{385.} 16. NAGY LAJOS (1883–1954)


FEJEZETEK

Sokat vitatott életműve a modern magyar irodalom legfontosabb törekvéseihez kapcsolódik. Főleg novelláiban a zaklatott, mély ellentmondásokkal terhes kor kifejezését vállalta. A szegények melletti elkötelezettsége szenvedélyes küzdővé nevelte, aki súlyos szorongattatások idején is a jövő felé törekedett, s aki a divatos irracionalizmussal szemben a józan értelem szavát hallatta. Egész életművének lényege a magyar szocialista irodalom előkészítői és kiteljesítői közé sorolja.

1883. február 5-én született az Apostag melletti Tabáni-telken. Törvénytelen gyermek volt, anyja, Nagy Júlia Pesten cselédeskedett, később kosztosok tartásával foglalkozott. Nagy Lajost hatéves koráig tanyai béres nagyszülei nevelték, majd anyjánál élt Budapesten, itt járt elemibe és gimnáziumba. Jogi egyetemet végzett, a diplomát nem szerezte meg. Ügyvédi és más irodákban hivatalnokoskodott, 1906-ban, a darabontkormány idején Abaújszántón szolgabíró volt. 1904-től több ízben házitanító az arisztokrata Jankovich-Bésán családnál. 1912-től csak az írásból élt.