Irodalom

Asbóth János: Jellemrajzok és tanulmányok. 1892. – Péterfy Jenő: Összegyűjtött munkái. I–III. 1901–1903. – Gyulai Pál: Dramaturgiai dolgozatok. II. 1908. – Gyulai Pál: Bírálatok. 1911. – Schöpflin Aladár: Magyar írók, irodalmi arcképek és tollrajzok. 1917. – Révai Mór: Írók, könyvek, kiadók. I–II. 1920. – Horváth János: Aranytól – Adyig. 1921. – Pukánszky Béla: Schopenhauer és a századvégi magyar líra. Min 1922. 241–251. – Császár Elemér: A magyar regény története. 1922. – Schöpflin Aladár: Írók, könyvek, emlékek. 1925. – Rákosi Jenő: Emlékbeszédek. I–III. 1926. – Bartha József: Két nemzedék magyar irodalma 1875–1925. 1926. – Gyulai Pál: Kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye. 1927. – Kokas Endre: Az 1880-as évek irodalmi élete. 1930. – Németh László: A Nyugat elődei. Tanú 1932. 68–90. – Péczely Ödön: Elvek és irányok az 1890-es évek irodalmában. 1932. – Galamb Sándor: A magyar dráma története. I–II. 1937–1944. – Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban. 1867–1914. 1939. – Rónay {558.} György: A regény és az élet. 1947. – Komlós Aladár: Irodalmi ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében. 1956. ItFüz 7. – Horváth János: Újabb költészetünk világnézeti válsága. Tanulmányok. 1956. – Rónay György: Petőfi és Ady között. 1958. – Halász Gábor: Magyar századvég. Válogatott írásai. 1959. – Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig. 1959.