, 289–299, 301–302, 304, 306, 310–315, 317, 320, 330–332, 334, 336, 341, 363–365, 372, 377, 385, 396–397, 401–403, 413–414, 416–419, 427, 439, 446, 480, 495, 497–498, 500–501, 514, 516, 518, 520–521, 524–525, 530, 568, 581, 590, 592, 608–609, 623, 652, 716, 735

Kazinczy Gábor 294, 368, 370, 511, 541– 542, 550, 588, 590–593, 649, 691, 766, 768

Kazinczy József 261

Kazinczy József, ifj. 269

Kazinczy Lajos 284

Kazinczy Miklós 127, 267

Keats, John 368

Kéky Lajos 390, 734

Kelecsényi János 667

Kelemen Béla 134, 294

Kelemen László 75, 76, 127, 196, 338

Kelemföldi 246

Keleti Károly 635

Kelmenfy (Hazucha) László 606, 645–646, 648, 668

Kemény Gábor 87, 598

Kemény G. Gábor 682, 715

Kemény János 68

Kemény Zsigmond 432, 476, 479, 522, 542, 552, 559, 570, 602–603, 605–606, 617– 618, 631, 656, 663, 709–712, 729, 734, 782

Kende János 100

Kende Zsigmond 428

Képlaki Vilma l. Szemere Pálné

Képlaki Wilhelm l. Szemere Pál

Kerecsényi Dezső 439

Kerekes Ferenc 252

Kerekes Sámuel 56, 79, 326

Kerényi Frigyes 542, 609, 691, 694–695, 721, 727, 728–729, 734, 752, 766, 768

Kerényi Károly 336, 592

Keresztury Dezső 97, 163, 324

Keresztury József 587

Kereszty István 195

Kertbeny Károly 648

Kéry László 257

Kilényi Dávid 198

Kilián György 293

Király István 795, 797

Királyi Pál 587, 692, 696, 698–700, 712

Kis Imre 272

Kis János 20, 49, 74, 193, 200, 215, 268–271, 274–275, 294–296, 297, 300–302, 310, 377, 385, 389, 416–417, 497, 521, 542, 583

Kisfaludy Károly 7, 36, 128, 133, 197–199, 215, 228, 284–285, 290–293, 332, 334, 336, 339–340, 357–358, 364, 372–374, 377–378, 380, 373, 385–386, 388–389, 396–412, 424, 427, 441, 443, 447–448, 453–456, 459–461, 479, 481, 485, 488–489, 495, 498–501, 509–510, 514, 516– 517, 521–523, 525, 528–529, 598–601, 640, 666, 676, 680, 749, 763

Kisfaludy Mihály 396

Kisfaludy Sándor 123, 158, 161–163, 190, 199–201, 264, 272–276, 280, 284, 294, 325–334, 348, 364, 372–373, 377, 385, 387, 396, 401, 406, 412, 420, 440–443, 445, 455, 488, 518, 521, 655

Kisfaludy Sándorné Szegedy Róza 326–327, 330

Kisfaludy Teréz 396, 399

Kiss Ernő 91, 441, 479, 580

Kiss Ferenc, ifj. 479

Kiss Géza 589

Kiss Gyula 638

Kiss Imre 233

Kiss István 299, 497

Kiss József 122, 797–798

Kiss Károly 386

Kiss Mihály 204–205

Kissolymosi Simó Károly 497

Kisszántó Pethe Ferenc 204, 205

Klauber Frigyes 513

Klauzál Gábor 705

Kléh István 693, 695, 700, 705

Kleist, Christian Ewald 96

Kleist, Heinrich von 215, 233, 242, 368, 721

Klemm Antal 97

Kliegl József 490

Klopstock, Friedrich Gottlieb 14, 17, 147, 150, 258, 265, 274, 281, 287

Knight, William 375

Koeppel Emil 375

Koháry Ferenc 224, 236

Koháry István 40

Kókay György 59

Kolb, Georg Friedrich 534

Kollányi Ferenc 87

Kollár Ádám 18, 24

Kollár, Ján 370, 721, 724, 742

Kołł±t±j, Hugo 15

Kolmár József 692, 694–695, 699, 707

Kolozsvári Grandpierre Emil 187

Koltai Virgil 488, 513

Koltay-Kastner Jenő 638

Komjáti Benedek 83

Komlós Aladár 480

Komlóssy Ferenc 198

Komlóssy Ida 392–393

Konfucius 245

Kónyi János 54, 62, 63–64, 85, 126

Kopernikus, Nikolaus 35

Koppi Károly 154, 167

Korabinszky János Mátyás 84

Korányi Frigyes 692

Korbuly József 797

Kordé Imre 535

Koren István 736–737

Korff, Hermann August 21, 375

Kornis Gyula 205, 438, 589

Kornis Károly 693–694, 699, 707, 710

Korompay Bertalan 87

Kósa János 543

Kosáry Domokos 87, 188, 205, 568

Kosciuszko Tádé 15

Kossuth Ferenc 568

Kossuth Lajos 7, 286, 333, 365, 378, 380–381, 383–384, 388, 432–434, 436, 438, 461–463, 465, 470, 472–474, 487, 490, 492, 504, 519, 522, 535, 538, 540, 542, 546, 549–551, 553–554, 556–559, 561, 562–568, 569–571, 573–574, 577–578, 585, 588, 592–593, 601, 609, 618, 622, 628– 629, 645, 649, 654, 674, 679, 684, 687, 689, 696–698, 701, 706–707, 709–711, 713–714, 723–727, 740, 747, 752, 756, 782–784

Kossuth László 563

Koszó János 205

Koszta József 497

Kosztolányi Zoltán 294

Kótsi Patkó János 76, 197

Kotzebue, August Friedrich 14, 127, 167, 197, 216, 228, 296, 325, 335, 341, 343, 355, 391, 394, 397, 412, 498, 678

Kovachich Márton György 18, 83, 84, 172

Kovács Ágnes 604

Kovács Győző 134, 139, 177

Kovács János 603–604, 648

Kovács József 298–299

Kovács Lajos 559, 602, 628

Kovács László 562, 604

Kovács Máté 195, 257, 375

Kovács Pál 400, 509–510, 513, 560, 675–676, 691

Kovacsóczy Mihály 377–378, 406, 516, 559

Kovalovszky Miklós 375

Kozma Magdolna 682

Kozocsa Sándor 439

Kőhalmi Béla 711

Kölcsey Ádám 416, 419, 427

Kölcsey Ferenc 13, 21, 41, 45, 110, 118, 131, 133, 163, 191, 193, 196–198, 204, 210, 215, 241, 259–260, 271, 275–276, 281–282, 285–286, 288–289, 292–295, 301–302, 316–318, 320, 341, 364–365, 367–368, 370, 372, 374, 376–377, 380–381, 383, 385, 406–407, 409, 413–439, 448– 449, 453, 457, 459, 466, 495, 499, 501, 514–515, 517, 521, 524–525, 530, 536–538, 540, 542, 553, 555, 563–564, 566, 574, 576, 590, 603, 608–610, 617, 620, 623, 652, 600, 677, 695, 697, 709, 716, 718–720, 728–729, 735, 739, 742, 757, 761, 769, 771

Kölcsey Kálmán 427, 435, 677, 695, 701

Kölcsey Péterné Bölöni Ágnes 413

Kölcsey Sámuel 413, 416

Körner, Theodor 292, 368, 426–427

Kőrösi Csoma Sándor 387, 582

Köteles Sámuel 204, 385, 514

Kőváry Józsa 602, 692

Kőváry László 601, 602–603, 692–693, 696–699, 701, 710

Kövy Sándor 563

Král, Janko 742

Krasicki, Igancy 15

Krauss, Werner 21

Krejči, Karel 192

Kreskay Imre 100, 119, 207

Kresznerics Ferenc 386

Krilov, Ivan Andrejevics 15

Kristóf György 73, 105, 286, 299

Kriza János 373, 598, 599–600, 602–604, 654, 692, 719, 742

Krompecher Bertalan l. Korompay Bertalan

Krúdy Gyula 634

Krug, Wilhelm Traugott 321, 515, 547

Kubáss Margit 122

Kubinyi Ferenc 555

Kultsár István 192–197, 200, 206–207, 290, 297, 377, 385, 397, 411

Kun Béla 796

Kun Szabó Sándor 127

Kuncz Aladár 523

Kunoss Endre 378, 488, 516, 542, 582–583, 645, 716–718

Kunszery Gyula 334

Kupis Vilmos 738

Kuthy Lajos 369, 475, 508, 590–591, 593, 606–607, 641–642, 643–644, 648, 650, 656, 666, 682

Kuun Géza 580

Lábán Antal 412

Laborfalvy Róza 391–392

La Bruyère, Jean de 38

La Calprenède 60, 63

Laczkovics János 18, 146, 182, 183, 189, 204

Lafontaine, August 503

La Fontaine, Jean de 169, 227, 501

La Harpe, Jean-François 250

Lajos Fülöp 578

I. Lajos, Nagy 289, 585, 679

Lakatos László 580

Lakner Ilona 734

Lakner Sándor 640

Lamartine, Alphonse de 369, 599, 609, 695, 697, 766, 771

Lamberg Ferenc 629

Lamennais, Félicitê Robert 541–542, 551, 588–591, 685, 688, 695, 709–710, 733

Lamettrie, Julien Offray de 147

Landler Lajos 378, 557, 559, 564

Landerer Mihály 497

Láng Ádám János 75, 127, 196–197, 341

La Rochefoucauld, François 269, 274

K. László József 64

László József 392, 480, 589, 711

Laube, Heinrich 591

Lauka Gusztáv 606, 640, 692, 694, 698, 713, 721, 730, 768

Lavater, Johann Kaspar 262

Lázár Vilmos 188

Lederer Ignác Lajos 703, 705

Lehotzky András 202

Lehr Vilmos 299

Lékai Lajos 205

Le Mierre 127, 267

Lemouton Emilia 371

Lenau, Nikolaus 368, 735, 738, 744

Lendvay Márton 390, 392

Lendvayné Hivatal Anikó 390, 392

Leo, Bölcs 115

Leopardi, Giacomo 370

Lermontov, Mihail Jurjevics 370

Le Sage, Alain René 497, 564

Lesi Viktor 560

Lessing, Gotthold Ephraim 14, 21, 75, 130, 146, 194, 266, 274, 281, 291, 325, 335, 368, 499, 515, 523, 528, 535, 652, 671

Lestyán Sándor 688

Lévay József 693, 734

Linné, Karl 206, 212, 256

Lipóczy György 359

II. Lipót 58, 71, 98, 101, 119, 124, 135, 146, 180–182, 193

Lipthay Sándor 712

List, Friedrich 551, 566, 577

Lisznyai Kálmán 559–560, 603, 661, 691, 695, 701, 720–722, 739, 766

Liszt Ferenc 373, 463, 555, 645

Litványi László 734

Locke, John 13, 15, 17, 28, 33, 35, 41

Lomonoszov, Mihail Vasziljevics 15, 88

Lónyai Gábor 557, 590

T. Lovas Rózsa 360, 375

Lovassy László 365, 550, 563, 576, 588, 590–591, 643, 674, 723, 728, 737, 765

Lovász Imre 257

Löffler, Friedrich 407

Löffler, Nina 407

Lőkös István 139

Lőtsei Sámuel 106

Luczenbacher (Érdy) János 379

Lugossy József 545

Lukács György 21, 129–130

Lukács Lajos 568, 590–591

Lukács Móric 163, 368, 370, 541, 550, 555, 570, 572–673, 574, 587, 613, 618

Lukács Sándor 693, 706, 783

Lukácsy Sándor 439, 480, 535, 589, 648, 664, 711, 715, 798

Lukcsics Pál 205

Lukinich Imre 87, 637, 711

Lunacsarszkij Anatolij Vasziljevics 685

Luxemburger Irén 682

Lyka Károly 375

Macaulay, Thomas Babington 541, 570, 663

Mácha, Karel Hynek 370

Mack József 714

Madách Imre 380, 476, 542, 570, 618, 662, 696, 716

Madarász Flóris 171

Madarász József 591–592, 686, 692, 713–714

Madarász László 686, 692, 713–714

Magda Pál 204–205

Magda Sándor 548

Magos Ernő 368, 693–695, 699, 713

Magyari István 89

Mailáth János 520

Majer Károly 698

Major Ervin 172

Makai Mária 188

Mályusz Elemér 375

Mályuszné Császár Edit 76, 128, 395

Manoliné, özv. Popovics Theodóra 230

Manzoni, Alessandro 370

Marat, Jean Paul 697, 766

Marcus Aurelius 42

Marczali Henrik 188

Marczibányi István 285

Maret, Hugues Bernard 148

Mária Terézia 25, 31, 43, 50, 57, 63, 88, 93, 101, 103, 132, 202, 212, 235, 304, 333

Máriafi István l. Szaitz Leó

Máriássy Zsigmond 649

Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de 14, 34

Márki Sándor 125, 589

Markó Károly 374

Markovics grófnő 139

Marmontel, Jean-François 14, 60, 62–64, 262, 274–275, 281

F. Marosközi Gábor l. Jósika Miklós

Maróthy György 214

Maróthy István 582

Martini, Karl Anton 14, 28, 31, 38

Martinkó András 763, 798

Martinovics Ignác 6–7, 17–19, 70, 76, 98, 102, 109–110, 140, 146–148, 155, 157, 164, 180–184, 187–189, 203, 215–216, 229, 260, 281, 283, 414, 608–609, 622, 702, 737, 771

Márton István 83, 514

Márton József 246, 252

Marx, Karl 20, 556, 567, 613, 764

Mátészalkai Hőgyész Máté l. Kazinczy Ferenc

Matisz Pál 603, 698

Matolay Etele 698, 701

Mátrai László 181, 187–188, 637

Mátray (Rothkrepf) Gábor 374, 378, 488

Mátray Lajos 257

Matthisson, Friedrich von 21, 215, 259, 296, 298, 302, 317, 336, 414, 511, 524, 721

Mátyás király 26, 73, 289, 336, 374, 676

Mátyási József 71, 200, 214, 299

Mátyus István 84

Mayer Erika 323

Mazuch Ede 139

Medgyes Lajos 601, 603, 692, 706, 730–731, 732, 734

Medicus Jeanette 415

Medina Mária 326

Mednyánszky Alajos 203, 519

Mednyánszky Berta 752–755, 758

Megyeri Károly 112, 199, 390, 392

Méhes Sámuel 712

Meltzl Hugo 749, 795, 797

Mentovich Ferenc 603, 692, 731–732, 734

Menzel, Wolfgang 577

Mercier, Louis-Sébastien 638

Mérei Gyula 20, 375, 568

Mérei Mór 713

Merényi Oszkár 323–324, 439, 503

Mérey Sándor 196 341, 608

Mérimée, Prosper 369, 372, 541

Méry Etel 441

Meslier, Jean 13

Mészáros Ignác 24, 54, 59, 61, 64. 80, 119, 149, 206

Mészáros Károly 692, 694, 698–699, 701, 704, 706–708

Mészáros Lázár 784

Mészöly Gedeon 122, 359, 439

Metastasio, Pietro 15, 24, 127, 215, 267, 274, 297

Metternich, Klemens 198, 550, 568, 703, 724, 765

Meyerbeer, Giacomo 374, 673

Mezei Márta 21, 53, 323

Mezősi Károly 798

Michelet, Jules 586, 695, 703, 709, 766, 771

Mickiewicz, Adam 370, 541, 590, 721, 735, 742

Mignet, François Auguste 534, 541, 771

Mikes Kelemen 326

Miklós Róbert 598

Miklósfi János l. Révai Miklós

Mikó Imre 603

Mikszáth Kálmán 141, 171, 230, 254, 503, 513, 621, 634, 642, 644

Mikusay Sándor 110

Miletz János 337, 356, 359

Miller, Johann Martin 60

Millot abbé 28, 112, 164–167

Milton, John 17, 95, 150–151, 163, 599

Minay Lajos 664

Mindszenty Sámuel 72

Mitrovics Gyula, ifj. 125, 287, 375

Mitterpacher Lajos 84

Mixich Lajos 213

Mocsáry Antal 202

Moleschott, Jacob 731

Molière 127–128, 169, 268, 274, 281, 409, 592

Molnár Borbála 111, 123, 125

Molnár György 700

Molnár János 42, 89, 180, 192

Molnár Miklós 359–360

Montaigne, Michel Eyquem de 296, 313

Montesquieu, Charles de Sécondat 13, 17, 21, 23, 28, 33, 42, 49, 58, 70, 147, 160, 236, 313, 436, 570

Moore, Thomas 368, 473, 564, 670

Moreau, Hégésippe 782

Móricz Zsigmond 141, 255, 535, 632

Mornet, Daniel 21

Morvay Győző 73, 323, 375, 637

Mosonyi József 480

Möller, Heinrich Ferdinand 127

Mundt, Theodor 591

Munkácsy János 391, 516, 542, 638, 645, 680

Murányiné Lefèvre Teréz 196

Murányi Zsigmond 341–342

Muzsnai Ágnes 375

Müller Gyula 21

Müller, Johann Georg 159, 163

Müller, Johann Gottwerth 348–349, 640

Müller, Johannes von 158–159

Müller Lipót 555, 797

Nádasdy Ferenc 134

Nádasdy Mihály 442

Nádaskay Lajos 667, 702, 713, 751

Nádor Jenő 87

Nagy Anna 375

Nagy Elek 542

Nagy Endre 734

Nagy Ferenc 708

Nagy Gábor 233

Nagy Gedeon l. Pálffy Albert

Nagy Ignác 369, 378, 389, 508, 542, 552, 556, 606, 639–640, 641–643, 644, 648, 675, 680, 682, 712, 722, 739, 752

Nagy István 711

Nagy János 185, 582

Nagy Károly 710

Nagy Péter 128

Nagy Sándor (19. sz.) 118

Nagy Sándor (20. sz.) 213

Nagy Zsuzsa 740, 746, 762

Nagyváthy János 18, 179–180, 185, 188, 242

Nagyváthy Kálmán 188

Naményi Lajos 734

I. Napóleon 70, 118, 120, 148, 157, 159–160, 189, 193, 297, 326, 331, 367, 369, 376, 381, 396, 537

III. Napóleon 369, 567, 637, 735

Náray Antal 370

Naruszewicz, Adam Stanisław 15

Naum Ökonom 699

Negruzzi, Costache 370

Négyesy László 91, 113, 253, 287

Némedi Lajos 53, 145, 163, 287

Nemes Béla 734

Nemes Éva Margit 163

Nemes György 59, 195, 381, 715

Németh Antal 76, 360

Németh Béla 589

Németh János 194

Németh László 324

Némethy Endre 336

Nepos, Cornelius 117, 413

Nesselrode, Karl Vasziljevics 143

Nestroy, Johann Nepomuk 680

Neumann, Bertrand 95

Neumann Károly 736

Neuwirth Adolf 699

Ney Ferenc 583–584

Nicolay, Ludwig Heinrich 348

Niczky Kristóf 27

Nogáll Károly 441

Novák László 638

Novalis (Friedrich Hardenberg) 367–368, 652

Novikov, Nikolaj Ivanovics 15

Nyári Albert 670, 692–694, 700

Nyáry Pál 700

Nyekraszov, Nyikolaj 735, 742

V. Nyilassy Vilma 797

Nyiri Józsa 693–694, 699, 702–703, 706–707, 709–710

Nyulas Ferenc 204, 205

Obernyik Károly 438, 606, 648, 675, 677–678, 680, 682, 691, 714, 766, 767

O'Connell, Daniel 570, 577

Ocsvai Ferenc 693, 699, 712, 714

Oláh Gábor 797

Oláh János l. Illucz Oláh János

Ond vezér 413

Orczy István 148–149

Orczy József 290

Orczy László 152–153

Orczy Lőrinc 18, 29, 31, 37, 67–68, 71, 73, 82, 102, 103–105, 148–151, 162, 226, 300, 303, 313, 325, 372

Orlay Petrich Soma 738

Ormós László 592

Ormós Zsigmond 604

Orosz József 379–380, 542

Orosz Lajos 589

Orosz László 286

Oroszhegyi Józsa 692–694, 698–699, 701, 705, 707, 711

Oroszné Murvai Margit 589

Országh László 580

Ortutay Gyula 604, 664

Osszián 147, 150–151, 158–159, 162, 175, 206, 266, 274, 280–281, 326, 406, 440, 446, 479–480

Osváth Béla 682

Osváth Ferenc 734

Oszváld Zsigmond 127

Ovidius Naso, Publius 70, 88, 114, 137, 164, 296, 736

Owen, Robert 540–541, 551, 572, 575, 588

Őz Pál 146, 189

Paine, Thomas 15

Pais Dezső 21, 246, 360, 375

Pajor Gáspár 57, 140

Pajor István 641

Pák Dienes 110

Pákh Albert 557, 606–607, 640, 647–648, 667, 691–692, 694–696, 698, 740, 751, 766

Pál cár 236

Pál Margit 163

Palágyi Menyhért 795

Pálffy Albert 557, 560, 606, 640, 646–647, 648, 691–692, 694–699, 704–705, 707, 709–710, 713–714, 751, 766–767

Pálffy János 629

Pálfy Sámuel 497

Palocsay Tivadar 610

Pálóczi Horváth Ádám 18, 57, 117, 118–122, 172, 207, 266

Pamlényi Ervin 589

Pánczél Dániel 57

Pándi Pál 257, 375, 555, 711, 734, 797–798

Pann, Anton 742

Pap Endre 428, 438, 592, 603, 718, 729–730, 734, 767

Pap Gábor 693, 700–701

Pap Károly 294

Pápai Páriz Ferenc 82

Pápay Sámuel 123, 145, 201, 272, 284, 358, 520

Papp Zoltán 375

Paradis, N. H. 37

Pardoe, Julia 555

Parini, Guiseppe 14

Paskay Gyula 711

Patai József 535

Patkó János l. Kótsi Patkó János

Paulay Ede 335

Paziazi Mihály 529

Pázmándi Horvát Endre 195, 201, 275, 289, 365, 385, 406, 439–440, 441, 446, 480

Pázmándy Dénes 475, 628–629

Pázmány Péter 89, 179

Péchy Ferenc 503

Péchy Imre 415

Péczeli József, id. 73, 584

Péczeli József, ifj. 16, 20, 52, 57, 67, 71, 72–73, 74–75, 106, 111, 125–126, 211, 584, 589, 695

Pellico, Silvio 370

Pénzes Balduin 734

Penyigey Dénes 87

Perczel Etelka 444–445, 456, 479

Perczel Mór 442, 474, 670

Perecsényi Nagy László 117, 122, 125, 498

Perinet Joachim 197

Pestalozzi, Johann Heinrich 435, 584

Pesti Gábor 83, 291

Péterfi Károly 582

Péterfi Mária 336

Péterfy Jenő 359, 535, 612, 614, 638

Péteri Takáts József 123, 125, 325, 327, 832

Pethe Ferenc l. Kisszántói Pethe Ferenc

Pethő Gyula 589

Petőfi Sándor 5, 7–8, 21, 31, 36, 47, 72, 103, 110, 112, 114, 189, 198, 219, 225, 238, 252–254, 256, 293, 364–366, 368–369, 371, 373–375, 387, 389–390, 393, 400, 405–406, 418, 426, 438, 441, 449, 453, 457, 462, 467, 471–474, 480, 485– 487, 491–494, 498, 511, 520, 522, 525– 526, 531 534, 541–542, 547, 549–555, 557, 559–560, 566, 574, 579, 590, 592–598, 600–601, 603, 605, 607, 611–612, 641–645, 647–648, 650–651, 653–656, 658–660, 665–672, 677–679, 683, 685–686, 689, 691–703, 705, 707, 709, 711–712, 714, 716, 718–734, 735–798

Petőfi Zoltán 783

Petrarca, Francesco 145, 326, 328, 334

Petrichevich Horváth Emil 513

Petrichevich Horváth Lázár 368, 507, 512, 513, 536, 543, 559, 668, 723, 751

Petrovics Frigyes 385

Petrovics István 736

Petrovics Istvánné Hruz Mária 736

Pfeifer János 535

Phaedrus 501

Piloty, Karl von 374

Pindarosz 297

Pitroff Pál 513, 648.

Pitt, William 571

VI. Pius pápa 178

Planche, Gustave 671

Platón 313, 321

Plautus, Titus Maccius 169

Ploetz Adolf 587

Plutarkhosz 117, 269, 313

Pogány József 797

Pollack Mihály 374

Polydorus l. Mészáros Károly

Pongrácz Alajos, ifj. 58, 195, 381, 560

Pongrácz Lajos 591

Poóts András l. Csenkeszfai P. A.

Pope, Alexander 17, 21, 24, 27–30, 38, 46, 103, 145, 240–241, 296, 389, 564, 570, 573

Pór Jenő 751

Pornai Gyula 494

K. Posonyi Erzsébet 664

Poupé, Edmond 334

Pölitz, Karl Heinrich Ludwig 539

Pray György 84, 115, 325, 349

Prévost, Marcel 14

Prielle Kornélia 393, 767

Prohászka János 171

Prónai Antal 118

Prónay Éva 69

Prónay László 262

Pruzsinszky József 608–609

Pukánszky Béla 21, 375, 548

Pukánszkyné Kádár Jolán 199. 242, 246, 395, 682

Pulszky Ferenc 542, 557, 575, 580, 600, 616, 628, 667, 669, 719, 727, 781, 797

Purgstaller József 583

Puskin, Alekszandr Szergejevics 369–370, 735, 742

Putz Antal 515

Pyrker László János 171, 285, 427, 455, 518, 530

Quesnay de Beaurepaire, Jules 782

Quesnay, François 14

Quinet, Edgar 541

Rabener, Gottlieb Wilhelm 111

Racine, Jean de 88, 103, 126, 224

Rácz Lajos 21, 375

Rácz Sámuel 32, 38, 84

Ráday Gedeon 18, 54, 57, 64–66, 74, 83, 85, 89, 206, 209–211, 222, 235, 262–263, 277, 286, 391–392, 446, 521

Ráday Pál 64–65, 83

Ráday Pál, ifj 74–75, 126, 140, 266

Rádits Dusán 294

Radnai Dezső 87, 205

Radnóti Miklós 512–513

Radó Antal 21

Rados Jenő 375

Radvánszky János 69–70

Radvánszky Teréz 263

Ragyiscsev, Alexandr Nyikolajevics 15

Raimund, Ferdinand 504, 680

Rájnis József 89–90, 91–92, 93, 97, 151, 160, 166, 211, 325, 442

II. Rákóczi Ferenc 24, 64, 203, 286, 508, 586, 723, 771

Rakodczay Pál 118, 395

Ramler, Karl Wilhelm 166

Rapaics Rajmund 213

Rát Mátyás 55–56, 77–78, 206

Raupach, Ernst Salomon Benjamin 394

Rautenstrauch, Johann 178

Ravasz János 87

Raynal, Paul 14, 145

Reguly Antal 387

Rehákné Moór Anna 75, 196

Reland Adorján 212

Remellay Gusztáv 540, 693–694, 698–700

Remenyik Zsigmond 580

Reök István 592

Restit, de la Bretonne 638

Révai József 21, 184, 188, 260, 366, 413, 438–439, 555, 567–568, 769, 784, 796

Révai Miklós 20, 37, 52, 56, 80, 89–90, 92, 95–97, 100, 103, 114, 119, 123, 159–161, 168, 191, 201, 206–207, 270, 272, 287, 290, 325, 386, 443, 581

Révay Ferenc Frigyes 593

Révész Imre 589

Révesz Mihály 688

Révhegyi Rózsi 438

Reviczky Gyula 795

Rexa Dezső 395

Réz Pál 199

Rhédey Lajos 233–234

Ricardo, David 551

Richardson, Samuel 60, 129, 497

Richter, Jos. 170

Riedl Frigyes 21, 287, 375, 439, 479, 523, 796, 797

Riegler Imre 580

Rilejev, Kondratyij Fjodorovics 369

Riskó Ignác 592, 767

Robespierre, Maximilien 707, 766, 780

Robinet, Jean Baptiste René 28, 35, 47

Roland, Madame 766

Romhányi Gyula 682

Rónai l. Petőfi Sándor

Rónay György 66, 97, 192

Rossini, Gioacchino 374

Rosti Zsigmond 713

Rotteck, Karl, Wenzeslaus Rodecker von 541, 551, 564, 588

Rottenbiller Lipót 473

Rousseau, Jean-Jacques 13, 15, 21, 23, 60, 68, 110, 129–130, 147, 174, 176–177, 191, 194, 206, 215–216, 223, 229–230, 234, 250, 252, 262–263, 266, 327, 375, 594, 608, 683, 771

Rózsafi Mátyás 714

Rózsavölgyi Márk 373, 555

Rubinyi Mózes 97, 562

Ruszek József 203, 275, 331

Ruzicska József 373

Ruzsiczky Éva 287

Ruzsonyi Béla 118

Rückert, Friedrich 599

Sachs, Hans 348

Sághy Ferenc 127, 171

Sainte-Beuve, Charles Augustin de 369, 614, 638

Saint-Just, Antoine 110, 146, 625, 766, 780

Saint-Simon, Louis de Rouvroy 540, 551, 572, 588, 592, 764

Sajnovics János 82, 87, 115, 202

Salamon Ferenc 535, 663, 780, 795

Salis-Seewis, Johann Gaudenz 215, 511, 524

Sallay Imre 445

Sallustius Crispus, Caius 269, 281

Samarjay Károly 720–721, 730

Sand, George 369, 389, 768

Sander 577

Sándor István 42, 83, 145, 191–192

Sándor Lipót 192

Sándor Pál 548

Sannazaro, Jacopo 91

Saphit, Moritz Gottlieb 638, 640

Sárközy István 233, 241

Sárosi Gyula 370, 567, 591, 609, 716, 721, 723–726, 727, 734, 751

Sashegyi Oszkár 59, 195

Sass Károly 768

Schaller, Julius 545

Schedel Ferenc l. Toldy Ferenc

Schauschek Árpád 667

Schedius Lajos 19, 140, 204, 385, 389, 515

Schelling, Friedrich Wilhelm 515, 545–546, 652, 666

Schikaneder, Emanuel 127

Schiller, Friedrich 14, 127, 158–160, 194–195, 199, 237, 296, 298, 317, 321–323, 325, 335, 348, 355, 368, 381, 397, 409, 420, 442, 497, 669, 738

Schlegel, August Wilhelm 367–368, 515

Schlegel, Karl Wilhelm Friedrich 96, 367–368

Schlözer, Ludwig August 82, 84, 87

Schmidt Edit Erzsébet 513

Schmidt Ilona 375

Schmidt, Julian 671

Schneller, Franz Julius 203

Schöner Magda 664

Schöpflin Aladár 479, 638

Schröder, Rudolf Alexander 75, 127, 266

Schulz, August 344

Schwartner Márton 204–205, 289

Scitovszky János 703

Scott, Walter 368, 497–498, 505, 510, 529, 644

Scribe, Eugène 369, 391, 394, 651, 673, 675

Seelmann, Karl 127

Segesvári István 80, 83–84, 201

Sehy Ferenc 76

Sevcsenko, Tarasz Grigorjevics 742

Seydelmann, Karl 392

Shaffy, Mirza 733

Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper 296, 547

Shakespeare, William 21, 75–76, 116, 128, 196, 224, 266, 325, 355, 370–371, 375, 381, 392, 394, 409, 442, 444, 459–461, 468, 479, 488, 493, 533–534, 564, 666, 676, 679, 768, 797

Shelley, Percy Bysshe 368, 670, 721, 735, 752, 762, 766

Sigray József 189

Sikabonyi Antal 797

Silagi, D. 53

Simai Kristóf 57, 74, 127, 128, 338

Simai Ödön 64, 118, 287, 412

Simó Károly l. Kissolymosi Simó Károly

Sinkó Ervin 145, 287

Sinkovics István 568

Sipos József 276, 279

Sismondi, Jean Charles 551

Skala István 384

Słowacki, Juliusz 370, 742

Smith, Adam 551, 564

Soden, Friedrich Julius Heinrich 117

Solt Andor 336, 359, 412, 480, 682

Somogyi Antal 592

Somogyi Béla 412

Somogyi Gedeon 275

Sonnenfels, Josef 14, 18, 25, 28–29, 31, 38

Soos Márton 127

Soós Pál 205

Southey, Robert 368

Sőtér István 8, 375, 480, 637–638, 664, 668, 797–798

Sparks, Timothi l. Dickens, Charles

Speneder Andor l. Solt Andor

Spielmann József 205

Spinoza, Benedictus 12, 181

Spira György 20, 375, 384, 555, 568, 711

Staël, Mme de 369, 381

Stancsics Mihály l. Táncsics Mihály

Staud Géza 76, 375, 503

Steele, Richard 140

Steffan, Joseph Anton 165

Stendhal (Henry Beyle) 371

Sterne, Laurence 145, 167, 281, 283, 286, 497

Stettner György 285, 386, 388, 402, 407, 444–445, 448, 520

Stettner Máté 397

Stifter, Adalbert 717

Stolberg, Friedrich Leopold 265

Stowe, Beecher 579

Strauss, David Friedrich 686, 689

Stuller Ferenc 592

Štúr, Ludovit' 742

Sue, Eugène 369, 505, 508, 564, 640, 642, 644, 647–648, 766

Sujánszky Antal 718, 722

Sulzer, Johann Georg 14, 82, 165–166, 323

Supka Géza 688

Sükei Károly 667, 669, 670–671, 692–697, 699–700, 781

Süle Sándor 205

Swieten, Gottfried van 18, 58

Sylvester János 89, 210, 274, 277

Szabó Anna 603

Szabó Ervin 555

Szabó Imre 589

Szabó Mihály 334

Szabó Mózes 648

Szabolcs vezér 325

Szabolcsi Bence 375

Szacsvay Imre 702

Szacsvay Sándor 56–57

Szaitz Leó 135, 178–179, 184

Szakál Lajos 719, 742

Z. Szalai Sándor 682

Szalay Benjámin 408

Szalay Gábor 573–574, 637

Szalay Imre 388

Szalay László 162, 178, 290, 293, 387, 411, 438, 498, 510, 542, 550, 559–560, 570–571, 573–575, 578, 586–587, 608, 613, 617–618

Szalkay András 219

Szalkay Máté l. Gaal József

Szánky Károly 591

Szapáry János 164

Szárics Jenő 583

Szarvady Frigyes 693, 699

Szarvasi Margit 87

Szász Károly, id. 695, 731

Szász Károly 294, 390, 588–589, 604, 692, 699, 728, 731, 742

Szász Zoltán 796

Szathmári István 589

Szathmáry József l. Szigligeti Ede

Szauder József 8, 21, 52–53, 114, 172, 192, 257, 286, 287, 375, 405, 412, 438–439, 480, 734

Szauder Józsefné 438

Szeberényi Lajos 752

Széchényi Ferenc 83, 84–85, 87, 153, 180, 182, 191, 233, 381

Széchenyi István, 21, 287, 319–321, 335, 364–365, 368–369, 374, 377–380, 381–384, 385, 388, 390–391, 405–406, 411, 428, 430, 434, 455, 458, 462, 465, 467, 482–483, 488, 490, 497, 501–503, 509, 512, 519, 522, 531, 538, 542, 546–547, 551, 554, 558, 561, 565, 568–569, 572–574, 581–582, 587, 591, 619, 628, 638, 643, 645, 662, 675, 679, 697, 705, 709, 757

Széchy Károly 53, 111, 114, 294, 299, 441, 598

Szeder Fábián 386, 480

Szegedy Róza l. Kisfaludy Sándorné

Szegfi Mór 693–694, 698–699, 701, 706

Székács József 721

Székely József 139, 693, 695, 701, 704

Székely Károly 118, 122

Székely Sándor l. Aranyosrákosi Székely Sándor

Szekér Joakim 72

Szekfű Gyula 21, 87, 205, 375, 390

Szelestey László 722

Szemere Bertalan 538, 542, 556, 576, 580, 583, 585, 587, 649, 705, 713–714, 784

Szemere Krisztina l. Szemere Pálné

Szemere Miklós 654, 726, 751

Szemere Pál 162, 193, 195–197, 275, 278, 282, 287–290, 292–293, 294, 313, 318, 377, 385–386, 396, 403, 406, 414, 416, 418–419, 424–425, 427, 430, 438, 500, 514, 609–610, 652

Szemere Pálné Szemere Krisztina 292. 424

D. Szemző Piroska 688, 715

Szenci Molnár Albert 82, 89, 133, 210

Szendrey Ignác 767, 779

Szendrey Júlia 703, 754–755, 767–768, 775–779, 783–784, 794

Szentgyörgyi József 270, 275

Szentiváni Mihály 542, 598–599, 600–602, 603–604, 692, 719, 730–731, 742

Szentjóbi Szabó László 19, 43, 57, 60, 75, 126, 139, 146, 155, 157, 162, 164, 172–177, 197, 257

Szentkirályi Móric 557, 689

Szentmarjay Ferenc 146, 172, 189, 267–268

Szentmártoni Bodó János 108

Szentmiklóssy Alajos 528

Szentpétery Zsigmond 199, 390–392

Szenvey József 386, 558, 712

Szép János 82

Szerb Antal 21, 324, 438, 479

Szerdahelyi György Alajos 81–82, 87

Szerdahelyi József 199

Szerdahelyi Kálmán 390

Szeremlei Barna 53

Szeremlei Gábor 543–545, 587

Szerencspataki [Hanák] János 706

Szeverin l. Dobrossi István

Szigeti József (19. sz.) 682

Szigeti József (20. sz.) 548, 637, 664

Szigetvári Iván 126

Szigligeti Ede 112, 391–395, 461, 494, 552, 554, 590–591, 640, 668, 672, 673–674, 676, 680–682

Sziklay László 287

Szikra Ferenc 692

Szikszay György 210

Szilágyi Ferenc 246, 559, 712

Szilágyi Gábor 216

Szilágyi István 582

Szilágyi Pál 199

Szilágyi Sámuel 89, 214

Szilágyi Sándor 692–693, 700, 714

Szilassy János 385

Szinnyei Ferenc 8, 145, 163, 499, 605, 648

Szinnyei József, ifj. 118, 438, 574, 589

Szily János 92

Szily Kálmán 79, 213, 384

Szirmay Antal 188, 202

Szlávy György 43, 267–268, 283

Szlemenics Pál 385

Szoják Rezső 734

Szokolay István 587–588

Szókratész 167, 245

Szolárcsik Sándor 189, 267

Szombathely Etelka 499

Szontagh Gusztáv 373, 409, 504, 506, 515–516, 519, 536–537, 542, 545–548, 649, 663

Szontagh Pál 570, 592, 618

Szophoklész 389

Szulyovszky Menyhért 267–268

Szumarokov, Alekszandr Petrovics 15

Szücsi József 535, 543, 560

Szvacsek–Vári Rezső 648

Szvorényi József 290, 293–294, 582

Tacitus, Publius Cornelius 100, 487, 592, 626

Takács Éva 584

Takács Gyula 246

Takács János 581

Takács Mária 375

Takács Zoltán 734

Takáts Sándor 73, 125

Tamás Anna 637, 715

Tamássy István 87

Táncsics Mihály 364, 473, 550–552, 554, 561, 579, 582, 588, 590, 683–688, 689–690, 692, 695, 697, 701, 705–706, 713–715, 789

Tarczy Lajos 542, 543–545, 548, 551, 581, 695

Tarnai Andor 97, 163, 187

Tasso, Torquato 215, 223, 298, 326, 442

Tatár Péter 112

Taubner Károly 543–545

Tavasi Lajos 584, 589, 706

Tehel Péter 375

Teleki Ádám 126

Teleki Blanka 584

Teleki Domokos 87

Teleki József 32, 67, 83, 121, 200–201, 262, 385, 388, 515, 517, 586

Teleki László, id. 126

Teleki László 74, 200–201, 205, 288, 301, 473, 552, 656, 666 674, 682, 699

Teleki Lászlóné 292

Teleki Sámuel 83, 172

Teleki Sándor 767

Tell Vilmos 737, 771

Terbe Lajos 299, 797

Terentius Afer, Publius 169

Terestyéni Ferenc 375

Térey Mari 768

Teslér László 442

Tessedik Ferenc 579

Tessedik Sámuel 8485, 87, 227

Téti Takáts József 275

Thackeray, William Makepiece 638

Thaisz András 368, 386, 497, 516

Thallóczy Lajos 711

Thiers, Louis Adolphe 570, 588

Thomas, Antoine-Léonard 104

Thomson, James 130

Thorwaldsen, Bertel 374

Thulmon János 301

Tibullus, Albius 92

Tieck, Ludwig 367–368, 515

Tieghem, Paul van 375

Tilkovszky Lóránt 589

Timon l. Madách Imre

Tinódi Sebestyén 40, 448

Tittel Pál 385

Tocqueville, Alexis de 539–540, 570, 588

Tokody János 347

Toldy Ferenc 52, 98, 100, 138–139, 144–145, 155, 162–163, 177, 246, 283, 285– 287, 291, 296, 322–323, 333–334, 364, 367, 370, 372, 378–379, 385–398, 399, 402, 404, 407–408, 411–412, 424, 440, 450, 453, 455, 479, 482, 487, 494, 506, 512, 514–515, 516–523, 524–525, 531, 535, 538, 542, 560, 572, 581, 590, 592, 596, 599, 651, 675, 676, 748

Tolnai Gábor 286

Tolnai Lajos 634

Tolnai Vilmos 8, 79, 384

Tompa József 375

Tompa Mihály 99, 111, 380, 490, 522, 542, 552, 654–655, 659, 691, 694, 699, 701, 720, 728, 752, 766, 768

Tordai György 690, 711, 715

Tóth Árpád 239, 323

Tóth Dezső 375, 479–480, 488, 494, 535, 734, 798

Tóth Ede 681

Tóth Endre 701

Tóth Farkas 185–186

Tóth István 693

Tóth József 393

Tóth Lőrinc 374, 389, 391, 393, 461, 494, 519, 537, 540–541, 559, 576–578, 580, 591, 668, 672–673, 734

Tóth Rezső 257

Tóth Róza 738, 762

I. Tóth Zoltán 568

Touchard, Jean 20

Töltényi Miklós 693, 699, 703

Töpfer, Karl 394

Törő Györgyi 671, 798

Török József 284, 548

Török Lajos 263, 269

Török Sophie 269

Trattner Károly 293, 339, 377, 402, 557

Trattner Mátyás 161

Trefort Ágoston 555, 570, 571–572, 573–574, 576, 618, 628–629, 637–638

Trembecki, Stanisłav 15

Trencsényi-Waldapfel Imre 479

Trenk Frigyes 16, 179, 184–186

Trócsányi Zsolt 562, 589

Tsétsi Imre 210

Turgot, Robert–Jacques 14

Turnowsky Sándor 589

Turóczi-Trostler József 8, 366, 480, 589, 598, 664, 797

Tűry László 69

Udvarhelyi Miklós 197, 199, 348, 358

Uhland, Ludwig 368, 524, 670, 721, 735

Ujfalvi Krisztina 123

Ujváry Miklós 497

Ungvárnémeti Tóth László 297, 336

Urházy György 603, 692

Ussieux, Louis d' 344, 348–349

Uz, Johann Peter 96

Uza Pál 414

Ürmössy Lajos 560

Vachott Kornélia l. Erdélyi Jánosné

Vachott Sándor 359, 394, 590–591, 593, 609, 718, 723, 726–728, 734, 739, 750–751

Vachott Sándorné 462, 474, 478, 634

Váczy János 66, 286–287, 323, 441, 638, 734

Vadász Norbert 299

Vadnai Károly 488, 503, 648, 734

Vahot Imre 110, 394, 476, 557, 559, 566, 590–591, 593, 609, 650, 667–668, 673, 676, 723, 740, 744, 749, 751–752

Vajda György Mihály 128, 548

Vajda Ilona 163

Vajda János 293, 560, 661, 679, 693–694, 699, 701, 707, 736, 795

Vajda Júlia 232

Vajda László 336

Vajda Péter 364, 368, 370, 488, 494, 498, 536, 539, 542, 558, 581, 584, 593–598, 610, 656, 679, 709, 733, 761

Vajda Viktor 438

Vajthó László 52

Váli Béla 648

Valkai András 348

Vállas Antal 582

Vályi András 19, 84

Vályi Nagy Ferenc 285, 425

Vandza Mihály 341

Vanière, Jacques 95

Várady Antal, 692, 694–695, 701, 706, 752, 769

Varga Soma 587

Vargha Balázs 171, 243, 246, 304, 324

Varjas Béla 797

Várkonyi Nándor 797

Vas Andor l. Kelmenfy László

Vas Gereben 560, 606, 640–641, 694–695, 701, 713

Vas Margit 66

Vásárhelyi Pál 540 582, 589

Vass Bertalan 294

Vasvári Pál 290, 370, 473, 547, 550–551, 554, 579, 584, 586, 588–589, 678, 690, 692–701, 704–707, 709–711, 733, 771

Vay Ábrahám 385

Vay Mihály 475

Vecsey József 544–545

Vécsey Miklós 148

Vécsey Tamás 580

Vedres István 204

Vedres Sámuel 81

Velde, Van der 298, 738

Vende Ernő 122

Verdi, Giuseppe 374

Vergilius Maro, Publius 21, 28, 91–92, 95, 97, 114, 151, 164, 261, 446

Verseghy Ferenc 19, 57, 66–67, 75, 80, 97, 112, 125, 127, 130, 146–147, 149, 154–155, 159, 163–172, 173, 197, 212, 214, 222, 272, 274–275, 285, 287, 495

Versényi György 604, 664, 734

Vértesy Jenő 438, 479, 682

Vetter Antal 784

Vezerle Ignác 608

Vida Károly 7l2

Vida László 196–197, 292, 341

Vincze Flóra 688

Vincze László 87, 688

Virág Benedek 57, 72, 88, 98–100, 131, 151, 154, 157–158, 160, 162, 191–192, 216, 264, 269–270, 275, 288–291, 306, 323, 381, 388, 442, 446, 488, 607

Viszota Gyula 163, 287, 334, 384, 390, 412, 488, 535, 568, 638

Vitkovics Mihály 131, 192–193, 264, 278, 287–289, 290–291, 293–294, 301, 385, 397, 399, 408, 500

Vogt, Karl 731

Voinovich Géza 205, 637–638

Volney, Constantin François 14, 313, 564, 683

Voltaire, François-Marie Arouet de 13, 15–18, 23, 28, 38, 42, 49, 60, 67, 70, 72, 74–75, 92, 103–104, 110, 112, 117, 119, 126, 147, 168, 194, 206, 214, 216, 223, 230, 234, 266, 413, 497, 608

Voss, Johann Heinrich 321

Vörös Antal 556, 592, 688

Vörös Károly 122

Vörösmarty András 462

Vörösmarty Béla 462

Vörösmarty Ferenc 445

Vörösmarty Ilona 462

Vörösmarty János 442

Vörösmarty Mihály 36, 45, 90, 94, 98–99, 133, 141, 163, 235, 280, 287, 289–290, 293, 323, 332–333, 358, 363–364, 366–374, 377–378, 380, 382–389, 391, 394, 400, 402, 406–409, 412, 420, 424, 427, 430, 439–441, 442–480, 481–482, 484, 486–495, 497, 508, 515–519, 521–526, 531, 533, 538–539, 542, 549–550, 552–553, 559, 564, 566–567, 574, 582, 584, 588, 590, 602, 605, 650–652, 654–656, 660, 672, 674–676, 678–681, 694–695, 701, 710, 712, 716, 718–720, 723–724, 727, 735, 737, 739–740, 742, 748–752, 768–770, 772–773, 784

Vörösmarty Mihályné Csajághy Laura 462, 466, 470–471

Wagner Ferenc 168

Wagner, Richard 373

Waisbecker Ede 441

Waldapfel József 8, 11–12, 21, 53, 58, 97, 100, 124, 128, 145, 163, 192, 209, 246, 257, 294, 324, 334, 342–343, 359, 375, 412, 479–480, 496, 523, 638, 648, 734

Wallaszky Pál 83–84

Waltherr László 388

Wándza Mihály 336

Warga János 543–545, 548, 583, 587

Wargha István 583

Washington, George 534

Wéber András 563

Wéber Antal 64, 499, 509, 648, 664

Weber Arthur 286

Weber, Carl Maria von 374

Wéber Sarolta 563

Weber, Veit 266, 326, 342, 355

Węgierski, Kajetan 15

Weickard, Marianne Sophie 127

Weisse, Christian Felix 127–128

Weissenthurn-Franul, Johanna 341

Welcker, Karl Theodor 551, 564, 577, 588

Wellek, René 21

Wellmann Imre 87

Werbőczy István 232

Werner Adolf 145, 334

Wertheimer Ede 192

Wesselényi Miklós, id. 76, 146, 196, 275

Wesselényi Miklós, ifj. 69, 314, 380, 429, 431, 434, 436, 438–439, 458, 461, 483, 504, 557, 561–562, 563, 569, 574, 576, 589–590, 599, 662, 697

Weszely Ödön 64

Weszprémi István 84, 209, 216

Weszprémi Julia 209, 216

Wieland, Christoph Martin 14, 147, 154, 258, 262, 268, 281, 296, 590

Wienbarg, Ludolf 591, 651

Winckelmann, Johann Joachim 14, 258, 268, 321, 652, 666, 671

V. Windisch Éva 715

Windischgrätz, Alfred 487, 735, 784

Wlassics Gyula 573

Wordsworth, William 367, 368, 599

Young, Edward 17, 72, 111, 130

Záborszky Alajos 739

Zádor Anna 375

Zádor György l. Stettner György

Zalányi Péter 63

Zalár József 701, 733

Závodszky Károly l. Széchy Károly

Zechenter Antal 74, 126

Zerffi Gusztáv 667, 700, 713, 781

Zichy Karolina 458

Zichy Károlyné, Seilern Crescentia 383

Zichy Ödön 701

Ziegler, Wilhelm 341

Zilahy Károly 795, 797

Zimándi Pius 287

Zlinszky Aladár 97, 323, 375

Zolnai Béla 53, 375

Zoltvány Irén 482, 487

Zombory Izidor János 73

Zoványi Jenő 53

Zrínyi Miklós (16. sz.). 62, 132, 230, 368

Zrínyi Miklós 39–40, 65, 161, 275, 294, 426, 443, 446, 519–521, 586, 771

Zschocke, Heinrich 197

Zsigmond Ferenc 118

Zsigrai Jakab 771

Zsilinszky Mihály 87, 100

Zsindely Endre 163

Zsirai Miklós 87

Zsukovszkij, Vaszilij Andrejevics 369