{493.} 41. VÉRTESI ARNOLD (1834–1911)


FEJEZETEK

Hosszú pályafutása alatt megannyi irodalmi áramlathoz hasonult, s bennük olykor kezdeményező szerepet vállalt. Apja, Viklida Antal az egri tanítóképző tanára volt; szlovák származású, de a magyar nemességhez tartozónak érezte magát. A gyermek Vértesi tőle tanult hazafiasságot: az ő biztatására olvasta a reformkor íróit, s próbált maga is verset írni, főképp balladákat, Vörösmarty és Garay modorában. A szabadságharc kitörésekor gyermekfővel honvédnek állt; Mészáros Lázár hadtestében vett részt a felvidéki hadjáratban, s Dembinszky parancsnoksága alatt tette le a fegyvert. Későbbi társadalomszemléletére és politikai állásfoglalásaira mindez hatással van; élete fogytáig megmaradt 48-as gondolkozású, demokratikus érzésű írónak, még akkor is, midőn újságíróként a liberalizmusnak kötelezte el magát.