V. KÖTET
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1905-TŐL 1919-IG


FEJEZETEKA {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.


A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE
V.

MEGJELENT AZ AKADÉMIAI KÖNYVKIADÁS 150. ÉVÉBEN

Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében

Főszerkesztő
SŐTÉR ISTVÁN

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1905-TŐL 1919-IG

Szerkesztette
SZABOLCSI MIKLÓS

Írták
BODNÁR GYÖRGY, CZINE MIHÁLY, FERENCZI LÁSZLÓ, HANÁK PÉTER, JÓZSEF FARKAS,
KISS FERENC, KOMLÓS ALADÁR, OSVÁTH BÉLA, RÁBA GYÖRGY SZABOLCSI MIKLÓS,
UNGVÁRI TAMÁS, VARGA JÓZSEF, VARGHA KÁLMÁN


VÁLTOZATLAN LENYOMAT

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

A szerkesztő munkatársa
RÁBA GYÖRGY

Lektorok
†BÓKA LÁSZLÓ
HANÁK PÉTER
KIRÁLY ISTVÁN


ISBN 963 05 1639 X sorozat ISBN 963 05 1644 6 5. kötet
Akadémiai Kiadó, Budapest 1965
Printed in Hungary
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója
A szerkesztésért felelős: Balázsovits Erzsébet - Műszaki szerkesztő: Kozma Gyuláné
A burkoló- és kötésterv Erdélyi János munkája
Terjedelem: 47,6 (A/5) ív - AK 1406 k 7881
78.5551 Akadémiai Nyomda, Budapest - Felelős vezető: Bernát György