Irodalom

Tollal és szerszámmal. Bev. Darvas József. 1941.

Tolnai Gábor: Radnóti Miklós és a felszabadulás előtti szocialista irodalmunk egyes kérdései. Évek és századok. 1958. 264–291. – Szabolcsi Miklós: A magyar proletárirodalom kutatásának kérdéseihez. Költészet és korszerűség. 1959. 253–263. – Révai József: József Attila problémák. Válogatott irodalmi tanulmányok. 1960. 363–403. – Kispéter András: A "Munkásírók" csoportja. Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. 1962. 483–543. – Pándi Pál: Elsüllyedt irodalom? 1963.

Lékai János: Illés Béla: L. J. válogatott írásai. Kort 1963. I. 943–944.

Hernádi (Hercz) György: Berkó Sándor: Hercz György versei. Kor 1939. 3. sz. 82–83. – Frank László: H. Gy. a forradalmi költő. MNemzet 1959. márc. 28. – Fábián Katalin: H. Gy.: Földem, sorsom. Kort 1960. 8. sz. 305–306.

Mácza János: Dalos György: M. J. Tiszatáj 1964. jún.

György Mátyás: Tóth Árpád: Gy. M. verseskötete: Ligeia. Nyug 1917. I. 650–651: – Rozványi Vilmos: Új költők. Nyug 1919. 71–72.

Barta Sándor: Kosztolányi Dezső: B. S. Esztendő 1919. és Írók, festők, tudósok. 1958. II. 99–102. – Vászoly Erik: Arcképvázlat B. S.-ról. Kort 1959. 618–625.

Hidas Antal: Komját Aladár: H. A.: Az ellenforradalom földjén. Inprekorr Berlin 1925. aug. 10. és Összegyűjtött művei. 1957. 313–315. – Illyés Gyula: Egy proletárköltő. Kor 1930. 841–842. – Kun Béla: Ficzek úr. H. A. regénye. Novij Mir 1936. és Irodalmi tanulmányok 1960. 61–102. – Kiss Lajos: H. A. költészetéről. Kort 1961. 9. sz. 451–454. – Mesterházi Lajos: H. A.: Más muzsika kell. Nszab 1963. szept. 20. – Hidas Antal: Egy regény elé. Magvető 1964. 1. sz. 234–250.

Madarász Emil: Illés Béla: Csihajda. IU 1953. dec. 5. – Lányi Sarolta: A hetvenéves M. E. Nszava 1954. nov. 12. – Vészi Endre: Egy költő útja. Nszava 1955. febr. 20. – Wéber Antal: A kék ház. Kort 1958. 9. sz. 457–459. – Bölöni György: M. E. Magyarság–emberség. 1959. 282–289. – Bokor László: Huszonegy vörös rózsa. Kort 1960. 1. sz. 149.

Lányi Sarolta: Tóth Árpád: L. S. Nyug 1922. 766–768. – Kenyeres Júlia: Egy költő útja. Emberség 1947. 5–6 sz. 263–267. – Bóka László: Kései ajándék. IU 1951. aug. 30. – Tolnai Gábor: Őszi kert. IU 1956. júl. 7. – Kótzián Katalin: L. S. verseiről. Csill 1956. 1024–1029.

Tamás Aladár: Hevesi Iván: A partok elindulnak. Nyug 1926. I. 363–364. – Bölöni György: A hajnali beszélgetés. IU 1956. máj. 19. – Tamás Aladár: A szürrealizmus ideje. Kort 1959. 7. sz. 115–119. – Illés László: Zsuzsi és Aranka. Kort 1959. 12. sz. 949–951.

Gereblyés László: Bálint György: Nehogy engedj! Nyug 1937. II. 141–142. – Földeák János: Egyenes út Csill 1951. 7. sz. 926–928. – Goda Gábor: G. L. új verseiről. IU 1955. máj. 28. – Kardos Pál: G. L.: Fölfelé Csill 1955. 2338–2340. – Gondos Ernő: G. L.: Mindhalálig. Kort 1958. 11. sz. 778–779. Illés László: A forradalmár hite. ÉI 1964. aug. 29.

Pákozdy Ferenc: Varga Imre: Nem magamért. MNemzet 1952. dec. 7. – Gereblyés László: Jegyzetek egy verseskönyvről. IU 1954. júl. 31.

{635.} Kis Ferenc: Radnóti Miklós: Fegyvertelen. Nyug 1937. I. 368. – Hegedüs Géza: K. F.: Csendes diadallal. MNemzet 1953. okt. 4. – Simon István: K. F.: Csendes diadallal. Csill 1954. 343–344. – Somlyó György: Jegyzetek K. F. verseskönyvéhez. Művelt Nép 1954.2. sz. és Ablakban. 1956. 98–104. – Jankovich Ferenc: Levél egy munkásköltőhöz. UH 1955. 5. sz. 57–58. – Földeák János: K. F.-ről és költészetéről. Kort 1960. 10. sz. 597–604. – Fenyő István: K. F. összegyűjtött verseiről. Nszab. 1965. ápr. 15.

Lukács Imre: Zelk Zoltán: L. I.: Mi nem felejtünk. Nyug 1936. II. 151–152. – Czibor János: Vörös csillag arany kalásszal. Csill 1950. 27. sz. 57–58.

Hollós Korvin Lajos: Sándor Pál: H. K. L. Kor 1939. ápr. 333–338. – Vidor Miklós: H. K. L.: Válogatott költemények. Mk 1946. 125–126. – Keszi Imre: H. K. L.: Harminc esztendő. IU 1955. júl. 23. – Falus Róbert: Harminc esztendő. Csill 1955. 2129–2132.

Nádass József: Sándor Imre: N. J.: Szakadj ki, szó! Nyug 1923. I. 717. – Fenyő László: Megy körben az arc. Nyug 1927. I. 998–999. – Várkonyi Nagy Béla: N. J. költői útja. ÉI 1957. nov. 22. – Seres József: N. J. két könyve. Kort 1958. 8. sz. 293–295. – Vajda Endre: N. J.: Márciusi szél. Kort 1959. 9. sz. 454–456.

Forgács Antal: Bálint György: F. A.: Fanyar idő. Nyug 1933. II. 485. és A toronyőr visszapillant. 1961. – Gaál Gábor: F. A.: Hűvös magány. Kor 1936. 451.– Fejtő Ferenc: Hűvös magány. Nyug 1936. I. 237–238. Szilágyi János: F. A. Kr 1964. 4. sz. 62–63.

Havas Endre: Radnóti Miklós: Sebesülten. Nyug 1938. II. 223–224. – Rónai Mihály András: H. E. hűsége. ÉI 1962. júl. 7. – Hegedüs Géza: Kísérőlevél H. E. könyvéhez. UI 1962. 8. sz. 897–898.

Vészi Endre: Lesznai Anna: Ünneprontó. Nyug 1937. I. 304–306. – Illés Jenő: Csillagtérkép. SzabN 1956. júl. 4. – Rónai Mihály András: V. E. költészete. MNemzet 1956. júl. 28. – Keszi Imre: V. E.: Csillagtérkép. IU 1956. aug. 4. – Maróti Lajos: V. E.: Fohász szigorúságért. Kort 1961. 6. sz. 941–942.

Lukács László: Mátyás Ferenc: Visszafojtott lélek. MCsill 1941. 220. – Pándi Pál: L. L. Kort 1959. 2. sz. és az Elsüllyedt irodalom c. kötetben. 1963. 15–45.

Zsigmond Ede: Kárpáti Aurél: Zs. E.: Elszántan és szelíden. PN 1938. dec. 25. – Radnóti Miklós: Elszántan és szelíden. Nyug 1939. I. 341. – Pándi Pál: Zs. E. Kort 1960. 10. sz. 584–596. és Elsüllyedt irodalom. 1963. 83–111.

Knopp Imre: Kormos Pál: Két magyar költő. Szabad szó (Párizs). 1938. jún. 11. – Ábel Péter: A költő és korunk. Szabad Hazánk 1959. 11. sz.

Szüdi György: Hárs László: Megy a traktor. UH 1952. 6 sz. 84–86. – Vészi Endre: Tiszta hittel. Csill 1954. 1579–1582. – Szabó György: Szülőföldem Budapest. Csill 1956. 1237–1239. – Harsányi Kálmán: Szerelmünk az élet. Kort 1959. 2. sz. 282–283.

Földeák János: Radnóti Miklós: F. J.: Fölvonulnak, elvonulnak. Nyug 1936. II. 150–151. – Reményi Béla: Bolsevik honfoglalás. Csill 1952. 887–892. – Tamási Lajos: A költő igazsága. IU 1956. jún. 23. – Mesterházi Lajos: F. J. kötetének olvasásakor. Kort 1958. 2. sz. 299–302. – Kispéter András: F. J.: Láttam Lenint. Kort 1959. 9. sz. 444–446. – Imre Katalin: Papírhullámok. UI 1962. 4. sz. 412–414.

Keszthelyi Zoltán: Radnóti Miklós: Árkon-bokron át. Nyug 1937. II. 296–297. – Mátyás Ferenc: Téli falu. MCsill 1941. 221. – Kelemen János: Őszi csillagok. Forum 1948. II. 736– 737. – Vészi Endre: K. Z. költészete. Nszava 1948. máj. 26. – Hegedüs Géza: K. Z.: Szépül a föld. Csill 1954. 541–544. – Bóka László: K. Z.: Ki versben őriz. SzabN 1956. júl. 4. – Kispéter András: K. Z.: Halljátok! Kort 1958. 5. sz. 782–784. – Fülöp László: K. Z.: Nyár volt. UI 1963. 5. sz. 635–636.

Zelk Zoltán: Illyés Gyula: Ülj asztalomhoz. Nyug 1933. I. 252–253. – Vas István: Kifosztott táj. Nyug 1936. I. 236–237. – Czibor János: Z. Z. Válasz 1948. 169–172. – Lukácsy Sándor: Z. Z. költészete. UH 1954. 3. sz. 158–179. – Simon István: Mint égő lelkiismeret. SzabN 1954. febr. 27. – Héra Zoltán Alkonyi halászat. SzabN 1956. okt. 21. – Székelyhídi Ágoston: Z. Z.: Tűzből mentett hegedű. Kr 1963. 2. sz. 58–60. – Garai Gábor: Tűzből mentett hegedű. ÉI 1963. jún. 15.

Benjámin László: Pándi Pál: B. L. költészete. Viták és kritikák. 1954. 199–270. – Lukácsy Sándor: B. L. költészete. UH 1954. 7. sz. 91–111. – Csoóri Sándor: B. L. Csill 1955. 1500–1504. – Somogyi Sándor: Meditáció köznapi gondjainkról. UI 1956. márc. 24. – Tamás Attila:B.L.: Egyetlen élet. UH 1956. 6. sz. 50–52. – Simon István: Gondolatok az Ötödik évszak verseiről. Kort 1963. 3. sz. 438–441. – Fenyő István: B. L. verskötete, az Ötödik évszak. Nszab 1963. márc. 7. – Almási Miklós: Emberség és eszmeiség. Kr 1964. 8. sz. 3–10. – Fehér Ferenc: B. L. költészetéről. Vság 1965. 3. sz. 65–78.