A mozgalom két szakasza 1945-ig

A "népi" mozgalom máig tartó történetének sok irányú mozgása – a frontok kicserélődése és átszerveződése, a történelmi helyzet serkentő vagy bénító hatása, az egyéni pályák emelkedése és hanyatlása arra figyelmeztet, hogy számolni kell az egyes történelmi szakaszok sajátos tanulságaival, a jelleget meghatározó világnézeti és irodalmi jegyek áthangolódásával, a mozgalom változó arculatának új hangsúlyaival. Nem lenne elegendő pusztán a mozgalom ideológiai keresztmetszetét megvilágító világnézeti áramlatokat tudomásul venni. Nyomon kell kísérni a "hosszmetszet" tényeit, az időbeli fejleményeket is. A "népiek" tábora nem mindenben azonos nézetű írókat fogott össze, s ez abban is megnyilvánult, hogy a módosuló külső és belső körülmények mindig más csoport tevékenységét emelték ki; más eszmekör, ízlésirány hatékonyságát növelték meg. Az idők folyamán mások kerültek az első vonalba, a szerepek gyakran cserélődtek, változtak a zászlóra írt nevek. Olyan ütemben is, ahogyan a kor lehetőségei többet vagy kevesebbet engedtek meg. A mozgalom fejlődésének két szakaszát történelmi fordulópontok határolják. (Két másik periódusa: 1945–1956 és 1956-tól napjainkig a felszabadulás {295.} utáni irodalom történetéhez tartozik.) Az első szakasz a kezdetektől 1938-ig, a Márciusi Front szétszóródásáig vezető évtized; a táborrá szerveződés és a – Erdei Ferenc szavával – "hőskor" ideje. A második 1938-tól a háború végéig tartott.