Irodalom

Szász Károly: Az ember tragédiája. SzépirodF 1862. február 13.–április 3. – Zilahy Károly: Az ember tragédiájáról. KrL 1862. június 1. és Munkái. II. 1867. – Arany János: [M. bevezetése a Kisfaludy Társaságban.] SzépirodF 1862. május 1. és Összes prózai művei. [1938] – Erdélyi János: Az ember tragédiája. Mo 1862. augusztus 28. – szeptember 2. és Válogatott művei. 1961. MKI – Riedl Frigyes: M. I. BpSz 1880. XXII. 328– 349. – Morvay Győző: Magyarázó tanulmány Az ember tragédiájához. 1897. – Palágyi Menyhért: M. I. élete és költészete. 1900. – Rakodczay Pál: M. I. élete és költészete. 1901. – Kármán Mór: Az ember tragédiája. BpSz 1905. CXXIV. 57–115. – Gedő Simon: M. I. mint lyrikus. 1910. – Kristóf György: Petőfi és M. 1911. – Beöthy Zsolt: Az ember tragédiája. BpSz 1911. CXLVI. 373–389. és Romemlékek. I. 1923. – Haraszti Gyula: M. I. [1912.] – Voinovich Géza: M. I. és Az ember tragédiája. 1914. – Sas Andor: M. és Hegel. Ath 1916. 206–220. – Pais Dezső: M. és Lamartine. EPhK 1919. 107–120. – Alexander Bernát: M. I. 1923. – Négyesy László: Egyetemesség, magyarság és egyéniség Az ember tragédiájában. BpSz 1924. CXCV. 1–19. – Waldmann Ernő: M. Mózese. 1927. – Pröhle Vilma: Az ember tragédiája és a Faust. 1929. – Németh Antal: Az ember tragédiája a színpadon. 1933. – Riedl Frigyes: M. [1933.] MIR 26. – Balogh Károly: M. az ember és a költő. [1934.] – Kardeván Károly: Az ember tragédiájának magyarázata. [1935.] – Vidmar Antal: {361.} Dante és M. 1936. – Kamarás Béla: M. I. ifjúkori drámái és novellái. 1941. – Barta János: M. I. [1942.] – Lengyel Lajos: A filozófia alapproblémája "Az ember tragédiájá". Ath 1942. 142–165. – Kardeván Károly: Eötvös és M. társadalomszemlélete. It 1947. 21–33. – Horváth Károly: M. "Mózes" drámája. It 1950. 91–100. – Hermann István: M.: Az ember tragédiája. It 1952. 335–353. – Waldapfel József: M. I. MTA I. OK II. 1952. 239–278. és Irodalmi tanulmányok. 1957. – Lukács György: M. tragédiája. SzabN 1955. március 27. – április 2. – Sőtér István: M. I. MTA I. OK VIII. 1956. 129–180. és Romantika és realizmus. 1956. – Horváth Károly: M. I. ItK 1958. 247–278, 462–502. – Rémi József: Az ember tragédiája. TársSz 1958. szeptember, 13–35. és Válogatott irodalmi tanulmányok. 1960. – Waldapfel József: Gorkij és M. 1958. ItFüz 14. – Baranyi Imre: A fiatal M. gondolatvilága. 1963. ItFüz 42. – Sőtér István: Nemzet és haladás. 1963. – Barta János: Történetfilozófiai kérdések Az ember tragédiájában. Itk 1965. 1–10.