Irodalom

Toldy Ferenc: A műfordítás elveiről. KisfTÉ VI. 1843. 49–66. – Szász Károly: A műfordításról, különös tekintettel Shakspeare és a biblia fordítására. MS 1859. november 5–10. – Arany János: A magyar Shakspeare (!) megindítása. (1860) Összes prózai művei. [1938] – Heinrich Gusztáv: A műfordítás elméletéhez. KisfTÉ XIX. 1883–1884. 135–163. – Szász Károly: Győry Vilmos emlékezete. 1894. – Radó Antal: A fordítás művészete. 1909. – Perényi József: Jánosi Gusztáv. 1912. – Gyergyai Albert: Bérczy Károly. Nyug 1921. I. 405–415. – Vashegyi Margit: Magyar Molière-fordítások. 1926. – Horváth János: Szász Károly. (1929.) Tanulmányok. 1956. – Gedeon Jolán: La fortune intellectuelle de Verlaine. 1933. – Schreiber Erzsébet: Zola és a magyar irodalom. 1934. – Csapláros István: Théophile Gautièr és a magyarok. 1935. – Hodinka László: Victor Hugo en Hongrie. 1937. – Lengyel Katalin: Baudelaire magyar kritikusai és fordítói. 1937. – Nagy Péter: A francia {565.} klasszikus dráma fogadtatása Magyarországon. 1943. – Sőtér István: Magyar-francia kapcsolatok. 1946. – Képes Géza: Irodalmi babonák. Mk 1949. 88–92. – Máthé-Haupt György: Puskin hatása a magyar társadalmi gondolkodás és irodalma fejlődésére a XIX. század második felében. It 1949. 59–76. – Sz. Nagy Miklós: Puskin Magyarországon. It 1949. 238– 241. – Sós Endre: Zola. 1952. – Dániel Anna: Ibsen. 1955. – Komlós Aladár: Puskin a magyar irodalomban. FK 1955. 333–352. – Túróczi-Trostler József: Lenau. 1955. – Rejtő István: Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon. 1958. ItFüz 21. – Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből. I–III. Szerk. Kemény G. Gábor. 1961.