Irodalom

Babits Mihály: Új költők könyve. Nyug. 1917. I. 693–700. – Alpári Gyula: K. A.: Megindul a föld. Prága 1937. – Nagy Péter: K. A. TársSz 1947. 227–229. – Király István: Az első magyar kommunista költő. TársSz 1960. 3. sz. 53–76. – Waldapfel József: K. A. helye irodalmunk fejlődésében. MTA I. OK XV. k. 1960. 299–329. és a Szocialista kultúra és irodalmi örökség 1961. – Szabó György: K. A. költészete. ItK 1958. 345–367. – Szabó György: Az Egység elméleti platformja. Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. 1962. 115–142.