Irodalom

Gyulai Pál: Újabb magyar regények. BpSz 1873. I. 224–245. és Bírálatok. 1911. – Szász Károly, legifj.: T. I. mint drámaíró. Beöthy Zsolt-ek. 1908. 391–407. – Kramer Marianne: T. I. (1844–1879). 1933. – Rónay György: T. I. Anatole. A regény és az élet. 1947.