ÖKOLÓGIAI KAPCSOLATOK


SZERKESZTETTE:
ENDREFFY ZOLTÁN - KODOLÁNYI GYULA


Budapest, Népművelési Intézet
1984TARTALOM

ELŐSZÓ
Kodolányi Gyula
Endreffy Zoltán

A FEJLŐDÉS DÁRIDÓJA UTÁN
Lester Brown: Az utolsó előtti nap
Jim Lovelock: Gaia: új szemmel a földi életről.
Szemelvények

SZÉP, AMI KICSI
Fritz Schumacher: Béke és állandóság*
Fritz Schumacher: Emberarcú technika*
Ivan Illich: Laikusok forradalma*
László Ervin: A modernség észrevétlen elavulása*
Wendel Berry: A jó Föld adománya
Gary Snyder: Szeretni a Földet*

Az én kiteljesedése és az ökológia Beszélgetés Theodore Roszakkal*
Satish Kumar: Az önellátás filozófiája

SZELÍD TECHNIKÁK
Amory Lovins: Biztos energia*
Ivan Illich: Energia és igazságosság*
Karl Hess: Közösségi technika. Szemelvények*
Wendell Berry: Ló és eke*
John Seymour: Kisbirtok állattartással
John Wood: Kicsi a makk, de nagyra híznak rajta a sertések

UTÓSZÓ
Eff Lajos - Vass Csaba

A szerzőkről
Forrásjegyzék


Az eredeti (esetenként nyersfordítás szintű) kiadás szöveghű változata. A csillaggal jelzett írások később újraszerkesztve (és többnyire rövidített formában) kaptak helyet a Budapesten 1990-ben megjelent Megérett az idő című ökológiai olvasókönyvben (bocs.hu/eletharm/idoer). A számítógépes változat az Ökotárs Alapítvány támogatásával készült.